Subay Olma Şartları ve Askerde Subay Olarak Kalma

Askeriyede iki çeşit subaylık vardır. Bunlardan biri  Muvazzaf Subaylık diğeri ise Sözleşmeli Subaylıktır.
Muvazzaf subay Harp Okulu’ndan mezun olmuş olan subaydır. Mezuniyet ardından 10 sene zorunlu hizmet süresi vardır. General olabilir. Askeriyenin ana kadrosunu oluşturur.
Sözleşmeli subaylık ise sivil üniversite tamamlayıp sınavlara girerek subay kadrosuna geçmektir. 3+6 sene sözleşme yapılır. 9 senenin ardından muvazzaflık sınavına girilir. Eğer kazanılırsa albay rütbesine dek yükselinebilir. Ancak general rütbesine çıkılamaz. Talep ettiği vakit sözleşmeyi fesh edebilir. Sözleşmeli subayın maaş, vazife, sosyal haklar, rütbe ilerleme, özlük hakları muvazzaf subay ile birebir aynıdır. Yedek Subaylıktan (asteğmenlikten, erlikten, erbaşlıktan subay olanlar bu sınıfa girer)

Kimler Subay Olmak İçin Başvuru Yapabilir?

Subay olabilmek için en az 4 yıl eğitim veren bir lisans bölümünü bitirmiş olmak temel şarttır. İlkokul, lise, ön lisans mezunları kesinlikle subay olamazlar. Lisans, yüksek lisans, doktora yapanlara subay olabilirler. Subay olmak isteyen kadın ve erkeklerden aşağıdaki şartları taşımaları beklenir;

 1. Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,
 2. İngilizce Öğretmenliği ihtisası için KPSSP121 Lisans puanından en az 70 olanlar,
 3. En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
 4. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
 5. Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir

Yukarıda gördüğünüz üzere lisans mezunu olan herkes askerde olsun yada olmasın subaylık başvurusu yapabilir ve subay olabilir. Yedek subay adaylarından subay olmak isteyenler bu yazımızda yer alan nitelikleri taşımak zorundadır eğer subay olmak ve subay olarak askerde kalmak istiyorlar ise…

Subay Adaylarında Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Subay adaylarının bir takım özellikleri taşımaları gerekmektedir. Bu şartlardan bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi genel şartlardır bir kısmı ise lisans mezunu olmak gibi özel şartlardır. Aşağıda subay olmak için gereken genel ve özel şartlar yer almaktadır.

Subay Olabilmek İçin Genel Başvuru Şartları:

 1. Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  3. Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
  4. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
  5. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
  6. Herhangi bir kadın veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
  7. Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
  8. Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,
  9. Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.
 2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 3. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

Subay Olabilmek İçin Öğrenim İle İlgili Şartlar:

 1. En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak,
 2. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,
 3. Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

Subay Olabilmek İçin Yaş İle İlgili Şartlar:

 1. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (yaş hesabında 1 ocak tarihi esas alınır),
 2. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (yaş hesabında 1 ocak tarihi esas alınır).

Subay Olabilmek İçin  Sağlık İle İlgili Şartlar:

 1. Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından yaptıkları Kuvvet ve sınıf tercihlerine istinaden “Muvazzaf Subay Olur”, “Komando Olur”, “Paraşütle Atlar”, “SAT/SAS/1’inci Sınıf Dalgıç Olur” ” kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.
 2. 2’nci seçim aşamasında başarılı olan Özel Kuvvetler Komutanlığı subay adaylarının sevk edilecekleri hastanelerden “Komando Olur. Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporu almaları; Deniz piyade sınıfı subay adaylarının ise sevk edilecekleri hastanelerden “SAT/SAS/1’inci Sınıf Dalgıç Olur” kararlı sağlık raporu almaları ve basınç odası testinde başarılı olmaları gerekmektedir. NOT: Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1’inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir. Bu nedenle adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olması gerekmektedir.
 3. Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

Subay Olabilmek İçin Özel Şartlar:

 1. Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olmak,
 2. Kılavuzda yer alan TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,
 3. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
 4. Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda yer alan TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
 5. Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden kılavuzda yer alan TABLO-6’da bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,
 6. Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.
 7. Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram kılavuzda yer alan TABLO-2’dedir.)

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
tolga çeliköz

dövme konusuyla ilgili herhangi bir ayrıntı bulamadım yedek subaylık şartlarında, dövmelerle ilgili konunun son durumu nedir, bakış açısında değişiklik var mı yetkililerin veya kanunların

Başa dön tuşu