Askerlik Göz Muafiyeti Şartları

7179 Sayılı Askeralma Kanununa göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek askerlik yapmaya mecburdur. Normal şartlar altında kişiler askerliklerini eğitim, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak erteleyebilirler fakat nihayetinde askerlik yapmasına mani bir sağlık sorunu yoksa yada özel mazeretleri yoksa (şehit oğlu gibi) herkes en sonunda askerliğini yapmak zorundadır. Tüm bunlarla birlikte 7179 Sayılı Askeralma Kanununda bazı sebeplerle bazı kişilerin askerlik yapamayacağına da hükmedilmiştir. Bu durumda olan kişilere askerlikten muaf oldu (halk arasında çürüğe ayrıldı) denilir. Askerlikten muaf olabilme şartları 7179 Sayılı Askeralma Kanununa dayanılarak hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde detaylıca açıklanmıştır.
Bu yazımızda sizlere askerlikten göz kusurları sebebiyle muaf olabilme şartlarını detaylıca açıklayacağız. Göz kusurlarınız varsa bu kusurlara bağlı olarak askerlikten muaf olup olamayacağınızı yazımızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Hangi Göz Derecesine Sahip Kişiler Askerlik Yapar?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Göz Hastalıkları Bölümünde hangi göz kusuruna sahip kişilerin askerlik yapabileceği kimlerin askerlikten muaf alacağı detaylıca açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre;

 1. Eğer bir veya iki gözünüzde 7 dereceye kadar miyop yada hipermetrop var ise bu durumda askerlik yaparsınız. Örneğin bir gözünüz 4 derece miyop ve diğer göz de 5 derece miyop ise askerlik yaparsınız.
 2. Eğer bir veya her iki gözünüzde 7 dereceye kadar asgigmat varsa bu durumda askerlik yaparsınız.
 3. Bir gözünüzdeki miyop diğer gözünüzdeki miyoptan 6 dereceden az olacak şekilde farklı ise askerlik yaparsınız. Örneğin bir gözünüz 5 derece miyop. Diğer gözünüz 3 derece miyop ise bu durumda fark 2 derece olduğu ve fark 6 dereceden az olduğu için askerlik yaparsınız.
 4. Bir gözünüzdeki hipermetrop ve astigmat diğer gözünüzdeki hipermetrop ve astigmattan 4 dereceden az olacak şekilde farklı ise bu durumda da askerlik yaparsınız. Mesela sizin bir gözünüz 2 derece astigmat, diğer gözünüz 5 derece astigmat. Bu durumda fark 3 derecedir. Bu durumda askerlik yaparsınız. Fark 4’ten büyük olsa askerlik yapmazdınız. Burada astigmat derecenizin yarısı hesaba katılır. Astigmatınız 4 derece ise hesaplamada 2 derece olarak kabul edilerek işlem yapılır.
 5. Her iki gözdeki miyop, astigmat’ın yarısı ve hipermetrop toplamı 14 dereceye kadar olan kişiler askerlik yapar. Astigmat hesabı yapılırken hangi gözdeki astigmat büyük ise o dikkate alınır. Sağ gözde 3 solda 2 derece astigmatınız varsa 3 astigmat olarak hesaplama yapılır.

Hangi Göz Derecesine Sahip Kişiler Askerlikten Muaf Olur?

 1. Gözlerinizin her ikisinde birden 7 derecenin üzerinde miyop, hipermetrop var ise bu durumda askerlikten muaf olursunuz. Şöyle örnek vereyim. Eğer bir gözünüz  8 derece miyop diğer gözünüz 5 derece miyop ise bu durumda askerlikten muaf olamazsınız. Ama bir gözünüz 8 derece miyop diğer gözünüz de 7 derece miyop ise askerlikten muaf olursunuz.
 2. Eğer her iki gözünüzde birden 7 derece üzerinde astigmat varsa yada 7 derece üzerinde fark varsa askerlikten muaf olursunuz. Örneğin bir gözünüzde 8 derece diğerinde 7 derece astigmat var ise askerlikten muaf olursunuz. Yada bir gözünüzde 9 derece diğer gözünüzde 1 derece astigmat var ise fark 8 olduğu için ve fark 7 den büyük olduğu için yine askerlikten muaf olursunuz.
 3. Her iki gözünüzde birden sferik eşdeğer6 derece üzerindeki miyopluk farkı ile sferik eşdeğer 4 derece üzerindeki hipermetropluk ve  astigmat farkında da askerlikten muaf olursunuz. Yani bir gözünüz 8 derece miyop diğeri 1 derece miyop ise o zaman sizin miyop farkı 7 yapar ve fark 6 dan büyük olduğu için askerlikten muaf olursunuz.
 4. Her iki gözünüzdeki bozukluk (miyop, hipermetrop ve astigmat bölü iki ) toplamı eğer 14 dereceden büyük ise askerlikten muaf olursunuz. Örneğin sağ gözünüz 9 derece miyop, sol gözünüz 6 derece miyop ise toplamda göz bozukluğunuz 15 olur. Bu durumda göz kusurunuz toplamı 14 üzeri olduğu için askerlikten muaf olursunuz.
 5. Görme derecesi ne olursa olsun, her iki gözün refraksiyon değerlerinin sferik eşdeğerleri farkı 11 diyoptri (11 diyoptri dahil)’yi aşan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar askerlikten muaf olur. Yani bir gözünüz tam görüyor olsa dahi diğer göz 11 derece ve üzerinde ise direk muaf olursunuz. 11 Değeri hesaplanırken şu hesaplama kullanılır. Miyop derecesinin tamamı alınır. Hipermetrop derecesinin tamamı alınır. Astigmatın yarısı alınır. Bu durumda gözler arasındaki toplam fark 11 ve üzeri ise muaf olunur.

 Göz Muafiyeti İçin Göz Numarası En Az Kaç Olmalıdır?

Askerlikten göz sağlığındaki bozulma sebebiyle muaf olmanın temel şartı iki gözde oluşan görme kaybı toplamının derecesinin 14’ü geçmesi yada bir gözdeki görme kaybının diğer gözdeki görme kaybından çok farklı olmasıdır. Yani gözün biri 1 derece miyopken diğeri 10 derece miyop ise muaf olursunuz.

İki gözün derecelerinin toplamı eğer 14 dereceyi geçiyorsa bu durumda askerlikten muaf olursunuz. Göz derecenizin toplamı 14 olursa o zaman komando olamaz fakat askerliğe elverişlidir raporu alırsınız. Askerlikten muaf olabilmek için göz dereceleri toplamının 14’ü geçmesi gerekmektedir.

Göz Derece Toplamı Nasıl Hesaplanıyor?

Göz derecelerinin toplamı hesaplanırken sağ gözde ve sol gözde var olan mevcut miyop ve hipermetrop dereceleri doğrudan toplanır. Bu derecelere ayrıca astigmat derecenizin % 50’si eklenir. Ve tüm bu dereceler (miyop + hipermetrop + astigmatın % 50’si) toplanır. Ve sizin toplam göz dereceniz ortaya çıkar.

(Göz Derecesi = Miyop + Hepermetrop + Astigmat/2) şeklinde hesaplanır.

Bir örnekle durumu detaylıca açıklayalım.

Örnek 1: Diyelim ki sizin sol gözünüzde 6 derece miyop ve sağ gözünüzde de 7 derece hipermetrop var. Astigmatınız da yok. Bu durumda toplam göz dereceniz = 6+7+(0/2) = 13. Göz dereceleri toplamı 13 olduğu için size komando olamaz fakat askerliğe elverişlidir raporu verirler.

Örnek 2: Diyelim ki sizin sol gözünüzde 8 derece miyop, sağ gözünüzde 6 derece miyop ve 2 derece astigmat var. Bu durumda sizin toplam göz dereceniz = 8 + 6 + (2/2) = 8+6+1 =15  Göz dereceleri toplamı 15 olduğu için size askerliğe elverişli değildir raporu verirler. Askerlikten muaf olursunuz.

Örnek 3: Diyelim ki sol gözünüzde 7 derece hipermetrop, 4 derece astigmat ve sağ gözünüzde 5 derece hipermetrop ve 3 derece astigmat var. Bu durumda sizin toplam göz dereceniz = 7 + 5 + (4/2) + (3/2) = 7+5+2+1,5 = 15,5 yapar. Bu durumda sizin göz dereceleri toplamı 14’ün üzerinde olduğu için askerlikten muaf olursunuz. Askerlik hizmetini yapmış sayılırsınız ve askerlikle ilişiğiniz kesilir.

Göz Muayene Sonucu Nasıl Değerlendirilir?

Göz Muayenesi sonucunda göz ölçümü yapan cihaz şöyle bir çıktı verir ve bu çıktı da size verilir. Çıktı da yer alan ifadelere gelin hep birlikte bakalım.

 • R (Right yani sağ demektir) sağ göze, (Left yani sol demektir) ise sol göze ait verileri içerir. Bazı reçetelerde  R ve L yerine OD sağ göz, OS ifadeleri de kullanılabilmektedir.
 • S veya SPH ifadesi MİYOP veya HİPERMETROP’luk derecesinizi ifade eden bölümdür. Bu değer (+) ise hipermetrop olduğunuzu, (-) ise miyop olduğunuzu belirtir. Burada bulunan değer boş ya da (Plan) yazılıysa gözünüzde sferik bir bozukluk yok demektir. Eğer (-) miyopsanız uzağı görmede sorununuz var demektir. (+) hipermetropsanız yakını görme sorununuz var demektir. Eğer astigmatsanız hem uzak hem yakını bulanık görürsünüz.
 • C veya CYL ifadeleri gözünüzün ASTİGMAT derecesini gösterir. Bu değer (+) ya da (-) olabilir. Bu değer genelde -/+0,25 ten -/+6,00 ya kadar olabilir. Eğer bu alan boşsa gözünüzde astigmatizma yok demektir.
 • A veya AKS, AXİS olarak yer alabilir; ASTİGMAT açısını gösterir. Bu değer gözününüzün hangi derecede astigmat olduğunu belirtir.

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında aşağıda yer alan göz muayene sonucunu incelerseniz daha detaylı bilgiye sahip olabilir ve kendi göz muayene sonucunuzu değerlendirebilirsiniz.

göz ölçüm sonucu

Göz Muayenesi Hangi Hastanelerde Yapılır?

Göz muayenesi öncelikle yoklama ve muayene işlemleri esnasında aile hekiminde yapılır. Aile hekimleri eğer gözünüzde sorun olduğunu tespit ederse sizi tam teşekküllü hastaneye sevk eder. Sevk ettiği hastanede muayene olur ve ona göre göz dereceniz belirlenir. Özel hastaneye yada kendi istediğiniz hastaneye gidip aldığınız raporların bir geçerliliği yoktur.

Göz Muayenesi Nasıl Yapılır?

Göz muayenesi yapılacak kişinin gözlerine ilk başta 3 farklı sıvı damlatılır. Bu damlalar kişinin göz bebeğinin büyümesini sağlar. Bu damlaların etkisi gün boyu devam edebilir. O nedenle araçla gelen kişilerin bu duruma dikkat etmesi ve mümkünse önlemlerini alması gerekir. Muayene sonrası bir süre gün ışığından etkilenme, gözlerinizi çok açamama, gözlerinizde hafif kaşınma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu damlaların bir süre etki ettiğini bilerek buna göre gününüzü planlamanız önemlidir. Damlalar damlatıldıktan sonra sizi bir süre bekletirler. Göz bebekleriniz yaklaşık 20 dakika içinde 3-4 kat büyür. Sizi son teknoloji cihazlarla detaylıca muayene ederler. Gözlerinizin numaraları detaylıca makineler aracılığıyla tespit edilir. Nihayetinde de sizin göz numaranız tespit edilir. Eskiden olduğu gibi uzağa konulan harfleri okutup göz numarası tespit etme dönemi artık yok. Günümüzde göz dereceleri modern tıp cihazlarıyla yapılıyor. Göz numaranızı büyük yada küçük gösterme gibi bir durumunuz söz konusu değil.

Lazer Tedavi Olmak Askerliğe Engel midir?

Eğer askerlikten muaf olmaya değil de askere gitmeye çalışıyorsanız ve göz numaranıza lazer operasyonuyla küçültme işlemi yaptırdıysanız bu durumda askere gidebilirsiniz. Lazer operasyonlarla göz derecesi düşürmek askere gidebilmek için engel değildir. Aksine lazer tedavi ile göz numaranızın düşürülmesi askeriyenin istediği bir şeydir. Gözlerinizin çok iyi görmesi TSK için çok daha iyidir. Eğer lazer operasyonla gözleri tedavi ettirmeyi düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Göz numaranızın düşmesi askere gitmenize engel olmayacaktır. Eğer askere gitmek istemiyorsanız o zaman da askerliğe elverişli değildir raporu aldıktan sonra lazer ameliyatı olabilirsiniz. Bu durumda askerlikten muaf olursunuz ve sonrasında göz ameliyatı olarak normal yaşama dönüş yaparsınız. Askerlik de aradan çıkmış olur.

Sahte Çürük Raporu Almanın Cezası Nedir?

Evrakta sahtecilik yaparak çürük olmadığı halde kendini çürük raporu almış gibi gösterenlerle ilgili olarak başta evrakta sahtecilik suçu olmak üzere TCK’nın 304. maddesi gereğince yasal işlemler uygulanır. Evrakta sahtecilik suçu için TCK’da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Bununla birlikte gerek görülmesi halinde 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre idari para cezası yaptırımı da uygulanabilir.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
446 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Mehmet mehmet

Mrhba..
Sağ göz görmeyip sol gözde de -3 derece miyop var ise muafiyet durumu ne olur ?

Göz muafı

Merhaba birkaç sorum olacaktı 2017 ye göre göz muafiyeti için sadece göz doktoru mu karar verir yoksa heyet kararı gerekir mi bide askeri hastanelerde muayene şart değil devlet hastanelerinde muafiyet alınabiliyor diye biliyorum doğru mudur. Bide göz ölçümde derecelerim yüksek çıktı doktor ona göre mi karar verir yoksa kendisi muayene eder mi Bide aile hekimi senin istediğin hastaneye sevk edebilir mi?

Göz Muayene

Merhaba admin o gün askerlik şubesine gittim memur dedi ki göz muayenesi için ya tecil ı bozmadan önce yapacaktın ya da askerlik yerin belli olunca muayene olabilirsin dedi böyle birşey var mı?

uzmankomando

merhaba admin 0.50 0.50 normaldir yazdı muayenede vede renk görme iyi yazdı astigmat filan yazdı arkaya geçermiyim acaba komando olmaya müsaitmi

Göz Muayene

Ben de dedim admin yetişmez diye yok yetişir dedi hani artık askeri hastaneye gerek kalmadı ya o ildeki belirlenen devlet hastaneye gönderiliyor göz muayenesi için herhalde sadece göz doktoru karar veriyor askeri hastane mevzusu kalktı.

Mehmet

Askerdeki arkadaşlar, tek gözü görmeyip fakat fiziksel yapıya bakılıp alınan, farklı işler için kullanılan (revir, masa memuru vs.. ) kişileri örnek veriyorlar. Bu kişikere göre beni alma ihtimalleri daha yüksek imiş. Bir lisan birde aöf ön lisans iki üniversite 187 boy ve 85 kg ?

Gokhan carkit

Merhaba hocam benim sol gözümde sinir ve damar kurumasi var çok hastahane gezdim hiç bir tedavisi olmadigini söyledi ve görme oranı %5 bile diyemiyorum dedi doktorlar askerlik durumun ne olur bilgilendirirseniz çok memnun kalırım şimdiden teşekkürler.

Sinan Kardes

Hocam,

Merhaba,

Askerlik Subesi beni bugun Bagcilar EAH hastanesine yonlendirdi. Ve ordaki Doktorlar (Uzm. Dr. Bulent Y. ve Ahmet Kirgiz) benim goz kusur toplamimi hesaplarken astigmat degerlerimi eklemedi. Sadece miyop ve sadece astigmat degerinin toplami 14 olmali dedi ve askerlige elverislidir belgesi verdi (tek hekimli). Itiraz ettim ve ayni hastanede saglik kuruluna yonlendirildim.

Miyop ve astigmatizma degerimin toplanmasi gerektigini ve yonetmelikteki ilgili maddeyi (Madde 7 B4) soylememe ragmen kabul etmedi. (Madde 7 A1 verdi).

Ne yapmam gerekli acaba?

Bugun Capa Tip Fakultesine gittim ve degerlendirirken miyop ve astigmatizma toplaniyor dedi. Yarin Haseki’ye gidip onlara da soracagim. Hatta haftaya pazartesi Beyoglu goze gidip sormayi dusunuyorum. Sali gunu kurulum.

Cok tesekkurler (ben de doktorum bu arada).

Sinan Kardes

Çok teşekkürler

Berat

Merhabalar sayın hocam benim sorum şu sağ 1.25 miyop sol 1 miyop sağ gözde 0.50 astigmat solda ise 1 astigmat var bunların toplamı 3 yapıyor yanlış hesaplamadıysam. Komando olabilir miyim ?

Berat

Birçok askere sordumda hocam bir kısmı dikkat etmiyorlar diyor bir kısmıda göze ve ayağa çok dikkat ediyolar komando için diyor.Ayrıca devlet hastanesinde mi kontrole gidiyoruz askerlik için bunuda ayriyetten cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

Murat burak aydınn

Mrb bn 26 yasındayım. Askerliğimi ünv mezun olduktan sonra tecil ettüm..tecil süresi bitti. 2018 Muayeneye çağıracaklar. Birkaç sağlık proplemim var.. Bunlar;

En basta Boyum 1.61 CM Kilo ise 46, bazen 47 yani 47 üstü çıkmıyor..

Sağlık proplemim;

1) uzun süredir troid ile ilgili muayene görüyorum. Halende muayene devam ediyor..o nedenle klio alamıyom.her sabah ilaç kullanıyorum eutrox denen ilaç. Günde 2 tane alıom.

2) sağ gözden katarakt amaliyatı oldum.sağ gözümde yapay mercek var.

3) sol göz ise uzağı net göremiyom, çift görme var( yazıları üst üste görmek gibi, uzaktaki yazıları okuyamıyorum ) galiba miyop.

Zaten muayene çağırdıklarında bunları söylüyecem.

Sizce heyet bunlara çürük verir mi? Ya 1 yıl erterler yada temelli çürük verirler.. Diye düşünüyorum. Sizce? Cevap bekliyorum.

Onur Çakar

Merhabalar efendim benim iki göz miyop toplamı 26 numara astigmatları toplamı ise 2.5 numara,çok kısa zaman içerisinde çürük için başvuru yapacağım kesin olarak Gataya gönderirler mi ? Yoksa numaranın çok büyük olmasından ötürü bulunduğum yerin askeri hastanesinde mi kontrol yapılır ? Bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim…

halil güneşli

ben mersindeyim. burdaki araştırma hastanesine göndeririler yoksa, ankaraya falan mı göndeririler? tam olarak askaerlik muayenesi nasıl? bildiğiniz kadarı ile beni aydınlatın zaten, asker hastaneler kapatıldı, askerlik muayenesi sırasında donla yarı çıplak bırakıyorlar, herkesin içinde doğru mu? utanç verici.

rafet solakoglu

Bugün yaptırdığım göz kontrol sonucu değerler
sph 5.25 miyop sağ cyle 5.75 astiğmat axe 95
sph 5.25 myop sol cyl 5.75 astgmat axee 81

bu duruma göre muaf olma durumum nedir doktor sen bu yaşa kadr bu dereceyle nasıl yaşadın dedi
sizce muaf olurmuyum bu özel bi hastanenin ölçümüdür

rafet solakoglu

astigmat toplanıyor mu yarısımı alınıyor

rafet solakoglu

kardeş benim uzak yakına bölümeüne bişey yazmamış doktor daimi olan bölüme yazmış 5.25 miyop sağ 5.25 sol miyop 5.75 astigmat sağ 5.75 sol astgmat diye farkeder mi

rafet solakoğlu

peki bana vericeği gözlük numarası bu rakamlarla aynı mı olur doktorun farklı numaramı verir gözlük derecesi için

rafet solakoğlu

Değerlerim bunlar düşük numaralı gözlük yazdı doktor anlamadım.

rafet solakoglu

Değerlerim bunlar düşük numaralı gözlük yazdı doktor anlamadım.

Mahmut polat

Sizden cwp bekliyor um

Furkan acar

Merhabalar, benim tek gözümde %50 bölgesel görme kaybı var. Sağ gözünün sağ kısmında, yani dışa bakan tarafında küçükken geçirdiğim bir kaza sonucunda sinir zedelenmesi olmuş ve buna bağlı olarak o gözümün yarısı hiç görmüyor. Bu durumda sonuç ne olur?
Şimdiden teşekkürler

Furkan acar

İki gözümde de astigmat var ama düşük derecelerde. Bu olay astigmatin dışında, yani bir gözüm görüyor, diğer gözümün yarısı hiç görmüyor.

Furkan acar

Çok teşekkürler, kolay gelsin.

Mahmut polat

Anneden doğuştan Benim sağ gözüm%95 görmüyor sol gözüm se %10 görmüyor önümüzdeki hafta askerlik şubesi beni hastaneye sevk edecek ne yapmalıyım askerlik yaptırırlar mı???yardımcı olursanız çok sevinirim

uğur uğur

sol gözüm yüzde 20 görüyo retinada iki yırtık ve göz tansiyonum var amelyat geçirdim tansiyon için ama arada sırada yinede yükseliyo askerlikten muaf olma durumum varmıdır

Erdi Baba

Merhabalarr Kolay Gelsin Benim Sağ 4 sol 5 miyopluk ve astigmat sol 3 sağ 4 derece gözlerim bozuk 31 aralıkta tecilim bitiyor askeri hastaneye nasıl sevk verirler tecil bitince gideceğim zamanmı şubeye yoksa tecil bitmedenmi gidip söylemem lazım şubeye ?

Erdi Baba

Bugun şubeye gittim şube sağlık ocağına sağlık ocağından şubeye şubeye hastaneye sevk yolladı Gözlerimin derecesi 7.25 ve 6.25 toplam heyete cıkacak dedi muaf olmak istiyorum eğer elverişli derlerse itiraz edebilirmiyim

Eyüp APAYDIN

Erdi bey heyete nereye gönderiyorlar. Bulunduğunuz şehirdeki hastene mi yoksa GATA mı?

erdi_ank_erdi@hotmail.com

HOCAM KOLAY GELSİN BUGUN HEYETE ÇIKTIM HEYETE ÇIKMADAN VERİLEN KAĞITTA ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR YAZIYORDU HEYETE CIKTIM GÖZ MUANEMDE GÖZLERİM TOPLAM 15 DERECE AMA HEYET BANA ASKERLİĞE ELVERİŞLİDİR YAZISI VERDİ İTİRAZ EDEBİLİRMİYİM ANKARA ATATÜRK HASTANESİNDE OLDU BU OLAY

erdi_ank_erdi@hotmail.com

İtirazı nereye nasıl yapacağım şimdi tekrar askerlik şubesinemi gideceğim yoksa il sağlığamı hemen gideceğim yardımcı olurmusunuz

erdi

Hocam mayısta askere yolluyorlar

cenk

miyop var gözümde toplamı 20.5 derece muhaf olurmuyum askerden?
sol 14 sağ 6.5 şuanda en son doktor kontrolünde öyle rapor vermişti.

can bonomo

benim sol gözim %25 sağ gözüm % 20 görüyor ancak sivl raporumda % 65 engelli yazıyor :% 20 de albinizm var (aşırı beyazım )
ve önceden beyin kanaması geçirdim sizce askere alırlarmı birde bu çürüklere tazminat veriyolarmış doğrumu

Mahmut polat

Ben im sağ gözüm %95 anneden doğuştan görmüyor sol gözümse %10 görmüyor askerlik yaparmiyim yardımcı olur musunuz

Cabbar Sefadar

hocam selamlar bugün sevk aldım sol göz ameliyattan ötürü sıfır görme ve askere gidemezsin diyorlar , götürseler bile gittigin birlikte muayene olup tekrar eve gönderiyorlarmıs pazartesi sonucu yazarım , saglık kurumundan yüzde 32 görmeme raporum var onuda sunacagım

Mahmut polat

Hani askerlikten muaf olurdum raporunda aynısı çıksın muayene de aynısı çıkdi ama muaf etmediler sağ göz %95 görmüyor sol göz % 10 görmüyor yinede yolluyorlar bide diyosun ki muaf olursunuz

Mahmut polat

Benim sağ gözüm anneden doğuştan %95 görmüyor sol gözüm se %10 görmüyor bu durum da askerlik yapabilirim önümüzdeki hafta askerlik şubesi beni hastaneye sevk edecek bu durumda ne yapcam yardımcı olur musunuz lütfen

Mahmut polat

Hocam cwp werirseniz sewinirm

Mahmut polat

Peki yapmam gereken ney haftaya hastaneye gitcem

Mahmut polat

Numaranızı atsanız raporu yollasam olurmu

Mahmut polat

Atdim hocam bana burdan cwp yazarsanız sevinirim

Emrullah Karslı

Mrb şuan askerim gözüm miyop var lazer ameliyatla düzeltilebiliyor eğer ameliyatı olursam askerye karşılıyor mu bide ameliyat varsa askeri hastanelerde varmı bu ameliyatlar

Hülya sükuti

Mrb oğlumun göz tansiyonu var ölçülerde 28 – 25 çıkıyor askerlikten muaf ola durumu söz konusumudur acaba cvlarsaniz sevinirim damla kullanıyor aynı zamanda

Eyüp APAYDIN

Önelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bir sorum olacak, astigmatların yarısı dikkate alınır demişssiniz ancak ben yönetmelikte bulamadım böyle bir ibare. Eğer yarısı olursa sınırda kalıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

deniz sevimli

ben sağ gözden dolayı çürük raporu aldım 3 ay önce tazmınat alabilirmiyim ?

Mahmut polat

Neyden dolayı aldınız Deniz bey

Ziyaettin. Ekici

Mrb oglumun gozler sag 10da3 sol 10da4 görüyor goz tembelliginden dolayı. Askerllikten muaf olurmu

Selahattin

merhaba sağ 2.50 sol 3.50 sağ astikmat +1.00 sol astigmat +2.25 göz tembelliğidde var askere gidebilirmiyim gidemessem çürük raporunu reddetme şansım var mı

Selahattin

çok sevindim sağolun komando olmama engel olurmu peki

Selahattin

uzman erbaş olarak askerde kalma gibi bir ihtimal var mı vucudum oldukça yapılı dayanıklıyım iyi koşucuyum

Galip Baştürk

Merhaba, benim sol gözüm 9 derece %10 larda görüyorum, sağ gözüm ise 6 derece, astigmat dereceleride var fakat onu tam bilmiyorum normalde ben askerliğimi bir yıl tecil ettirmiştim bu yıl sonunda tecilim bitecek ve muayene olacam askerlikten muaf olur muyum?
ayrıca muaf olursam bana teskere göndermeyecekler mi? detaylı bilgi verirseniz sevinirim..

Yavuz Yilmaz

S.a benim gozumde cift gorme var 2013de kaza gecirdim ‘ve bi ameliyat oldum askeriye ameliyat oldum hasteneye sevk etti 1subatta muayne olcam duz bakinca cift goruyorum tip dilinde diplopi die geciyo fakat gozumun birini kapatinca tek oluyo

Yavuz Yilmaz

Okudugunuzda bilgilendirirseniz sevinirim?

Yavuz Yilmaz

Cvp verirmisiniz lutfen

sema güleç

gözlerim 2.5 a 3 lazer tedavisi yaptırırsam komando olabilir miyim

İlker Topaloğlu

Benim anlamadığım birşey var benim iki gözümde -8,5 bozuk askerdeyim şuanda doktora gidiyorum doktor çürük istiyormusun diyor evet diyorum gözüme 3 sıvı damla damlatıyor gözümü ölçüyor gözlerim-4 çıkıyor veremem diyor bende -4 derece gözlük alıyorum damlanın etkisi geçtimi gözlükleri takıyorum görmüyorum? Tekrar -8 derece gözlük alıp kullanmaya başlıyorum buna cevap verebilecek birisi varmı???

Burhan Aslan

Benim gözümde bulanıklık ve renk körlüğü var bu askerliğe engel oluyormu şuan tecilliyim ve okulum bitmek üzere cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler…

DOĞANCAN ALTUNDAŞ

Merhabalar,

Bugün şirkette olduğum test sonuçları aşağıdaki gibidir,

R SPH CYL AX
AVE +0,50 -0,75 3

L -11,75 -1,50 9

PD=63MM

Bu sonuçlara göre göz numaram toplam nedir? Ve askere alınır mıyım geri hizmet olarak?
Teşekkürler.

Akın korkut

Selamün aleyküm merhabalar
SPH. CYL AXE
R -5,00 / 3,50 / 170
L. -5,50 / 3,50 / 10 bu 2 yıl önceki göz numaralarım bu durumda muaf olma durumum nedir şimdiden teşekkürler

berkay akgün

Benim gözlerim 3.05 uygunmu mayısta askeriyeden çikartmazlar

Yunus bozkurt

Hocam ben uzman erbasligi kazandım hastaneye sevk ettiler sağ gözümde kornea da hafif çizik war görmede yüz de yüz sorun yok renk körlüğü hiç yok dereceli gözlük de kullanmıyorum ama doktor eleneceksin diyor bana yardımcı olun hakkımı yiyolar

Yunus bozkurt

Beni başka bir doktora sevk etti YRD.DOÇ.DR konrol etti korneadki çizik gormene engelle teşkil etmiyor diye bir rapor yazdı kendi doktoruma gösterdim yine kabuk etmiyor lütfen bana yardımcı olun

Ali

merhabalar benim sağ göz +6.00 -075 aks 20 sol ise +5.00 -1.00 aks 15 bu numaralar la askere elverişli olurmuyum yoksa muafmı olurum teşekkürler.

BAYRAM YAMAN

merhabalar bir sorum olacaktı bilenler cevaplarsa çok memnun olurum ben bir öğretmenim ve askerliğim geldi ama gözlerimde doğuştan nigtasmus denilen göz titremei var her iki gözdede askerlikten muaf olursun diyor bir çok kişi sizlere sormak istedım şimdiden teşekkürler

atakan kasımay

merhaba;
benım sol göz 2 yasımda gecırdıgım kaza sonrası,birçok ameliyata ragmen yuzde 10 cıvarı goruyor.sag goz normal..bu durumun sonucu ne olur acaba.
tesekkurler

ALİ DOKUYUCU

merhaba göz numaram
SPH. CYL AXE
R -5,50/-1,25/42
L -9,75/-2,25/35
ŞU AN OLDUĞUM TEDAVİ SONUCU BU DURUMDA NE OLUR ACABA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER EFENDİM

ali dokuyucu

bilği için çok teşekkür ederim saygılar

ali dokuyucu

merhaba göz numaram
SPH. CYL AXE
R -5,50/-1,25/42
L -9,75/-2,25/35
ŞU AN OLDUĞUM TEDAVİ SONUCU BU DURUMDA NE OLUR ACABA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER EFENDİM

yabancı adını unuttum ama Türkçe yüksek ileri derecede miyop dedi doktor

ali dokuyucu

bilgi için çok tesekkür ederim

uğur uğur

hocam merhabalar bugun konrole gitdim sol gözümün yüzde beş gördüğünü söylediler fakat bu göz derecesinde sanki bişi yokmuş gibi görünüyo çürük alabilirmiyim daha öncede yazmıştım yüzde 20 diye amma beşmiş meğerse retinada yırtgımı ameliyatla dikildi kendi göz merceğim yerine başka mercek konuldu ama görme de pek değişiklik olmadı sadece göz tansiyonunu kontrol altına alınmış oldu göz numaramda
rıhgt
sph cyl ax
-0.25 0.00 180
-0.50 0.00 180
-0.75 0.00 180
-0.50 0.00 180
left
+1.00 0.00 180
+1.00 0.00 180
+0.75 +0.25 113
+0.75 0.00 180
buda ölçüm sonucu fakat yukarıda dediğim gibi muayene olurken %5 gördüğümü sölediler sizce ne olur rapor için

BURCU SAYGIN

Merhaba ;

Erkek arkadaşıma GATA dan doktor böyle bir yazı verdi

ŞİKAYETİ SAĞ GÖZDE GÖRME AZLIĞIDIR.LOKAL MUAYENEDE SAĞDA MİKROTROPYA MEVCUTTUR,FİKSASYON DEĞERLENDİRİLMEDİ.BİYOMİKROSKOPİ VE FUNDOSKOPİ HER İKİ GÖZDEDE TABİDİR.SKİYASKOPİ SAĞDA +4.75(+1.50×90),SOLDA +3.75 DPT OLUP TASHİHLİ GÖRMELER SAĞDA 0.05, SOLDA 0.6 DÜSEYİNDEDİR.PVEP TETKİKİNDE SAĞDA AMPLİTÜDE HAFİF DÜŞME MEVCUT OLUP GÖRME KESKİNLİĞİ İLE UYUMLU DEĞİLDİR.HASTANIN ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLERLE TAKİBİ UYGUNDUR.

SONUÇ:TANI : SAĞ GÖZ MİKROTROPYA+AMBLİYOPİ
KARAR TEKLİFİ: C/5 ERTESİ YILA BIRAKMA
TEŞHİSLER:STRABİSMUS DİĞER,TANIMLANMIŞ TEK GÖZDE GÖRME AZLIĞI
.
BUNLAR YAZIYOR BU NE DEMEK OLUYOR HENÜZ HEYETE ÇIKMADI DOKTORUN KARAR TEKLİFİ BU SANIRIM.HEYETDE DİREK BUNU ONAYLIYORMU

Mehmet çifçi

Abe ben göz doktara gitim benim sol14 sağ15
Kaybı var çürük ihtimali var net bir cevap almak istiyorum vide amlayat gerikiyo

Mert

Merhaba,

Göz değerlerim:

SAĞ SPH/CYL/AXIS:
+6.25/-4.75/ 174

SOL SPH/CYL/AXIS:
+6.00/-5.00/ 16

Bu değerlerle muaf olur muyum?

Teşekkür ederim.

Mert

Yukarıda yazdıklarım sadece refraksyon değerlerim imiş.

Asıl sonuç:

UZAK

SAĞ SPH/CYL/AXIS:
+5.00/ -4.00/ 171

SOL SPH/CYL/AXIS:
+5.00/-4.00/ 10

Matematiği doğru yapabildiysem toplamda 14 oluyor sonucum.

Mert

Biraz daha yaptığım araştırmalara göre zaten askeri hastanede kontrol ediliirken, sikplojesi sonrası ölçüm yapılıyormuş. Sikloplejik yaptırıp refraktometre ile ölçüm baz alınıyormuş. Benim gittiğim hastanede de bu şekilde yaptılar zaten. O zaman en baştaki postumun değerleri geçerli. Ben tekrar yazayım:

SAĞ SOL
SPH CYL AXIS SPH CYL AXIS

Refraksiyon Refraksiyon
+6.25 -4.7 174 +6.00 -5.00 16

Subjective Refraksiyon Subjective Refraksiyon
+5.00 -4.00 171 +5.00 -4.00 10

Yine belirlenen matematiğe göre, 15’e yakın çıkıyor.

Gökhan

Merhaba benim göz numaraları tutmuyor sag gözümle herseyi bulanik görüyorum ve miyop ve astigmat var muaf alabilir miyim sizce?

baran

benim iki gözümdede miyop var ölçüler 0.7 ikisindede bordo bereli olabilirmiyim

Hüseyin gümüş

Selamun aleykum benim göz numaralarım sağ 12 sol 10.5 astigmat da var derecesini bilmiyorum birde sağ gozum de gözlukle de olsa dalgalı birşekilde görüyorum askerlikten muaf olur muyum saygilar

Hüseyin gümüş

Birde gözden muaf alırsak kamu veya özelde iş sorun olur mu

Diyar Canpolat

Benim ayağım düz taban kilom 100 üstünde uzak yakını bulanık görüyorum çürük iyermiyim

Ömer Köroğlu

Merhaba ben bebekken yataktan düşmem sonucu bitane gözümün kaymasına sebep oldu şimdi 20 yaşındayım az birşey düzeldi ama o gözümle ara sıra bulanık görüyorum muaf olurmuyum?

Kahraman Dereli

Selam benim sağ gözüm sabit şaşı değil ama göz bebeğim gitmiyor sağa, 3-4 derece miyop var, uzman çavuş sınavına gireceğim, bunlardan dolayı elerler mi ?

Selahattin

göz altına her iki gözede lens taktrdım gözaltına askerde kalabilirmiyim

emrullah aydar

meraba ben sol gözümü kapatıp sağ gözümü açamıyorum ama sağ gözümü kapatıp sol gözümü açabiliyorum . yani sizin anlıcagınız sol gözümü kırpamıyorum nişan almada sorun olacagını söylüyolar durumum nedir cevaplarsanız sevinirim

emrullah

meraba ben sol gözümü kırpıp sağ gözümü açamıyorum ama tam tersini yapıyorum nişan alırken sıkıntı yaratır mı cevaplarsanız sevinirim

Başa dön tuşu