2018 Yılında Çıkacak Bedelli Askerlik Kanununun Detayları (2011-2014 Bedelli Askerlik Karşılaştırması)

Bedelli Askerlik bekleyen binlerce insan heyecanla 2018 yılı içerisinde bedelli askerlik kanununun yayınlanmasını bekliyor. Bu sene bitmeden önce bedelli askerlik kanununun çıkacağı da artık kesin gibi çünkü gerek başbakan gerekse bakanlar ardı sıra bu minvalde açıklamalarda bulundular. Ben de size bu yazımda 2018 yılında bedelli askerlik kanunu çıkarsa kapsamının ne olacağına dair eski yıllarda çıkan bedelli askerlik kanunlarını dikkate alarak bir takım bilgilendirmeler yapacağım.

2018 Yılında Çıkacak Bedelli Askerlik Tahminen Hangi Ayda Çıkar?

Yakın tarihte 2011 ve 2014 yıllarında olmak üzere 2 adet bedelli askerlik yasası çıkarıldı. Bu yasaların hangi aylarda yayınlandığına bakmak bizim geleceğe daha net bakmamızı sağlayacaktır. Geçmişi bilmeyen geleceği bilemez diye boş yere demiyorlar. 2011 Yılında çıkarılan bedelli askerlik kanunu 15 Aralık 2011 yılında yayınlandı. 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik kanunu ise 10 Aralık 2014 tarihinde yayınlandı. Şimdi bu verilen ışığında baktığımızda bedelli askerliğin genellikle aralık ayının 2. haftası içerisinde çıkarıldığını görüyoruz. Peki bunun bir sebebi var mı? Yani bu verilere bakarak 2018 yılında da bedelli askerlik aralık ayında çıkar diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz çünkü dikkatli bakarsanız bedelli askerlik Kasım celp döneminden sonra yayınlanmış. Yani askere gidecekler birliklerine teslim olmuşlar. Askere gitmeyip yoklama kaçağı olanlar da belli olmuş net şekilde. Yani Kasım celp döneminden önce bedelli askerlik çıkar ise bu askere alımda karışıklığa sebep olabilir. Askerlik başvurusu yapanların işlemleri karışıbilir diye celp döneminin geçmesi beklenmiş…Yani 2018 yılında da kasım celp döneminin geçmesi beklenebilir. Eğer böyle olur ise bedelli askerlik 2018 yılı aralık ayının başında çıkabilir…

2014 Yılında Çıkarılan Bedelli Askerlik Kanununun Kapsamı Neydi?

Gelin hep birlikte 10 aralık 2014 tarihinde çıkarılan bedelli askerlik kanununa yakından bakalım. Kanun “Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak geçmektedir ve 10 aralık 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Kanunda şu ifadelere yer verilmiştir;

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertiblyabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri hâlinde yaş şartı aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankasında açılacak hesaba yatırılır.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez.

Bedelin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.”

Bakaya Kalanlar 2014 Yılındaki Bedelli Askerlikten Faydalanabildi mi?

2014 Yılında çıkarılan bedelli askerlik kanunundan bakaya olanlar ve yoklama kaçağı olanlar da faydalanabilmiştir.

2014 Yılındaki Bedelli Askerlikten Faydalanan Bakayaların İdari Para Cezaları Silindi mi?

En çok merak edilen konuların başında bakaya yada yoklama kaçağı olanların bedelli askerlikten faydalanması durumunda mevcut idari para cezalarını ödemelerine gerek olup olmadığıdır. Daha önce çıkarılan bedelli askerlik kanunlarında “Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez.” denilmektedir. Yani siz yoklama kaçağı yada bakaya oldunuz ve hakkınızda kesinleşmiş idari para cezası kesildi diyelim. Bu durumdayken bedelli askerlikten faydalandığınızda sadece bedelli askerlik parasını ödemeniz yeterli olacak. İdari para cezalarınız silinecek ve af edilecek. Hakkınızdaki soruşturmalar sonlandırılacak. Yani bedelli askerlik yasasından faydalanan kişinin idari para cezalarını ödemesine gerek olmayacak.

2011 Yılındaki Bedelli Askerlikten Faydalanan Bakayaların İdari Para Cezaları Silindi mi?

2011 Yılında çıkarılan bedelli askerlik kanununda kişi hakkında kesinleşmiş idari para cezası var ise af edilir diye bir ifade yer almamaktadır. Yani 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlik kanununda kişinin geçmişe dönük borçları af edilmemiştir. Kişiler hem bedelli askerlik parasını hem de kesinleşmiş idari para cezalarını ödemek zorunda kalmışlardır. Oysa 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik kanununda kesinleşen idari para cezaları da af edilmiştir. 2011 Yılında yayınlanan bedelli askerlik kanununda “Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.” ifadelerine yer verilmiştir. Yani soruşturma ve kovuşturmalar 2011 yılında da sona erdirilmiştir fakat kesinleşmiş idari para cezaları af edilmemiştir.

2014 Yılında Çıkarılan Askerlik Kanununun Yaş Sınırı Kaçtı?

2014 yılında çıkarılan kanunda yaş sınırı olarak şu ifadelere yer verilmiştir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertiblyabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Yani ifadeye bakıldığı zaman 2014 yılındaki bedelli askerlik kanunundan 1 ocak 1988 tarihinden önce doğanlar bedelli askerlikten faydalanabilmiştir.

2011 Yılında Çıkarılan Askerlik Kanununun Yaş Sınırı Kaçtı?

2011 Yılında çıkarılan kanunda yaş sınırı olarak şu ifadelere yer verilmiştir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Yani ifadeye bakıldığında 2011 yılında 31 aralık 2011 itibariyle 30 yaşından gün alanlar bedelli askerlikten faydalanabilmiştir.

2018 Yılında Çıkarılacak Askerlik Kanununun Yaş Sınırı Kaç Olacak?

Herkes 2018 yılında çıkarılacak bedelli askerlik kanununun yaş sınırının kaç olacağını merakla beklemektedir. 2011 Yılında yaş sınırı 30 iken 2014 yılında yaş sınırının 27 olduğu görülmektedir. Yalnız 2011 de 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan yada 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olun vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı tanınmış. Yani 27 yaşındakilerin sadece 1 ocak doğumlular bu haktan faydalanabildi.

2014 Yılında Çıkarılan Askerlik Kanununun Parasal Tutarı Ne Kadardı?

2014 Yılında çıkarılan bedelli askerlik kanununundan 18 000 TL ödeyenler faydalanabildi. Ayrıca 2014 yılında bedelli askerlikten faydalananların kesinleşen idari para cezaları af edildi. Bu kişiler bakaya ve yoklama kaçağı olduğu dönemde haklarında düzenlenen idari para cezalarını ödemediler. Bunlara af geldi.

2011 Yılında Çıkarılan Askerlik Kanununun Parasal Tutarı Ne Kadardı?

2011 Yılında çıkarılan bedelli askerliğin parasal tutarı 30 000 TL idi. 2011 Yılındaki bedelli askerlik parasına ek olarak yükümlüler eğer haklarında kesinleşen idari para cezası var ise onu da ödemek zorunda kaldılar…

2018 Yılında Çıkacak Bedelli Askerliğin Para ve Yaş Sınırı Kaç Olacak?

Bedelli askerliğin para ve yaş sınırı henüz belli değil fakat yaşın 26-27 de kalma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor. Ayrıca paranın da 20 000 Civarında olabileceği konuşuluyor. Yaş 25 bedel 15 olsa herkesi kapsayan geniş çaplı bir katılım olur fakat bekleyip göreceğiz…

2018 Yılında Çıkacak Bedelli Askerlikten Kimler Faydalanabilir?

Yaşı tutan tüm bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten faydalanabilir. Burada kritik bir cümle var.  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak deniliyor. Yani kişi eğer askerlik yapmaya başladı ise yani 1 gün bile olsun kışlaya gidip teslim olduysa ve askerliği fiili olarak başladı ise kişi bedelli askerlikten faydalanamaz. Ama kişinin askerlik yeri açıklandı ama teslim olmadıysa ve bakaya kaldıysa bu kişi bedelli askerlikten faydalanabilir. Kişi yoklama kaçağı oldu ise bedelliden faydalanabilir. Kişinin askerlik yeri belli oldu fakat birliğine teslim olmadıysa bedelli askerlikten faydalanabilir…

2018 Yılında Çıkacak Bedelli Askerlikten Kimler Faydalanamaz?

Yaşı tutmayanlar ve fiili olarak askerliğe başlayanlar bedelli askerlikten faydalanamazlar…

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
11 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
tarık candemir

hocam iyi günler. önceki dönemlerde 1 ocak dahil edilmişti. sebebi birçok aile çocuğunun kimliğini aralık ayına yazmayıp 1 ocağa yazdırıyor. bu sene de aynısı olur mu? 25 yaşından gün alanlar olarak değiştirilebilir mi? fikirlerinizi merak ediyorum. iyi çalışmalar.

Yusuf Yusuf

Merhabalar,
2011 yılındaki bedellinin ilk taksidi olan 15 000 TL yi ödedim ancak 2. 15000 tl yi ödeyemedim.Yetkililer bu bedelli olayından ònce paranı çek demişti.Hala paramı çekelbilir miyim,çektiğim takdirde para mı şimdiki bedelliye yatırabilir miyim,bedelliden faydalanma hakkım var mı,devletin paramı vermeme durumu var mı ?

MUHAMMET BERAT TÜRKMEN

2014 teki Bedellide 28 yaş; 31 Aralık 2014 te 27sini bitirip 28inden gün almış şeklindeyken
Bu yıl 25 yaş; 31 Aralık 2018 de 25 ini bitirip 26 sından gün almış olmak şeklinde isteniyor. Vatandaşın lehine olan; 25 yaştan maksat; 24 ünü bitirip 25 ten gün almış olmak şeklinde olmakli 2014 te böyle olmuştu. Devlet Büyüklerimize duyurulur

Yusuf şakar

Ben 1990 doğumluyum 1 yıl 15 gün ceza aldım esnaf olduğum için iki gün giriş çıkışım oldu ceza evinde hafta iki gün imzaya gidiyorum karakola şartlı tahliyemi denir durumuma bilmiyorum bedelli askerlikten yararlana bilirmiyim lütfen bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

furkan çebi

hocam iyi günler. ben ayın 6 ”sında bedelli ücretini bankaya yatırdım. 2 gün sonra ailevi sebeplerden ötürü bedelli den vazgeçtiğime dair askerlik şubesine dilekçeyle beraber dekontları ekte sundum,banka hesabımı dda bildirdim.bu parayı bana nezaman geri iade ederler,veya vbir zaman aralığıı varmı! şimdide teşekkürler.

Zafer YAZICI

Benim sorum da Furkan Çebi ile aynı olacak. Parayı ödedim ama ciddi ve beklenmedik sorunlar oluştuğu için yatırdığım parayı geri almak istiyorum. Mümkün mu ve ne zaman geri alırım.

Başa dön tuşu