Askerlik Tecil Ettirme İşlemleri

Askerlik Tecili Ne Demektir?

1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre 20 yaşını dolduran her Türk vatandaşının geçerli bir mazereti (sağlık yada eğitim mazereti vb.) olmaması durumunda askerlik borcunu ödemek üzere askere gitmesi zorunludur. Aynı kanuna göre askerlik yaşı gelmesine rağmen çeşitli mazeretleri sebep göstererek askerliği ertelemek de mümkündür. Askerliğin çeşitli sebeplerle daha ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine askerlik tecili denilmektedir.

Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?

Askerlik tecil işlemlerinin hangi durumlarda yapılabileceği 1111 sayılı Askerlik Kanununda detaylıca belirtilmiştir. Bu kanuna göre tecil işlemi genel olarak kişinin ciddi bir sağlık sorunu bulunması veya kişinin eğitim öğretimin devamı gibi durumlarda mümkün olabilmektedir.

A- Eğitim Sebebiyle Askerlik Tecili:

Eğitim sebebiyle askerliğin tecil edilebilmesi 29 yaşını geçmeme şartıyla mümkündür.

1) Doktora, Lisans ve Ön Lisanstan Dolayı Askerlik Tecili

Henüz 29 yaşını bitirmemiş (30 yaşından henüz gün almamış) bir kişi yüksek lisans yada doktora eğitimine devam ederse bu kişilere 35 yaşına kadar tecil hakkı tanınmaktadır.  Lisans ve ön lisans mezunlarına 29 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla 2 yıl, yüksek lisans ve doktora mezunlarına ise 1 yıl askerlik tecil hakkı tanınmaktadır.

Örneğin bir kişi yüksek lisansa başvuru yaptı diyelim. İlk başvuruda kişinin başvuru esnasında 30 yaşından gün alıp almadığına bakılır ve kişi 30 yaşından gün almadıysa kayıt yapılır. Yüksek lisansa kaydı yapılan kişi de askerliğini tezli yüksek lisans yaparsa 4 eğitim dönemi tezsiz yüksek lisans yaparsa askerliğini 3 eğitim dönemi erteleyebiliyor. Yüksek lisans kaydını eğitim döneminin son döneminde sildirip başka bir üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırarak yada aynı üniversitenin başka bir bölümüne kayıt yaptırarak 35 yaşına kadar kişi askerliği tecil ettirebilir.

Yüksek lisanstan mezun olan kişiler doktora programına başlayarak askerliği 35 yaşına kadar erteleyebilir.

Açık öğretim fakültelerinde eğitimlerine devam eden kişiler açıktan okudukları okul sayesinde askerliklerini tecil ettirebilirler. Açıktan okumak ve örgün öğretimde okumak arasında askerlik tecili açısından bir fark yoktur. Her iki durumda da eğitim mazeretine bağlı olarak askerlik ertelenir.

2) Lise Mezunu Olanların Askerlik Tecili

Askerlik yaşı gelen fakat henüz liseyi bitiremeyen kişilere askerlik tecili için 3 yıl ek süre verilmektedir.Bu 3 yıl içerisinde kişi eğer liseyi bitiremezse bu durumda kişiye ek süre verilmez ve kişinin askere gitmesi gerekir. Fakat liseyi bitiren kişi eğer ön lisans yada  lisans eğitimine başlarsa kişiye 29 yaşına kadar bu eğitimlere devam etme ve bir süre daha askerlikten tecil hakkı tanınır. Ek tecil süresi kişinin lisans eğitimini ne zaman bitirdiğine göre değişir.

Eğitim mazeretinden faydalanmanız için yoklama kaçağı yada bakaya kalmadan önce bir üst eğitime başlamanız gerekmektedir. Bakaya kaldıktan sonra yada yoklama kaçağı olduktan sonra bu eğitim programlarına kaydınızı yapmakta sorun yaşarsınız. Bu bölümlere kayıt olsanız bile askerliği yaş haddinden dolayı erteleyemezsiniz.

3) İkinci Üniversite Askerliği Tecil Ettirir mi?

Ülkemizde pek çok kişi açık öğretim fakülteleri aracılığıyla ikinci üniversiteyi okumaktadır. Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz fakat ikinci üniversite olarak başka bir üniversite okumak askerliği tecil ettirememektedir. 2. Üniversiteyi okumak askerlik tecili için yeterli değildir. Askerlik tecili yapabilmek için bir üst eğitim programına kayıt yaptırmak gerekmektedir. Mesela lise bitiren bir kişi lisans kaydı yaptırarak askerliği erteleyebilir fakat lisans bitiren bir kişi ikinci üniversiteyi okurken askerliği tecil ettiremez. Lisans ve lisans denktir. Fakat yüksek lisans yaparsa askerliği erteleyebilir. Erteleme için bir üst eğitim programına kayıt olmak şarttır.

B- Sağlık Problemi Sebebiyle Askerlik Tecili:

Ciddi sağlık problemleri olan kişiler askeri hastanede muayene edilirler ve bu kişilerden bazılarına sürekli hastalığı var ve askerliğe elverişli değildir diye rapor verilir. Bu kişiler bir daha ne hastaneye gider ne de askerliğe gider. Bu kişilerin askerlikle ilişiği kesilir. Bazı rahatsızlıklarda ise kişiye 1 yıl sonra tekrar gel diye süre verilir. Kişinin askerliği 1 yıl tecil ettirilir. Bir yılın sonunda kişi yeniden muayene edilir. Kişinin sağlık sorunu yok oldu ise kişi askere alınır. Eğer sağlık sorunu devam ediyorsa kişiye yine 1 yıl tecil verilir. Kişi 1 yıl sonra yeniden muayene olmaya gelir. Bir süre sonra eğer kişi iyileşmez ise kişinin askerlikle ilişiği kesilir ve kişiye çürük raporu verilir. Kişinin askerlikle hiç bir bağı kalmaz ve kişi askere de hastaneye de bir daha gelmez.

Aşırı Kilo Nedeni İle Tecil Ettirme : Normalden çok daha kilolu kişiler aşırı kilolu olarak kabul edilirler. Aşırı kilolu kişilere geçici sağlık engeli olarak bakılır ve bu sorunun düzelmesi için kişiye 1 yıl tecil verirler. 1 yıl sonra kişi yeniden muayene edilir. Bu bir kaç dönem böyle devam eder. Eğer kişi kilo vermez ise bu durumda kişinin askerlikle ilişiği tamamen kesilir.

C- Askerlik Tecil İşleminde Özel Durumlar:

Askerlik tecil işlemlerinde bazı istisnai durumlar vardır. Bu durumlarda da kişilere tecil için hak tanınmaktadır. Bu haklardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

1) Kardeşi Askerde Olanların Askerlik Tecili

Eğer bir ailede birden fazla kişi aynı anda askere gidecekse o zaman bu kişilerden biri istemesi halinde diğer kardeşi askerden dönene kadar askerliğini erteleyebilir. Çok kardeşi olan kişilerde de bu geçerlidir. Eğer ailede askerde bir kişi varsa o dönene kadar diğer kişiler askerliklerini koşulsuz şartsız erteletebilir, askerlik tecil hakkından faydalanabilir. Eğer kişiler haklarından vazgeçer ise bu kişiler aynı anda askerlik de yapabilir. Hatta bu kişilerden ikiz olanlar varsa bunlar talepleri halinde aynı birlikte askerliklerini yapabilirler.

2) Lisanslı Sporcuların Askerlik Tecili

Lisanslı sporcular talep etmeleri halinde askerliklerini 33 yaşına kadar tecil ettirebilirler. Lisanslı sporculara böyle bir hak tanınmıştır. Ülkemizde binlerce lisanslı sporcu bu haktan faydalanmaktadır. Herhangi bir spor dalında lisans sahibi bir sporcuysanız askerliğinizi 33 yaşına kadar tecil etmenizin önünde hiç bir kanuni engel yoktur.

3) İlmi Faaliyetlerde Ülkemizi Temsil Edenlerin Askerlik Tecili

Yüksek Öğrenim mezunu olmak şartıyla ülkemizi ilmi faaliyetlerde yurt içinde veya yurt dışında temsil eden kişilerin askerlikleri 36 yaşına kadar tecil edilmektedir. Bu kişiler istemeleri halinde 36 yaşına kadar askere gitmemekte özgürdürler.

4) Yurt Dışında Oturma ve Çalışma İzni Olanların Askerlik Tecili

Bu istisnai durum ise yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişilerle ilgilidir. Yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişilerin bu haklarını kaybetmemeleri için bu kişilere bazı haklar tanınmıştır. Yurt dışında oturma ve çalışma izni olan kişilere 38 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirme hakkı tanınmıştır. Bu kişiler talepleri halinde 38 yaşına kadar askere gitmeyebilirler.

Askerlik Tecil İşlemi Nasıl Yapılır?

Askerlik tecil işlemlerinizi şu an için maalesef İnternet üzerinden yaptırmanız mümkün değildir. Askerliğini tecil ettirmek isteyen bir kişi sahip olduğu evraklarla (nüfus cüzdanı ve fotokopisi, mezunsanız diploma,  öğrenciyseniz öğrenci kimlik belgesi, 4 er fotoğraf, ehliyet ve fotokopisi, biyometrik fotoğraf (bir çok şubede ücretsiz çekilmektedir.)) birlikte askerlik şubesine gitmek zorundadır. Herhangi bir askerlik şubesine gidebilirsiniz. İkamet adresinizin bulunduğu askerlik şubesine gitmenize gerek yoktur. Bu belgelerinizle giderek askerlik tecil işleminizi yapabilirsiniz.

Size ait belgelerle askerlik şubesine gittiğiniz zaman size 2 adet form verecekler. Bu formları eksiksiz olarak doldurmanız gerekecek. Normal şartlarda bu formları doldurup gerekli evrakları teslim etmeniz yeterlidir. Eğer sağlıkla ilgili bir sebeple askerliği erteleyecekseniz sağlık raporunuz istenecektir. Eğer eğitimle ilgili mazeretle askerliği tecil ettirecekseniz o zaman da diploma yada öğrenci belgesi istenebilir.

Eğer gerekli şartları taşıyorsanız kaç yıl ya da kaç ay askerliği tecil etmenizin mümkün olduğuna dair evrak size hemen verilecektir.

Not: Askerlik şubesinde işlemler bazen 30 dakika bazen 2-3 saat sürmektedir. Bu süre yoğunluk dönemine göre değişmektedir.

 Üniversiteye Kayıt Yaptıranların Tecil Durumu

Herhangi bir üniversiteyi yeni kazanan ve üniversiteye kayıt yaptıran kişinin askerlik şubesine gitmesine gerek yoktur. Üniversite sizin yerinize tecil işlemlerini halledecektir. Yenice yüksek lisansa başlayan yada doktoraya başlayanların tecil işlemleri de okul tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Eğer süre sınırlı ise ve durumunuz kritik ise tecil işlemlerinizi elden takip etmeniz faydanıza olacaktır. Evrakları elden teslim etmeniz durumunda tecil işleminiz daha kısa sürede halledilir.

Tecil Yaptırmazsam Ne Olur?

Tecil yaptırmazsanız ilk celp döneminde askere gitmeniz gerekir. Tecil yapılmaması durumunda tecil süreniz de doldu ise yoklama kaçağı olursunuz ve bakaya kalırsınız. Sizi asker kaçağı olarak nitelendirirler ve jandarma yada polisin yaptığı genel bilgi taramalarında yakalanırsanız sizi askerlik şubesine götürürler. Orada işlemleriniz yapılır ve ilk celp döneminde askere gitmeniz için gerekli yasal düzenlemeler yapılır.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
504 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Yüksek Lisans

2014 güz döneminde tezli yüksek lisansa başladım. 2016 Nisan ayında yayınlanan YÖK lisansüstü eğitim konulu yönetmeliğe göre azami eğitim süresi 2016-güz döneminden itibaren yeniden başlatıldı. Bu durumda tezli yüksek lisans yapanlar için 3 yıllık azami süre boyunca öğrencilik devam ederse askerlik tecili de 2019’a kadar uzamış oluyor mu?

Magdur

Şimdi sorum şu 2014 de kayıt olduğum yl için geçici maddeden yararlanarak ocak 2018 gözüken tecilim 2018 marta a ertelenecek şubatda ise yeni bir yl için kayıt sildirip başvuru yapma planım var.Ancak yeni okula kayıt olmadan kayıt silinecek ve tecil önr geleck bende bakaya düşmüş olcağım sanırsam yeni yl kaydımda bir işe yaramayack.soru şu bu iki işlem arasınsüreç çok hızlı olsa ikinci yl sayesinde tecilim uzamış olur mu umarım admin konu ile ilgili beni doğru aydınlatırsın tşk

Serdar

Merhaba, üniversitede araştırma görevlisiyim. Doktoram bitmek üzere, acaba doktora bitince 1 yıllık tecil hakkımız varmı, yoksa1 yıllık hak sadece yüksek lisans mezunları için mi geçerli?

Emre şahin

Merhaba, 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi sonucu 2015 haziranda mezun oldum. Yasal tecil hakkım 2 yıldı ve 2017 de doluyor. Tezsiz yüksek lisans programına başvurmam halinde askerlik tecil ettirebilir miyim?

Deniz Bakar

MERHABA, bir sorum olacak. Askerlik tecil ettirme işlemleriniikamet etmediğimiz başka şehirden yapabiliyor muyuz acaba?

Arda

Askerlik şubesinden net bir bilgi alamıyorum bazıları kaydını yapıp dondurursun askerliğini yaptıktan sonra okumaya devam edersin diyor tam olarak ne yapmam gerekiyor lütfen net bir şekilde bilgilendirir misiniz 3 gün sonra tercihler bitiyor lütfen acil cevap yazar mısınız. Net bir bilgi vermeniz beni çok mutlu eder şimdi üniversite tercihi yapıp askerliği tecil ettiremezsem diploma puanım yarı yarıya düşüyor şimdiden teşekkür ederim. Ne yaparım nasıl yaparım lütfen bir yol gösterin

Kayıt dondurma

Yüksek lisans okuyorum 2020 ocağa kadar tecilim var. 1. Yılım bitti eğitimde, kaydımı 1 yıl dondursam tecil yönünden sıkıntı yaşar mıyım?

Arda

Askerlik şubesinden net bir bilgi alamıyorum bazıları kaydını yapıp dondurursun askerliğini yaptıktan sonra okumaya devam edersin diyor tam olarak ne yapmam gerekiyor lütfen net bir şekilde bilgilendirir misiniz 4 gün sonra tercihler bitiyor lütfen acil cevap yazar mısınız. Net bir bilgi vermeniz beni çok mutlu eder şimdi üniversite tercihi yapıp askerliği tecil ettiremezsem diploma puanım yarı yarıya düşüyor şimdiden teşekkür ederim.

Burak

Merhaba,
Ben 2012 yılında marmara ünide ön lisans okurken açıköğretim ikinci üniversite kapsamında 4 yıllık bir bölüme kaydoldum. Daha sonra marmaradaki ön lisans bölümümü mezun olmadan kaydımı sildirerek 2015 ylında Beykent Üni’ye 2 yıllık ön lisans bölümüne ygs sınavı ile geçtim.Şu anda tüm dersleri geçtiğim Beykent’de sadece zorunlu stajımı henüz yapmadığım için öğenciliğim devam ediyor yani mezun durumda değilim. Askerlik şubesi bana askerliğimin aöf’den değil Beykentten olduğunu söylüyor ve tecil tarihim olarak e-devlette 31.12.2019 tarihini gösteriyor. Ben ön lisanstan stajımı tamamlayıp mezun olup diplomamı alırsam 2 sene tecil hakkım olduğunu biliyorum, şubede bunu bana iletti. 1991 doğumluyum ve tecilimin 29 yaş sonuna kadar yani 31.12.2020 tarihine kadar uzatmak istiyorum. Ancak aöf ikinci üniversite kapsamında olduğundan beykentten mezun olursam 29 yaş sonuna kadar bu hakka sahip olabilirmiyim. Yoksa stajımı tamamlamayıp 27 yaşın sonunda stajımı yapıp 2 sene tecille 29 yaş sonuna kadar tecil hakkı elde edebilirmiyim.Çünkü aöfte 2 senem kalmasına rağmen ekstra 1 bahar dönemine ihtiyacım olabilir.Bu sebeplede 2020 aralık sonu bana tam uygun olmakta.
2018 yılında Beykent’den mezun olsam 2020 sonuna kadar tecil hakkım ( mezuna 2 sene tecil hakkı ) varmıdır yoksa 2019 sonu bitermi. 29 yaş sonu esas alınarak diye bir ibare olduğunu biliyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Arda

Hocam merhabalar. 26.01.1995 doğumluyum. Ben 2013ün 9. ayında liseden mezun oldum. Üniversite sınavlarına hazırlandım. İstediğim üniversitenin puanı biraz yüksek olduğu için anca bu sene kazanabildim. Ben bu yaşıma kadar askerliği hiç tecil ettirmedim yaş haddinden falan haberim yoktu herhangi bir lisans programı kazanınca otomatik olarak tecil ediliyor sanıyordum 29 yaşına kadar. Şuan istediğim üniversiteye puanım yetiyor ama tercih yapma konusunda kararsızım. Acaba daha önce hiç tecil hakkımı kullanmadığım için yoklama kaçağı olduğum günleri para cezası olarak ödeyip üniversite tecili yapabilir miyim merak ediyorum. Lütfen en kısa zamanda cevap verin çünkü üniversite tercih dönemi bitmek üzere. Saygılarımla.

Arda

Askerlik şubesinden net bir bilgi alamıyorum bazıları kaydını yapıp dondurursun askerliğini yaptıktan sonra okumaya devam edersin diyor tam olarak ne yapmam gerekiyor lütfen net bir şekilde bilgilendirir misiniz 4 gün sonra tercihler bitiyor lütfen acil cevap yazar mısınız. Net bir bilgi vermeniz beni çok mutlu eder şimdi üniversite tercihi yapıp askerliği tecil ettiremezsem diploma puanım yarı yarıya düşüyor şimdiden teşekkür ederim.

Arda

HOCAM Lütfen bir bakın şuraya 2 gün kaldı

Burak

Teşekkür ederim.
Ben dün aöfün çağrı merkeziyle konuştuğumda kendileri bana ikinci üniversite öğrencilerine ek-c2 belgesi vermediklerini söylediler. Sizin dediğiniz gibiyse ki mantıklı olanda bu sorun yok o halde. Ben genede askerlik şubemi arayıp birde onlara danişim. Tekrar teşekkür ederim.

Onur

Merhaba,Temmuz ayında 29 yaşımı doldurdum..Tecil bitiş sürem 31.12.2017 gözüküyor edevlette…Sormak istediğim şu bundan 10 yıl önce askerlik yerim falan belli olmuştu Üni bırakmıştım ve ardından aöf ye kayıt yaparak bugune kadar tecill ettirdim..Şimdi yurt dışına çıkıp çalışma izni alacağım 38 yaşıma kadar tecil yapabileceğim söylendi..Peki varsayalım yurt dışı olayı olmazsa tecil bitiş tarihi 31.12.2017 gözüktüğü için askere ne zaman alırlar ?

Mustafa okyay

Merhaba ben daha önce açık öğretim üniversitesi ne kayıt oldum ve ilk 4 senelik tecil yaptırdım ama ilk senesinde n sonra yurt dışına çıkıp yurtdışı nda üniversiteye başladım şu anda 29 yaşındayım ve bitmesine üç buçuk sene kaldı bazı sebeplerden dolayı eğitim uzadı şu anda bırakıp askere mı gitmem lazım Aralık’ta tecil im bitiyor eğitime devam etme imakanim var mı?

Fatih

Merhaba,
Ben şuanda 2 yıllık ön lisansda derslerimin hepsini verdim fakat stajımda problem çıktığı için mezun olma yılım okuldaki 3. seneme kaldı. 2015 girişliyim ve stajdan dolayı 2018 mezun gözükecekmişim. 1 Ocak 1991 doğumluyum ve tecilim 31 aralık 2019 gözükmekte, ben 2018’de mezun olursam ön lisans mezunlarına tanınan 2 yıllık tecil hakkımı kullanıp 31 Aralık 2020 tarihine kadar tecil yaptırabilir miyim? 29 yaş sonu olarak hesaplandığında 31 aralık 2020 tarihi tam denk geliyor. Şimdiden teşekkür ederim.

Ahmet Han

Merhabalar , Şimdi yeni sistemle ilgili bir sorum var yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum zor durumdayım.Şuanda tezli yüksek lisans dönemimde 3.dönemimi okuyorum.Bu senenin sonunda 4.dönem sonunda dersleri bitiremeyerceğim için okuldan atılacağım. Hatta 3.dönem sonunda bile ilişki kesilme ihtimali var.Tecilim o yüzden atılmamla beraber geri çekilecek. Benim garanti olması için düşündüğüm bir şey var bu mümkün mü onu sorucaktım.Bildiğim kadarıyla 2 tane tezli yüksek lisans kaydı aynı anda yapılamıyor yani sildirmek gerekiyor birisini.Ancak 1 tezli ve 1 tezsiz yüksek lisansa aynı anda kayıtlı olabiliyoruz.Önümüzdeki bahar dönemi için tezli yüksek lisansıma devam ederken başka bir okulda tezsiz bir yüksek lisansa kayıtlanmayı planlıyorum.Ve kayıtlanma ile ders kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra da eski okulumdan yani tezli yüksek lisans kaydımı sildirmeyi planlıyorum. Tecilim tezliden dolayı olduğu için bu tecil geri çekilecek ve önümüzdeki aylara düşmüş olacak ancak ben daha tezsiz yüksek lisansa yeni kayıtlanmış ve oranın öğrencisi olmuş olacağım.Tezli yüksek lisanstan dolayı olan tecilim geri çekildiği zaman , yeni kayıtlanmış olduğum tezsiz yüksek lisans yaptığım okula gerekli tecil işlemlerinin yapılmasını istesem tezsize kayıt olduğum dönemden sonraki 3 dönem boyunca tecilim tekrar yapılır mı ? Yani kısacası tezli devam ederken tezliyi sildirmeden tezsize kayıt olup , kayıttan sonra tezliyi sildirip tecil geri düşüp tezsizle tekrar tecil yapabilir miyim ?

Cemil

Merhaba,
Yüksek lisans sonrası askerligi 1 yıl tecil ettirmekle ilgili herhangi bir yaş sınırı var mi?
Tezsiz yüksek lisans mezunları da 1 yıl tecil etme hakkindan faydalanabiliyor mu?
Teşekkürler.

Kerem

Merhabalar,
Eylül 2015 de tezsis yüksek lisansa kayıt oldum. Sistemde 20 Ağustos 2018 tarihine kadar askerlik ile ilgili ilişkiliği yoktur gözüküyor. Fakat yeni yök kararlarıyla Aralık 2017 de okuldan kaydım silinecekmiş. Kaydım silindiğinde benım ağustos 2018 görünen tecil hakkım sistemden düşer mi?
Aralık ayında okuldan atıldıktan sonra ocak ayında baska bır unıversıteye gidip tezsız kayt yaptırırsam tecilim uzar mı?
Cevap için teşekkürler

mert

Merhaba tecilim 31.12.2017 tarihinde bitiyor.
2013 yılında aöf ön lisans adalet bölümüne kayıt oldum, bu seneye kadar ne kayıt yeniledim ne de sınavlara girdim. Şimdi kaydımı yeniledim öğrenciğilim hem e-devlette hem de anadolu üniversitesinde aktif olarak gözüküyor. Tecilim otomatik olarak uzar mı? benim işlem yaptırmam gerekiyor mu? uzarsa kaç yıl uzar. 29 yaşına kadar bu şekilde devam edebilir miyim?

Sanane

Var mı hocam bir gelişme ertelendi mi

Ahmet Han

Öncelikle cevap verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Bazı noktaları yanlış anlamak istemiyorum açık bir şekilde aydınlatabilirseniz çok memnun olurum. Tezli okurken tezsize kayıt olarak ardından tezliyi silmeyi planlıyorum demiştim.Eğer hatırlıyorsanız 28Eylül günü yazmıştım ve cevap vermiştiniz. Yanlış anlaşılma olmaması için tekrar sormak istedim , örnek tarih vererek soruyorum. Şubat ayında tezli yüksek lisansım devam ederken başka bir okulda tezsiz yüksek lisansa kayıtlandım.Yani Mart 2018 ayında ben hem tezli hem tezsiz yüksek lisans öğrencisi olacağım.Ancak tecilim tezliden dolayı.Ve son dönemim.Amacım tezliyi sildirip bu işlemi yaptırıp tecilimi geri çekip , geri düştükten sonra yeni kayıtlanmış olduğum tezsizden dolayı 3 dönem tecil yaptırmak.Yani herkesin yaptığı gibi önce kayıt silip sonra yeni kayıt yapmayacağım.Tezli üzerine tezsiz kaydımı yaptırıp 1 ay sonra tezliyi sildireceğim. Bu şekilde tecili devamlı hale getirmek mümkün müdür yani bunu sormaya çalıştım.Cevaplarsanız çok teşekkür ederim.

Selim

Selamlar . Bir başkasına vermiş olduğunuz cevapta mevcut yüksek lisans kaydınızı sildirmeden başka okula kayıt olursanız ek tecil hakkı verilmez diye bir cümle kullanmıştınız da , o zaman önce yeni kayıt sonra silme ile tecil hakkı nasıl elde ediliyor?

taner

merhaba,askerlik yerim belli olduktan sonra (Sınıflandırma işlemi yapıldıktan sonra) tezsiz yükseklisansa kayıt oldum.Şu an tecilli durumdayım.Yükseklisans bittikten sonra diploma teslimi ile 1 yıl tecil hakkımı sınıflandırma işlemi gerçekleşip yer belli olduğu için vermeyebilirler dedi bir arkadaşım bu konu hakkında bilgilerinizi belirtmenizi rica eder bilgilerinize sunarım.iyi çalışmalar.

taner

merhaba askerlik yeri belli olduktan sonra yükseklisans tezsiz ertelemem gerçekleşti.Bu soruyu sizde somuştum burdan lakin arkdaşım şu maddeyi yazdı.
1-yurtiçi öğrenci ertelemeleri kısmında ;m. maddesi “öğrenci iken askere gitmek istedikleri için yoklamaları yapılarak ilk sınıflandırma çizelgesine dahil edilenlerden,öğrenimlerine devam edeceklerini belirterek yeniden erteleme isteyenlerin bu talepleri kabul edilir.Ancak.sınıf ve tertibatı belirlendikten sonra askere gitmekten vazgeçenlere bu işlem öğrenim süresi boyunca bir defadan fazla uygulanmamaktadır ” ibaresi kullanılmıştır.Tezsiz yükseklisanstan mezun olunca diploma teslimi ile 1 yıl teciliğm gerçekleştirilirmi? siz cevap vermiştiniz ama arkdaşım bu ibarenin oldfuğu maddeyi belirtti bende burada yazdım.Tekrar bir cevap verirseniz vaktinizi aldım kusura bakmayın iyi çalışmalar.

Emrullah

Kolay gelsin. 1988 doğumluyum. Yüksek lisanstan dolayı tecilim 2018 Mart sonu itibariyle bitiyor. Sorum şu; Ocak ayında yüksekten kaydımı sildirip, yeni yüksek lisansa kayıt yaptırabilir miyim? Yani yılbaşında 29 yaşı doldurmuş oluyorum. Askerlik şubesine gittiğimde beni yaştan dolayı bakayaya bırakırlar mı? Yani yüksek lisansa başvururken yaş sınırı var mı? Teşekkür ederim…

Mucahit şahin

Merhaba
Ben 4b li olarak devlet hastanesine atandim tecilim ocak 1 de bitiyor askerligi tecil ettirme gibi bi durumum var mi herhangi bi aof ye de kaydim bulunmamakta 4bli devlet memurlarinda aday memurluk olmadigi icin tecil olmuyormus diyorlar ama bi yolunu bulup 1 sene tecil etti rebilirmiyim

muhammet arslan

Bu konu hakkında bilgi edindiniz mi bende sizinle aynı durumdayım

ahmetk

merhaba
1997 doğumluuyum geçen gün askelrlik şubesine gittiğimde yoklama kaçağı olduğum için hemen askere göndeririz denildi ve ben tekrar tecil ettim şuan bozdurmaya gittiğim de 3 güne kalmaz askere sevk edilirsin denildi bilgi verir misiniz rica etsem ?

onur Fidan

merhabalar.
ben pomeme basvuru yaptim da. ama askerligim var suan kasim ayi celbinde. ben nasil tecil ettirebilirim lutfen bi cozum diyin bana.

tolgak

Merhaba,

1988 doğumluyum ve aöf öğrenciyim. Edevlet sitesinde 31/12/2017 ‘ye kadar öğrenci olduğu sürece askerlik ile ilgili bir sıkıntısı yoktur. Öğrenciliği bitti andan itibaren 2 ay içerisinde askerlik şubesinesine başvurması gerekiyor yazıyor. Benim anladığım 1 Ocak 2018 ile 28-Şubat 2018 arası başvurmam gerekiyor ve Mayıs Celbinde asker olmam gerekiyor. Doğrumu? İkinci sorum ise 28 Şubata kadar başvurmassam kaçak durumunamı düşerim? Ağustos celbinde gitmek istiyorum ve 28 şubat sonrası başvurmak istiyorum.

tolgak

Bİlgi için çok teşekkür ederim, peki son olarak edevellte yazan 2 ay süresi doğrumu yani bakaya şubat sonumu kalıyorum?

Öztürk

Merhaba,

E-devlet üzerinden askerlik durumumu sorgulattığım zaman ‘yükümlülnün 2 Şubat 2018 tarihine kadar askerlik yönünden bir sakıncası yoktur.’ şeklinde bir sonuç çıkıyor. Bu tecil süresinin sebebi 2 Şubat 2015 tarihinde kayıtlı olduğum tezsiz yüksek lisans programı. Ancak bu süre içerisinde bu tezsiz yüksek lisans programından mezun olmam zor görünüyor. Diğer yandan 2016 Eylül’den itibaren yürürlüğe giren yeni yönetmelikten dolayı 3+1 dönemden gelen, mezun olmam için 1 dönem daha eğitim sürem mevcut bildiğim kadarıyla ve bu +1 dönem mezun olmam için yeterli olacaktır.

1-Eğer yukarıda belirttiğim şekilde tecil sürem bittiği halde 1 dönem daha okula devam etmek istersem okuldan ilişik kesilme gibi bir durum ortaya çıkar mı? İlişik kesme gibi bir durum ortaya çıkmazsa mezun olduktan sonra yine bir yıl tecil hakkımı kullanmam mümkün olur mu? Ve bu durumda ne zaman bakaya kalmış olurum?

2- Her duruma karşı 30 Kasım 2017’ye kadar askerlik şubesinden yoklama yaptırmam durumu ne şekilde etkiler? Askere alınma tarihimi Şubat mı yoksa Mayıs celp dönemine kalır?

3- Bu dönemde okulla ilişik kesip yeni bir yüksek lisans programına başvuru ile yeni bir tecil hakkı kazanmak için hangi tarihlerde ilişik kesme ve yoklamaya gitme işlemlerini gerçekleştirirsem benim faydama olur?

Ümit

Merhabalar. Ben 97 doğumluyum, 2015’te liseden mezun oldum ancak herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmadım ve bu yılda da üniversite sınavına gireceğim. Benim bu konu hakkında iki sorum olacaktı.
1)Birkaç yerde lise diplomasıyla askerlik tecili yapıldığına dair şeyler okudum. Bu doğru mudur?
2)Tecil imkanım yoksa, bu yıl üniversite sınavını kazanmam durumunda, okula kayıt aşamasında bir sorun yaşar mıyım? Yaşarsam ne yapmam gerekir?

Başa dön tuşu