2021 Yılı Er ve Erbaş Maaşları

Askerliğini er ve erbaş olarak yapacak kişilerin 2021 yılının ilk 6 ayında ve ikinci 6 ayında aylık ne kadar maaş alacaklarını bu yazımızda inceleyeceğiz.

Askerlik hizmetini yerine getirecek kişilerin hangi şartlarda ne kadar harçlık ve maaş alacakları 7179 Sayılı Askeralma Kanununda ve bu kanuna tabi olarak çıkarılan Askeralma Yönetmeliğinde detaylıca açıklanmaktadır. Mevzuat hükümleri gereği askerlik hizmetini yerine getiren kişilere görev yaptığı süreye, görev yaptığı yere göre ödeme yapılmaktadır. Gelin mevzuata yakından bakalım ve kimler ne kadar maaş alıyor hep birlikte görelim.

6 Ay Askerlik Yapan Er ve Erbaşlar Ne Kadar Harçlık Alır?

Askeralma Yönetmeliğinde askerlikle yükümlü kişilerin Er Erbaş Harçlık Kanunu hükümleri uyarınca Harçlık ve Maaş alabileceklerini belirtmektedir. Burada kimlerin kaç TL harçlık yada maaş alacağı aşağıda yer alan tabloya göre belirlenmektedir. Mevzuatta Erbaş ve Erlere verilecek maaş için “memur aylıklarına uygulanan katsayı ile aşağıdaki tabloda yer alan gösterge rakamlarının çarpımı” kadar maaş verileceği ifade edilmektedir.

2021 yılı ocak ayı itibari ile memur aylıklarına uygulanan katsayı 0,165786 olarak belirlenmiştir. Bu değer yılda 2 defa enflasyon verilerine göre güncellenmektedir. Yani her yıl 1 ocak ve 1 temmuz tarihinde bu değer güncellenmekte diğer aylarda sabit kalmaktadır.

Erbaş ve Erler Gösterge Askeralma Kanununun 5 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Kapsamında Askerlik Hizmetine Devam Edenlere İlişkin Gösterge

Erbaş ve Erler Gösterge Askeralma Kanununun 5 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Kapsamında Askerlik Hizmetine Devam Edenlere İlişkin Gösterge
Çavuş 1.172 17.500
Onbaşı 1.040 16.500
Er 910 15.500

Yukarıda yer alan veriler ışığında gelin maaşları birlikte hesaplayıp görelim.

Çavuş Askerliğin İlk 6 Ayında Kaç Lira Harçlık Alır?

Askerliğin İlk 6 Ayı için Çavuş Maaşı = 1172 (gösterge rakamı) X 0,165786 (Memur aylıklarına uygulanan katsayı = 194 TL 30 Kuruş olarak ödenir. Yani siz Çavuş olarak askerlik yapıyorsanız ve askerliğin ilk 6 aylık dönemindeyseniz aylık 194 TL 30 Kuruş harçlık alırsınız.

Çavuş Askerliğin İkinci 6 Ayında Kaç Lira Maaş Alır?

7179 Sayılı Kanuna göre askerlik hizmetini yapan kişiler kendilerinin istekli olmaları, orduda askere ihtiyaç olması ve bölük komutanlarının da olumlu görüş vermesi ile 6 ay askerlik yaptıktan sonra askerliğe 6 ay daha devam edebilmektedirler. Bu durumda olan çavuşların yani 6 ay askerlik yaptıktan sonra askerliğe devam eden çavuşların ikinci 6 aylık dönemde kaç lira maaş alacaklarına bakalım.

Askerliğin İkinci 6 Ayı için Çavuş Maaşı = 17500 (gösterge rakamı) X 0,165786 (Memur aylıklarına uygulanan katsayı = 2.901 TL 25 Kuruş olarak ödenir. Yani siz Çavuş olarak askerlik yapıyorsanız ve askerliğin ilk 6 aylık dönemini tamamlayıp ikinci 6 aylık döneme devam ediyorsanız aylık alacağınız maaş 2.901 TL 25 Kuruştur. Ayrıca bu değer asgari ücretten daha düşük olursa asgari ücrete eşitlenmektedir.

Onbaşı Askerliğin İlk 6 Ayında Kaç Lira Harçlık Alır?

Askerliğin İlk 6 Ayı için Onbaşı Maaşı = 1040 (gösterge rakamı) X 0,165786 (Memur aylıklarına uygulanan katsayı = 172 TL 41 Kuruş olarak ödenir. Yani siz Onbaşı olarak askerlik yapıyorsanız ve askerliğin ilk 6 aylık dönemindeyseniz aylık 172 TL 41 Kuruş harçlık alırsınız.

Onbaşı Askerliğin İkinci 6 Ayında Kaç Lira Harçlık Alır?

7179 Sayılı Kanuna göre askerlik hizmetini yapan kişiler kendilerinin istekli olmaları, orduda askere ihtiyaç olması ve bölük komutanlarının da olumlu görüş vermesi ile 6 ay askerlik yaptıktan sonra askerliğe 6 ay daha devam edebilmektedirler. Bu durumda olan çavuşların yani 6 ay askerlik yaptıktan sonra askerliğe devam eden Onbaşıların ikinci 6 aylık dönemde kaç lira maaş alacaklarına bakalım.

Askerliğin İkinci 6 Ayı için Onbaşı Maaşı = 16500 (gösterge rakamı) X 0,165786 (Memur aylıklarına uygulanan katsayı = 2.735 TL46 Kuruş olarak ödenir. Yani siz Onbaşı olarak askerlik yapıyorsanız ve askerliğin ilk 6 aylık dönemini tamamlayıp ikinci 6 aylık döneme devam ediyorsanız aylık alacağınız maaş 2.735 TL46 kuruştur. Ayrıca bu değer asgari ücretten daha düşük olursa asgari ücrete eşitlenmektedir.

Erler Askerliğin İlk 6 Ayında Kaç Lira Harçlık Alır?

Askerliğin İlk 6 Ayı için Er Maaşı = 910 (gösterge rakamı) X 0,165786 (Memur aylıklarına uygulanan katsayı = 150 TL 86 Kuruş olarak ödenir. Yani siz Er olarak askerlik yapıyorsanız ve askerliğin ilk 6 aylık dönemindeyseniz aylık 150 TL 86 Kuruş harçlık alırsınız.

Erler Askerliğin İkinci 6 Ayında Kaç Lira Harçlık Alır?

7179 Sayılı Kanuna göre askerlik hizmetini yapan kişiler kendilerinin istekli olmaları, orduda askere ihtiyaç olması ve bölük komutanlarının da olumlu görüş vermesi ile 6 ay askerlik yaptıktan sonra askerliğe 6 ay daha devam edebilmektedirler. Bu durumda olan çavuşların yani 6 ay askerlik yaptıktan sonra askerliğe devam eden Erlerin ikinci 6 aylık dönemde kaç lira maaş alacaklarına bakalım.

Askerliğin İkinci 6 Ayı için Onbaşı Maaşı = 15500 (gösterge rakamı) X 0,165786 (Memur aylıklarına uygulanan katsayı = 2.569 TL 68 Kuruş olarak ödenir. Yani siz Er olarak askerlik yapıyorsanız ve askerliğin ilk 6 aylık dönemini tamamlayıp ikinci 6 aylık döneme devam ediyorsanız aylık alacağınız maaş 2.569 TL 68 kuruştur. Ayrıca bu değer asgari ücretten daha düşük olursa asgari ücrete eşitlenmektedir.

Askerliğini Doğuda Yapan Askerler Kaç Lira Maaş Alır?

Kanunda “Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere (ikinci altı ay), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından birlikte belirlenecek tutar üzerinden ilave harçlık ödenir. Bu tutara ilişkin gösterge rakamı Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca ilgili birimlere yayımlanır.” hükmü yer almaktadır. Buradan anlaşıldığı üzere sayılan illerde görev yapan askerlere ek ödeme yapılır fakat bu tutarın ne kadar olacağına iki bakanlık ortak olarak karar vermekte ve uygulamaktadır. Yukarıdaki illerde görev yapan erbaş ve erlere ek ödeme yapılmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Görev Yapan Askerlerin Maaşı Ne Kadardır?

Kanunda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar için 2.344, onbaşılar için 2.080, erler için 1.820 gösterge rakamı esas alınır ve bu gösterge rakamlarının, Devlet memurlarının
aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar her ay ödenir” denilmektedir. Kıbrısta görev yapan yükümlülerden;

KKTC de görevli Çavuşlar (2344 X 0,165786 = 388 tl 60 Kuruş maaş alır.

KKTC de görevli Onbaşılar (2080 X 0,165786 = 344 tl 83 Kuruş maaş alır.

KKTC de görevli Erler (1820 X 0,165786 = 301 tl 73 Kuruş maaş alır.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu