Yoklama Kaçağı ve Bakayalar Sigortalı Bir İşte Çalışabilir mi

Bu yazımızda yoklama kaçağı yada bakaya durumda olan yükümlülerin sigortalı olarak bir işte çalışıp çalışamayacağını inceleyeceğiz.

7179 Sayılı Askeralma Kanununa göre askerlik sağlık, eğitim vb sebeplerle askerliği tecil edilemeyen 20-41 yaş arasında kişilerin askerlik yapması kanuni bir zorunluluktur. Çeşitli sebeplerle kişiler yoklama ve muayenelerini vaktinde yaptırmayarak yoklama kaçağı olabilmektedir. Bazı kişiler ise askerlikle ilgili işlemlerini yaptırmalarına rağmen birliklerine katılmamakta ve bakaya olmaktadırlar. İşte bu yoklama kaçakları ve bakayalar 7179 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket edemesinler ve biran önce askerlik hizmetlerini yerine getirsinler diye kanunda bir takım düzenlemeler yapılmış ve yoklama kaçakları ile bakayaların sigortalı bir işte çalışmaları engellenmiştir. Buna ek olarak bu kişilere iş verenler de 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu hükümlerine göre suç işlemektedirler.

Bakaya ve Yoklama Kaçaklarını İşe Alan İşverenin Cezası Nedir

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 75. maddesinde askerlikten kaçanlara yardım eden, asker kaçaklığını kolaylaştıran ve asker kaçaklarına iş sağlayan kişilere cezai yaptırım uygulanmasına hükmediyor.

İşverenlerin bu konudaki sorumluluğu 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’da yer alıyor. Bu kanun askerlikten kaçanlara yardım eden, kaçaklığı kolaylaştıran ve bu kişilere iş sağlayan kişilere ceza uygulanmasına hükmediyor. Gelin kanun hükmüne birlikte bakalım;

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun “Kaçaklara yardım edenlerin cezaları” başlıklı 75. maddesi :
Asker kişileri kaçmağa kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçaklığın devamını kolaylaştıran veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını, saklıları ve çağrılıp ta gelmeyen yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile yedek askeri memurları bilerek özel ve resmi hizmete alanlar veya gizleyenler veya Devlet, il ve belediyelerle bunların denetimi altındaki bütün kuruluş ve kurumlarda ve banka ve kamu faydasına çalışan dernek ve mesleki kuruluşlarda her ne suretle olursa olsun çalıştıranlar ve Hükümetten yapılacak tebligat üzerine özel işlerinden çıkarmayanlar barışta üç aydan bir yıla ve tekerrüründe bir yıldan üç yıla, seferberlikte veya olağanüstü hallerde altı aydan iki yıla kadar hapis ve bu eylemin seferberlikte veya olağanüstü hallerde tekerrüründe yedi yıla kadar ağır hapis cezasıyle cezalandırılır.”

Askerlikle İlişiği Bulunanlar Sigortalı Bir İşte Çalışabilir mi

Yukarıda yer alan kanun maddesini detaylıca incelediğimizde yoklama kaçağı, bakaya ya da firari durumdaki asker kaçaklarının tüm resmi yada özel tüm kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmalarının yasaklandığı kanunda açıkça yazmaktadır. Kanunda yer alan yasağa uymayan bir işveren barış zamanında 3 aydan 1 yıla (tekrarı halinde 3 yıla) kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Eğer savaş/seferberlik/olağanüstü hallerde bu kişileri çalıştırdıkları tespit edilmişse 6 aydan-2 yıla kadar (tekrarı halinde 7 yıla) kadar hapis cezası uygulanabiliyor.

Yoklama Kaçağı Sigortalı Bir İşte Çalışabilir mi

Yukarıda yer alan kanun maddesini detaylıca incelediğimizde yoklama kaçağı, bakaya ya da firari durumdaki asker kaçaklarının tüm resmi yada özel tüm kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmalarının yasaklandığı kanunda açıkça yazmaktadır. Eğer yoklama kaçağıysanız kanunen sigortalı olarak bir işyerinde çalışamazsınız. Bunun cezası vardır. Ayrıca sizi işe alan işveren de size iş verdiği ve sizi işe aldığı için ciddi cezalar almaktadır.

Bakaya Sigortalı Bir İşte Çalışabilir mi

Yukarıda yer alan kanun maddesini detaylıca incelediğimizde yoklama kaçağı, bakaya ya da firari durumdaki asker kaçaklarının tüm resmi yada özel tüm kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmalarının yasaklandığı kanunda açıkça yazmaktadır. Eğer bakaya durumdaysanız kanunen sigortalı olarak bir işyerinde çalışamazsınız. Bunun cezası vardır. Ayrıca sizi işe alan işveren de size iş verdiği ve sizi işe aldığı için ciddi cezalar almaktadır.

Askerden Firar Eden Kişi Sigortalı Bir İşte Çalışabilir mi

Yukarıda yer alan kanun maddesini detaylıca incelediğimizde yoklama kaçağı, bakaya ya da firari durumdaki asker kaçaklarının tüm resmi yada özel tüm kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmalarının yasaklandığı kanunda açıkça yazmaktadır. Eğer askerden firar ettiyseniz kanunen sigortalı olarak bir işyerinde çalışamazsınız. Bunun cezası vardır. Ayrıca sizi işe alan işveren de size iş verdiği ve sizi işe aldığı için ciddi cezalar almaktadır.

Sigortalı Bir İşte Çalışabilmek İçin Askerlik Şartı Nedir

Eğer sigortalı bir işte çalışmak istiyorsanız askerlikle ilişiğinizin olmaması gerekiyor. Yani ya askerliğinizi yapmış olmanız, ya askerliğinizin tecilli olması yada askerlikten muaf olmanız gerekir. Aksi durumda sigortalı bir işte çalışamazsınız.

Bakaya / Yoklama Kaçağı İşçi İşten Çıkarılabilir mi

İşveren bakaya, yoklama kaçağı yada asker firarisi işten çıkarabilir. Hatta işveren bu kişileri işten çıkarmak zorundadır.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu