Askerlik Tecil Ettirme Şartları

Askerliğin nasıl ve şartlar ile tecil edilebileceği yada tecil edilemeyeceği 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 20 maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu yazımızda kanunun 20 maddesine yakında bakacağız ve kimlerin askerliği erteleyebileceğini kimlerin askerliğini erteleyemeyeceğini inceleyeceğiz. Kanun hükmü şu şekildededir;

Sağlık Sebebiyle Askerlik Tecili Şartları

Kanunda “Yoklamaları veya askere sevkleri sırasında geçici rahatsızlığı nedeniyle askerlik yapamayacakları anlaşılanlar ile tutuklu ve hükümlü olanların askerlik işlemleri ertelenir. Geçici rahatsızlığı nedeniyle erteleme kararı verilenler rapor bitiminde yeniden muayeneye tabi tutulurlar. Aynı rahatsızlık nedeniyle ertelemesi üç yıl süreyle devam edenler hakkında askerliğe elverişli olup olmadıkları kararı verilir.” ifadesi yer almaktadır. Kanun metnine göre kişi tam sağlam değil ise askere alınamaz. Kişinin geçici hastalığı var ise (örneğin kilo sorunu, ayak kırılması vb) bu durumda kişiye tecil veriliyor. Sonraki yıl yine tecil veriliyor. 3. Yıldaki muayene sonrasında da kişi iyileşmez ise kişiye “askerlikten muaftır” belgesi veriliyor. Kişinin askerlikle ilişiği kalmıyor.

Eğitim Sebebiyle Askerlik Muafiyeti Tecil Şartları

Kanunda “Yükümlülerin askerlikleri, lise veya dengi okullarda öğrenim görenler için 22 yaşını, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir. Bu kapsamda;

a) Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.

b) Çift anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları hâlinde askerlik erteleme işlemleri diğer anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür.

c) Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra ya da 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar okula kayıt yaptıranların bu fıkra kapsamında askerlikleri ertelenmez.

ç) Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrenciliklerinin yetkili Türk makamlarınca tanınmasını müteakip yukarıdaki esaslara göre ertelenir.” ifadeleri yer almaktadır.

Kanunda özetle lise eğitimine devam eden birisi askerliğini 22 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullarında okuyanlar ise askerliklerini 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar tecil edebilir diyor. Yani lise okuyorsanız ve henüz mezun olmadıysanız askerliği “lisede okuduğunuzu belgeleyerek” 22 yaş sonuna kadar erteleyebilirsiniz. Üniversitede okuyorsanız ve henüz mezun olmadıysanız askerliği 28 yaşı tamamladığınız yılın sonuna kadar “öğrenim hayatınızın devam ettiğine dair belge ile” tecil edebilirsiniz.

Liseden Mezun olanların Askerlik Tecil İşlemleri

Kanunda öğrenim kurumunu bırakanlar, okulla ilişiği kesilenler ve okuldan mezun olanlarla ilgili askerlik işlemlerinin nasıl yürütüleceği konusunda şu ifadeler yer almaktadır;

a) Lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri istekleri hâlinde mezuniyet tarihinden itibaren üç yıl, mesleki ve teknik lise mezunları için ilave üç yıl, fakülte veya yüksekokul ile meslek yüksekokulundan ilişikleri kesilenler ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu mezunlarının askerlikleri ise mezuniyet ya da ilişik kesme tarihinden itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Bu erteleme süreleri lise veya dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte veya yüksekokul ile meslek yüksekokulundan ilişikleri kesilenler ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.

Lisans ve Yüksek Lisans Yapanların Askerik Tecil İşlemleri

Kanunda “Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olan yükümlülerin askerlikleri istekleri hâlinde iki yıla, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar ertelenir. Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri hâlinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere erteleme hakkı tanınabilir. Bu bent gereğince yapılan erteleme süreleri 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez. Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenir.” ifadesi yer almaktadır.

Tecil Süresi Ne Zaman Başlar

Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar yahut yüksekokullar veya meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya yüksekokul ile meslek yüksekokulundan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar. Diplomayı askerlik çağına girdikten sonra alanların tecil ettirme hakları ise diploma tarihinden başlar.

Devlet Memurlarının Askerlik Tecil İşlemleri

Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle ertelenmesine ihtiyaç duyulan kamu personelinin, 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

Yüksek Lisans Yapanların Askerlik Tecil İşlemleri

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj ve yüksek lisans yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj ve yüksek lisans yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

Doktora Yapanların Askerlik Tecil İşlemleri

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında sanatta yeterlik, doktora veya ihtisas yapanların, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

Bilim Adamlarının Askerlik Tecil İşlemleri

Yükseköğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince belgelenen ve talep edilenlerin, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

Sporcuların Askerlik Tecil İşlemleri

Aktif spor hayatının Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte belirtilen şartlarda devam ettiğinin belgelendirilmesi ve müteakip ertelemesi için Bakanlıkça belirlenecek oran kadar kadroya girmek kaydıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca bildirilenlerin, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile ihtisas ve doktora yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

Yoklama Kaçağı ve Bakayaların Askerlik Tecil İşlemleri

Yoklama kaçağı veya bakayalar ile 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde bu fıkra kapsamında askerlikleri ertelenmez. Ancak, ertelemelerine neden olan görev, staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri ile sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleri ile yaptıkları sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların ertelemeleri yapılabilir.

Kardeş Mazereti Sebebiyle Askerlik Tecili

Savaş zamanı hariç olmak üzere, bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlunun, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerlerinin askerlik işlemleri, baba veya ananın talebi üzerine oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar ertelenir. Bu fıkranın uygulanmasında 20 yaşından küçük olanlar ile geçime yardım edemeyecek derecedeki maluller hesaba katılmaz. Bu işlemler celp ve sevk zamanında, birlikte askere alınacaklar için ise baba veya ana hangisinin bırakılmasını isterse, onun bırakılması suretiyle yapılır.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
6 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Berk

Biraz konu dışı olucak Ben temmuzda mezun oldum Diplomam çıkmadığı için okula gidip ilişkimi kesmedim.E devlettede askerliğim tecilli gözüküyor.Diplomamın çıkmasını bekleyip öyle ilişkimi kessem sıkıntı olur mu ?

Emre alp

26/11/1998 doğumluyum tecil hakkım 1 yıl daha var dimi ?

fahri

Merhaba. Ben 25 yaşındayım. 2015’te önlisanstan mezun oldum. Askerliğim 31/12/2019’a kadar erteliydi. Ve askerlik şubesine hiç uğramadım. Bu sene Eylül’de de AÖF lisans programına kaydoldum. 2 hafta önce askerliğimi tecil etmek için şubeye gittiğimde memur askerliğimi 1 gün dahi tecil ettiremeyeceğimi söyledi. 29 yaşına kadar bir üstünü okuduğum taktirde askerliği tecil ettirebileceğimi biliyordum. Burada memur beni başından mı savdı yoksa bilmediğim bir şey mi var?

Barış Kurt

merhaba bir arkadaşım önlisans 2.üniversiteyi okuyorken tecili düşürüldü(2020de bitti tecil ve 2019a düştü?) ve askere gitmek zorundaymış bunun için yapılabilecek birşey yok mu?
böyle bir saçmalık olmaz yani yeni sistem geliyorsa yenilere yapılması gereken bir uygulama okul devam edenler bittikten sonra yapsınlar

kerem ay

merhaba, ben su an yuksek lisans ogrencisiyim ve tecilim 2024’e kadar gorunuyor ancak kaydimi sildirip, marmara’daki yuksek lisansima yeni cikan af ile donmek istiyorum.. tez asamasindaydim orada.. ancak yasim 30. 🙁 aftan yararlanarak marmaraya geri donersem, yeniden tecil surem uzar mi? yuksek lisans icin en gec 29 yasindan once kayit olmak gerekiyor diye yazmissiniz.. bu durum ogrenci affi icin de gecerli midir? tez asamasinda geri donecegim icin en kotu 1 yil dahi olsa tecil olmaz mi?

Yunus Emre Çalışkan

Merhabalar ben 2 yıl önce liseyi bitirdim ama sorumluluk sınavım olduğu için diploma alamadım askerlik tecil etirmek istiyorum okuldan ekc2 belgesi alabilirmiyim

Başa dön tuşu