Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Erteleme

Bilindiği üzere yaşı gelen herkesin askere gitmesi zorunludur fakat askerlik zamanı gelen kişiler belirli şartları sağlıyor ise askerliğini erteleyebilirler. Bu yazımızda yüksek lisans yaparak askerlik hizmetinin nasıl ve ne kadar süre ile tecil ettirilebileceğine değineceğiz ve konuyu mevzuat açısından inceleyip size konuyla ilgili bilgilendirme yapacağız.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki lisans mezunu olmuş kişiler eğer yüksek lisans programlarından birine katılırlar ise askerlik hizmetleri 35 yaşına kadar ertelenebilmektedir. Yüksek lisansın tezli yüksek lisans olarak yada tezsiz yüksek lisans olarak yapılması fark etmemektedir. Her iki durumda da yüksek lisans yapan kişinin askerlik hizmeti ertelenmektedir.

Yüksek Lisan ve Askerlik Hakkında Mevzuat Ne Diyor?

1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44. Maddesinin C bendinde değişiklik yapıldı ve üniversite ve yüksek lisans eğitiminde süre sınırlaması kaldırıldı. Yeni kanunda diyor ki;

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

denilmektedir. Bu kanuna göre bir öğrenci lisans yada yüksek lisans programını istediği kadar uzatabilir ve kişi istediği kadar sınıfta kalabilir. Ne kadar süre sınıfta kalırsanız kalın yine de sizi okuldan atamazlar ve eğitim görmeye devam edebilirsiniz. Bu kanunda geçen ve askerlik ile ilgili durumu ilgilendiren kritik ifade şudur “Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.” Yani diyor ki mesela siz tezsiz yüksek lisansa başladınız ve 3 dönemde bitirmeniz gereken okulu zamanında bitiremediniz, dördüncü dönem de bitiremediniz, beşinci dönemde bitiremediniz…Ne kadar süre sınıfta kalırsanız kalın siz eğitiminize devam edebilirsiniz fakat siz bu uzattığınız dönemler için öğrencilik haklarından faydalanamaz ve askerliğinizi yüksek lisans okuyorum diye uzatamazsınız. Yukarıdaki kanunun yorumu budur.

Sonuç: Yüksek lisans yaparken bilinçli yada bilinçsiz olarak sınıfta kalmak sizin askerlik tecil sürenizi uzatmanızı sağlamaz. Bir üniversitede yüksek lisans programına başladıysanız bu size eğitim süreniz kadar ve eğitim süresinin bitiminde de artı 1 yıl kadar (örneğin tezsiz yüksek lisans için eğitim süresi 3 dönem yani bir buçuk yıl ve sonrasında 1 yıl) tecil hakkı sunar. Bu lisans eğitiminizi sildirip başka bir lisans programına kayıt olmazsanız tecil sürenizi uzatamazsınız. Sınıfta kalarak tecil sürenizi uzatmanız mümkün değildir.

2)Askerlik Kanunu askere alma ve askere almama ve askerlik erteleme işlemlerinin nasıl yürütüleceğini anlatan kanundur.

Askerlik Kanununun 35. Maddesinin C bendinde şöyle denilmektedir;

Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Askerlik Kanununun 35. Maddesinin E bendinin 2. fıkrasında şöyle denilmektedir;

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar askere celp ve sevkleri tehir edilebilir.

Sonuç: Yüksek lisans yapmayan bir kişinin eğitimi devam ediyor olsa dahi 29 yaşından sonra askerliğini erteleyemez denilmektedir. Yine benzer şekilde yüksek lisans yada doktora yapan bir kişinin eğitimi devam ediyor olsa dahi 35 yaşından sonra askerliğini erteleyemez denilmektedir. Yukarıdaki kanun incelendiğinde eğitim gören kişilerden liseden yüksek lisansa kadar olanlar eğitime devam ediyorsa maksimum 29 yaşına kadar, doktora ve yüksek lisans yapanların da maksimum 35 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebileceği görülmektedir.

3) Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir Yönetmeliğinin 12. Maddesinin C Bendi incelendiğinde;

Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve orta öğretim alan öğretmenliği eğitimi yapanların sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilir. Lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazandığını belgeleyenlerin askerlik hizmetine sevkleri, bir celp dönemi tehir edilebilir.

denilmektedir. Yönetmelikte geçen “tabi oldukları kanun” ifadesinde yer alan kanun 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununu ifade etmektedir. 1. Maddede anlattığımız üzere bu kanuna göre okulu vaktinde bitiremeyenler için süre uzatımı söz konusu değildir.

Sonuç : Yüksek Lisans, doktora gibi eğitim programları ile askerlik sürenizi ileri bir tarihe atmanız mümkün fakat bu belli şartlar altında geçerli. Bir defa yüksek lisans yaptım, 35 yaşına kadar askerlik durumum ertelendi diyemezsiniz. Kanuna göre yüksek lisansa başladığınızı gösteren belge ile askerliğiniz ertelenir fakat mesela 3 dönem okudunuz ama okulu bitiremediniz. Bu durumda kaydınızı sildirip başka bir yüksek lisansa başladığınızı belgeleyemez iseniz askerliğiniz daha fazla ertelenemez.  Yüksek lisans yapan kişiler Sevk Tehir Yönetmeliğinin 12. Maddesinin C Bendinde ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44. Maddesinin C Bendinde geçen “azami” kelimesi nedeniyle sorun yaşamaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Hizmetini Ertelemek

Yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans ücretsiz olarak yapılmaktadır ve tezli yüksek lisans askerlik hizmetini 3 yıl 4 ay süre ertelemektedir. Fakat şu da bir gerçektir ki tezli yüksek lisans yapabilmek için üniversiteler bir çok ön şart koymaktadır. Tezli yüksek lisansta üniversiteler genelde ALES-YDS ve hatta mülakat ile öğrenci almaktadır. Yukarıdaki şartları sağlayıp tezli yüksek lisans yapmak her istenen anda mümkün olamayabilir. Tezli yüksek lisans yaparak askerlik hizmetini ertelemek isteyen bir kişi için süreç biraz uzun diyebiliriz. Sırf askerlik ertelemek için tezli yüksek lisans programına dahil olmak pek de akıllıca bir seçim olmayacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Hizmetini Ertelemek

Bedelli askerliğin sıkça konuşulduğu bu günlerde eğer siz de bir süre daha askere gitmek istemiyor ve bedelli askerlik çıkması durumunda bedelli askerlikten faydalanmak istiyorsanız ve aynı zamanda bakaya kalmak da istemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri üniversitelerin tezsiz yüksek lisans programlarından birine dahil olmaktır. Tezsiz yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programlarına göre çok daha hafif bir eğitim programı içermektedir ve aynı zamanda askerliği ertelemenin en kısa yoludur. Tezsiz yüksek lisans programları ile en fazla 3 yarı yıl yani 3 dönem askerlik ertelenebilmektedir. Örnek vermek gerekir ise eğer siz 2017 sonbahar döneminde tezsiz yüksek lisans programına kayıt olursanız 2017 sonbahar,2018 ilkbahar,2018 sonbahar olmak üzere üç dönem askerliği erteleyebilirsiniz.

Yüksek Lisans Bitince Askerlik Ertelenebilir mi?

Yüksek lisans (tezli, tezsiz, uzaktan eğitim yüksek lisans farketmez) programına kayıt oldunuz ve sonrasında askerlik hizmetini yine ertelemek istiyorsanız bu da mümkün. Yüksek lisans eğitimini bitirip mezun olan kişiler istemeleri ve başvuru yapmaları halinde askerliklerini 1 yıl süre ile tecil ettirebilirler. Kanun buna imkan tanımaktadır.

35 Yaşına Kadar Yüksek Lisansı Ertelemek ( İşin Püf Noktası)

Normal şartlar altında yüksek lisansı bitiren yani yüksek öğrenimden mezun olan kişilere askerliği 1 yıl daha erteleme hakkı tanınmıştır. Siz mesela 30 yaşında yüksek lisanstan mezun oldunuz. Bu durumda 1 yıl sonra doktoraya başvuru yapmazsanız askere gitmek zorundasınız. Peki 35 yaşına kadar askerliği ertelemek nasıl mümkün oluyor?

İşin Püf Noktası: Şimdi bir tezsiz programa kayıt oldunuz diyelim. Bu durumda siz 2 dönem okuyacaksınız, 3. döneme girilmeden başka bir bölümde yüksek lisans yapmaya başlayacaksınız ve bu bölümdeki kaydınızı “mezun olmadan” sildireceksiniz. Bu bölüm için kayıt sildirme işlemi yapmazsanız başka üniversitede okusanız dahi askerliğiniz ertelenmeyecektir. Yani mantık şu: mezun olmadan önce hemen kayıt sildir ve aynı üniversitede başka bir bölümde yada başka üniversitede herhangi bir yüksek lisansa başla. Bu sayede her yüksek lisansa başlamanızda sizin yüksek lisans geçmişiniz sıfırlanacak ve yeni kayıt olmuş gibi süreniz uzayacaktır. Bu döngü ile (yani okurken son dönem kayıt sildirip başka bölüme kayıt yaptırarak) 35 yaşına kadar askerliği ertelemeniz mümkün.

Aynı Üniversite Başka Bölüme Kayıt Olsam Olur mu?

Diyelim ki a üniversitesinin a bölümünde yüksek öğreniminize devam ediyorsunuz. Son dönem a üniversitesinin b bölümüne yada başka bir üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırır  a üniversitesi a bölümündeki kaydınızı sildirir iseniz o zaman askerliğinizi ertelemeniz mümkündür. Bu sayede 35 yaşına kadar askerlik ertelenebilir.

29 Yaş Yüksek Lisans İçin Ne İfade Ediyor?

Üniversiteler yüksek lisans başvuruları esnasında askerlik şubelerinden alınan “askerlikle ilişiği yoktur” belgesini istemektedir. 29 Yaşına gelen ve henüz bir yüksek lisans programına kayıt olmayan kişilere askerlik şubelerince bu belge düzenlenmez ve üstelik kişinin derhal askere alınması için şubede işlem başlatılır. Bu nedenle 29 yaş yüksek lisansa başvuracak kişiler için önemlidir. Bir çok üniversite askerlik kanununda geçen açık ve net ifadelerden dolayı 29 yaşından büyük kişileri yüksek lisans eğitim programlarına askerlikle ilişiği yoktur belgesi getiremedikleri için kayıt etmemektedir. Yüksek lisans başvurusu yapacak kişilerin 29 yaş kriterine dikkat etmesi önemlidir. Yüksek lisans yaparak askerliği ertelemeyi düşünüyorsanız 29 yaşından önce gerekli çalışmaları yapmanız ve askerlik şubesinden “askerlikle ilişiği yoktur” yazısı alarak yüksek lisansa başvuru yapmalısınız…

Bakaya Kaldım. Yüksek Lisansa Başvuru Yapamaz Mıyım?

Bakaya durumda olan kişi yüksek lisans yapmak istiyorsa önce askerlik şubesine gider. Askerlik şubesinde kişiye bakaya kaldığı gün kadar para cezası kesilir ve kişiye bir sonraki celp döneminde askere gideceği ve o tarihe kadar askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak verilir. Bu evrakla siz üniversiteye gideceksiniz ve diğer evraklarla birlikte başvurunuzu yapacaksınız. Bu durumda o gün itibari ile askerlikle ilişiğiniz olmadığı için yüksek lisans başvurunuz geçerli kabul edilir. Yüksek lisansa kabul edilirseniz de üniversiteden alacağınız öğrenci belgesi ile askerliği ertelersiniz. Yani bakaya kalan kişiler de yüksek lisans başvurusu yapıp yüksek lisansa kayıt olabilir ve askerliği erteleyebilir…

Bakaya Kalma Durumunda Başıma Ne Gelir?

Diyelim ki bakaya kaldınız fakat askerlik şubesine gitmediniz ve gerekli işlemleri yaptırmadınız. Bu durumda eskiden polis yada jandarma gelip sizi evinizden alıyor ve şubeye zorla götürüyordu. Şimdi böyle bir uygulama yapılmıyor. Otel veya hastane gibi yerlere yatış yaparsanız geliyorlar ve size 15 gün içinde askerlik şubenize teslim olmanız konusunda tutanak imzalatıp gidiyorlar. Siz 15 gün içerisinde şubeye gitmezseniz yine bakaya kalmış oluyorsunuz. Bu ikinci defa bakaya kalma durumunda yine yakalanırsanız bu defa sizi tutup zorla askerlik şubesine götürüyorlar. Askerlik şubesinde gerekli işlemler yapılarak size askere şu tarihte gideceksiniz diye sülüs düzenleniyor. Askerlik şubesi size şu gün askersin diyor ve bunun geri dönüşü yok. Şube size 1 ay sonra yada 6 ay sonra askersiniz diyebilir. Bu onların yetkisinde olan bir durum… Sonsuza kadar kaçayım ve her yakalandığımda idari para cezası neyse öderim diye düşünmeyin. Böyle bir durum yok.

Tezsiz Yüksek Lisans Paralı Mı?

Tezsiz yüksek lisansı eğer vakıf üniversitelerinden birinde yapmayı düşünüyorsanız yaklaşık olarak en az 11 000 türk lirasını gözden çıkarmanız gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans yapmak biraz pahalı bir eğitim yöntemidir. Devlet üniversiteleri yüksek lisans programlarına kontenjan koymaktadır. Bir çok üniversite bir çok bölümde ales, yds şartı istemeden sadece diploma notunuz ile alım yapmaktadır. Bu bölümlerden birçoğunun fiyatları da gayet makul fiyatlardır. Sadece askerlik ertelemek istiyorsanız her hangi bir üniversitenin her hangi bir bölümüne başvuru yapıp şansınızı deneyebilirsiniz. Mesela Karadeniz Teknik üniversitesinin Uzaktan Eğitim Programı için dönem başına 1 200 TL toplamda da 3 600 TL ile askerliğinizi 1,5 yıl tecil ettirebilirsiniz. Fiyatlar üniversiteye, bölüme ve yıla göre değişim göstermektedir.

Uzaktan Eğitim Programlarının Avantajları Nelerdir?

Uzaktan eğitim programlarına kayıt olursanız derslere gitmenize gerek yoktur. Derslere gitmeden sadece kayıt olarak hem askerliği tecil ettirebilirsiniz hem de diploma sahibi olabilirsiniz. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise hocalar derslere katılmanızı isteyebilir ki bu durumda işinizi gücünüzü bırakıp lisans okur gibi okula devam etmeniz gerekebilir. Sırf askerlik ertelemek için derse gitmek ve tüm düzeninizi bozmak ne kadar mantıklı ona siz karar verin…

Uzaktan Yüksek Lisans Veren Üniversiteler Hangileridir?

Google üzerinde kısa bir araştırma ile bir çok üniversitenin bu tür uzaktan eğitim programı düzenlediğini görebilirsiniz. Mesela ankara üniversitesi, atatürk üniversitesi, anadolu üniversitesi gibi onlarca üniversite değişik bölümlerde uzaktan eğitim vermektedir.

Yüksek Lisansa Başladım. Askerlik Otomatik Ertelenir mi?

Yüksek Lisans programına başladığınız zaman hemen enstitü müdürlüğü ile iletişime geçiniz ve askerlik hizmetini tecil ettirmek istediğinizi belirtiniz. Böyle yaparak askerlik tecil işlemlerini başlatmış olursunuz.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
1.1K Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
coskun karabulut

Merhaba.2 dönemdir uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencisiyim.Bir dönem daha hakkım olduğunu biliyorum,tecilim mart 2018 de bitecek,ancak tecili uzatmak istiyorum.tekrar tezsiz veya tezli yüksek lisansa kayıt olarak tecil şansı varmı,varsa en geç ne zaman bunu yapmam gerek?teşekkürler

coşkun karabulut

Cevabınız için teşekkür ederim.Son olarak aklıma takılan, kayıt sildirme işlemini en geç ne zamana kadar yaptırmam gerekiyor?bu dönem de kayıt yapıp tecil bitim tarihinden hemen önce kaydı sildirsem olur mu?şimdiden teşekkürler.

coşkun karabulut

Peki son dönemde hali hazırda devam ettiğim bölüme harç yatırıp kayıt yenilesem,dersler devam ederken dönemin sonuna doğru kayıt sildirdiğim taktirde hemen bakaya mı kalırım?yani aynı anda bu dönem değil de önümüzdeki dönem başka tezsiz için başvursam olur mu?eğer böyle bir şansım yoksa dediğiniz gibi yapacağım,teşekkürler.

coşkun karabulut

Anladım bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.İyi günler

Zafer cecen

Merhabalar,

Ağustos 2016 da tezsiz yüksek lisansa kaydoldum ve tecilim 10.02.2018 tarihine ertelendi ,derslere ve sınavlara hic gitmedim. Kayıt sildirme ve tekrar yüksek lisansa kaydolma işlemimi şu an mı yapmam mantıklı olur yoksa ocak 2018 de mi? Tesekkürler

HÜSEYİN

2. yüksek lisans yaparak askerlik tecili için illa ki başka bir üniversiteye kayıt olmanıza gerek yok. Aynı üniversiteden ilk kaydı sildirerek, FARKLI bir programa kayıt olmanız da yeterlidir. Üniversite değiştirmeye gerek yok. Saygılar.

Ali Talha

Merhaba,
Uzaktan tezsiz eğitime kayıt oldum. 2 dönem boyunca okuyup 2.dönemin sonunda mezun olmadan yeniden başka bölüme kayıt olmak mı mantıklı yoksa ders bırakıp 3.dönem sonunda bölüm değişmek mantıklı?
Bunlar arasında bir fark var mı?
Çünkü uzaktan eğitimlerde 3.dönem ücreti daha ucuz oluyor. Böyle bir imkan varken sıfırdan tam dönem ücreti ile yeni bölüme kayıt olmak mantıksız olacaktır.
Cevabınız için şimdiden teşekkürler..

Oguz K

Bilgiler çok açıklayıcı olmuş teşekkürler. Kendi durumumla alakalı fikrinizi almak istiyorum.
1990 doğumluyum. Tezsiz yüksek lisans yapıyorum ve Şuan sistemde 2018 eylüle kadar tecilli gözüküyorum.
Ancak okulu 2018 haziranda bitirmem gerekiyor yani yeni yök kanunlarına göre son dönemim önümüzdeki bahar dönemi. Okulu bitiremeyip başarısız olup başka bir okula kayıt mı yaptırmalıyım? Yoksa okul bitmeden kaydı mı sildirmeliyim. Haziranda eğer okuldan atılırsam iş yerime hemen bakaya diye işten çıkartma uyarısı gelir mi? Çünkü haziranda okuldan arılsığımda yök sistemine ve askerlik şubesine bildiriyorlarmış, ve yeni yüksek lisansa kayıt yaptırsam bile onlar bu tecil işlemlerini eylülde yapıyorlar. Haziran eylül arası nasıl olacak nasıl geçecek bilmiyorum. Biraz aydınlatabilirseniz eğer çok sevinirim.

Oguz K

Çok teşekkür ederim. Okulun öğrenci işleri tecilin 2018 eylüle kadar var ama haziranda biz mezun olamadığına dair kağıt göndermek zorundayız diyor. Bu sebeple tecilin haziran ayında düşecek diyor. Ben o halde haziran ayında bakaya kalsam bile temmuz gibi başka bir okula kayıt yaptırabilirim, çünkü bir sonraki celp dönemine aktarıyorlar diyorsunuz. Birde asıl sıkıntı okula temmuzda kayıt olsam bile okul tecil işlemlerini Eylül’de toplu yapıyor, belki durumumu anlatırsam temmuz ağustos gibi de tecil işlemlerini yapabilirler. Bilgiler için teşekkür ederim.

İbrahim Usta

Üstad Baya Güzel bir yazı olmuş. Nacizhane sorum var. İnşallah cevabı vardır.
2014 Lisans Mezunuyum Aynı sene Tezsiz-YL girdim ve 3 dönem dersleri aldıktan sonra Tezli-YL’ye geçtim. Şuan okulu dondurdum fakat 1 dönemim kaldı. Aralık sonunda tecilim bitiyor. Programdan kayıt silip aynı programa kayıt veya başka ünide tezsiz-tezli kayıt yaparsam tecil olur mu? Şuan ki bölümümden memnunum. Kayıt silersem derslerim nolur?

Mehmet

Merhaba,
Ocak 2018 de muhtemelen dersleri veremediğim için okuldan atılacağım. Okuldan atılmam durumunda hemen farklı bir yüksek lisansa kayıt olup tekrar erteleme şansım var mı acaba ?

Teşekkürler

Ali

Merhabalar,
Ben sadece askerlik tecilimi yapmak için bir devlet üniversitesinin tezli yüksek lisans programına kayıt oldum. Kayıtımdan itibaren tecil işlemim otomatik olarak başlayacak. Fakat ben devam zorunluluğu olduğu halde derslere gitmeyi düşünmüyorum. İlk dönem derslere gitmediğim için kaldım diyelim, ikinci dönem aynı dersleri alıp yine kalacak şekilde böyle 1-2 dönem sürdürmeyi düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla üniversitelerin 3 yıl boyunca dersler verilmezse okuldan atma hakkı var. Peki benim durumumda en azından 1-2 dönem boyunca derslerden kalıp tekrar ala ala okuldan atılmadan kayıtlı olarak devam etme hakkım olabilir mi? Teşekkürler.

Ali Emre

Merhaba,
Ben İspanya’da yüksek lisans yapmaktayım. Tecilim bu senenin sonuna kadar gözüküyor. Ama okulu bitirememe durumum var. Tecilimi düşürmek için ne yapmalıyım?
Bundan dolayı Türkiye’de bir üniversiteye bu sene Eylül’de kayıt olmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Yardımcı olursanız sevinirim.

tuna

Merhaba, yurtdışında yüksek lisans yapıyorum ancak bazı ailevi sorunlar nedeniyle dördüncü ve son yılıma geldiğim halde (konsoloslukta yurtdışı yüksek lisans – askerlik 11. madde ile 4. yılım için ek tecil uzatma yaptırmışlığım da var) hala bazı derslerimi veremedim ve dönüp Türkiye’de bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmak istiyorum. Tecil bitiş tarihim 31 Aralık 2017, celp dönemi ise Şubat 2018 olarak gözüküyor, acaba yurtdışı yüksek lisans kaydımı sildirip burada bir okula kayıt yaptırarak tecil alabiliyor muyum? Eğer bu mümkünse buna ek olarak tezsiz yüksek lisansa başlayıp tezliye geçiş yaparak tecil uzatabilir miyim? Son olarak, bahar dönemi için Kasım-Şubat arası olan bazı başvuru – kayıt dönemlerinde sıkıntı olmadan kayıt yaptırabiliyor muyum yoksa en yakın zamanda bir programa kayıt yaptırmalı mıyım? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim, şimdiden çok teşekkür ederim.

emre e

Merhaba,
29 yaşındayım ve 1 ay önce tezsiz yl tamamladım. Şuanda 1 yıllık tecil hakkımı kullanacağım. 6.2.2013 tarihinden sonra tezsiz yl yapanlar doktora başvurularında yl programını saydıramıyorlar ve ben de 5gün ile bu şansı kaçırmaktayım. Lisans not ortalamam da düşük olduğu için hem doktora hem de bütünleşik doktora programlarına kayıt olmam mümkün görünmüyor. Askerliğimi ertelemem için yurt dışında çalışmaktan başka bir yöntem biliyor musunuz?

Ozan

Merhaba soruma cevap verirseniz çok sevinirim.
Kardeşimin haziran 2017’de tecil süresi bitti fakat kendisi mayıs ayında Libya’ya çalışmaya gitti Libya’daki iç savaş nedeniyle konsoloslukla temasa geçemiyor ve eylül ayında yurda dönecek.Benim sorum konsolosluğa bir şekilde ulaşırsa konsolosluk ne kadar tecil verebilir kardeşime bunun mevzuatı nedir?
İkinci sorum ise yurt dışında çalıştığı için askerliği tecil edilirse tecil bittikten sonra yurt içinde yüksek lisans başvurusu yaparsa tekrar tecil hakkı kazanır mı?
Şimdiden teşekkürler.

Mahmut

Merhaba,
Temmuz 1988 doğumluyum ve 29 yaş sınırını geçmiş durumdayım. Ocak 2018 tarihine kadar yüksek lisans sebebiyle tecilim bulunmakta ancak uzatmak istiyorum. Mevcut yüksek lisansımı bırakıp başka programa kayıt olarak uzatabileceğimi düşünüyorum ancak sizin de yazınız da bahsettiğiniz gibi kaydımı sildirdiğim anda bakaya durumuna düşer miyim? Askerlikle ilişiği yok yazısı almamda sıkıntı olacağını düşünüyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Ozan

teşekkürler cevap için fakat ben tam açıklayamamışım durumu:
Dövizli askerlikle ilgili bir beklentimiz yok. Fakat kardeşim mayıs ayında tecilli iken yurt dışına çalışmaya gitti. Yurt dışında çalıştığı süre boyunca askerlik tecili mümkün olmuyor mu ben onu soruyorum tekrardan cevap için teşekkürler.

selim bal

merhabalar. lisans mezunuyum, e-devlet’te 26.8.2017’ye kadar sakıncası yoktur ibaresi bulunuyor. ağustos ayı içinde tezsiz yüksek lisans kaydı yaptıracağım, ek bir şey yapmama gerek var mıdır tarihin yakınlığı sebebiyle?

tolga

Öncelikle yardımınız için şimdiden teşekkürler. Özür dilerim telefondaki sorundan dolayı yazamadım. Ben 2016 eylulde tezli yuksek lisansa başladim fakat derslere gidemedim. Eğer bu yılda gidemezsem ders dönemini 4 dönemde geçemediğim için 2018 hazirandan sonra bakaya kalmış olur muyum? Yüksek lisansı dondursam tecil için bir faydası olur mu? Tekrar teşekkürler

tuna

Tekrar merhaba, 1 Ağustos tarihinde yazmıştım (yurtdışında 4 yıl tezli yüksek lisans, 2014 Temmuz (2 yıllık lisans sonrası tecilim biterken 2013 eylülde yurtdışında yüksek lisansa başladığımı konsolosluğa bildirip işlem yaptırdım) ve 2017 Mart (11. madde ile 4. yıl tecili) aylarında iki kere tecil yaptırdım, hatta 4. yıla uzadığı için Ekim 2016’da yaptırdığım ilk tecilde 11. madde ile ek uzatma belirtilmediği için Ocak 2017-Mart 2017 arasında bakaya kalmıştım. Eylül ayının ilk haftasında yurtdışı yüksek lisans kaydımı sildirip konsolosluğa bildirmek ve başvuru-kayıt süresi Ekim ayına kadar süren bulduğum bir tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmak istiyorum, acaba bunun hukuki ve askeri yönden herhangi bir sakıncası var mıdır, kayıt sildirme sonrası konsolosluğun sildirmeyi bildirmesi gibi durumlar tahminen ne kadar zaman alır? Tahminim 1-30 Kasım celp dönemine çekileceğim (normalde 31 aralık 2017ye kadar tecilliyim ve şubat 2018 döneminde gitmem gerekiyor) ve yüksek lisans kayıtları Ekim’de bittiği için sıkıntı olmayacağı yönünde ancak emin değilim ve ikinci defa bakaya durumuna düşmeden kayıt yaptırabilmek istiyorum, bu mümkün müdür? şimdiden teşekkürler..

Ali SARI

Merhaba hocam. Ben yönetmelik değişmeden önce yüksek lisansa kayıt oldum. Yeni yönetmelikle birlikte öğrenim süreleri sıfırlandı ve 3 yıllık eğitim hakkı ile sınırlandı. Ancak tecilim eski kayıt tarihimden itibaren 3 yıl süreyle belirlenmiş ve okuldan daha fazla uzatılamayağını söyledi. Normal şartlarda 2016 dan itibaren 3 yıl içerisinde okulu bitiremezsem daha fazla tecil yaptıramayıp askere gitmem gerekmez mi ? teşekkürler .

Ali SARI

Ben şubat 2015 yılında başladım eğitimime. Tecilim ocak 2018 olarak görünüyor. Ancak öğretim süreleri sıfırlandığı için 2016 da başlamış sayılıp eğer 2019 a kadar bitiremezsem tecil yaptıramam gerekiyor. Ancak yeni yasa çıkmadığı bir tarihte 2015 yılında başladığım halde 2018 den daha fazla tecil yapılamacagını söyleniyor.

Ali SARI

Siz hesabı benim 2015 başlangıç yılıma göre yapıyorsunuz ancak o zman bu yönetmelik yoktu. Yeni değişen yönetmelikte 2016 öncesi başlayanlar için eğitim süreleri sıfırlandı ve ilk dönemlerinin 2016 yılı sayılacaktır deniyor.2016 yılında başladığım sayılırsa 2019 yılında ilişkim kesilip askere gitmem gerekiyor. Eğitim sürem sıfırlanmışken , o gün kayıt olmuş gibi gözüküyorken tecilin ilk kayıt tarihine göre hesaplanması saçma degil mi.

Ali SARI

Peki eski Yök kanununda yani benim başladığım dönemde 3 yıl gibi bir sınırlama var mıydı ? Bildiğim kadarıyla bitiremedigimiz her dönem sonunda 1 yıl tecil hakkımız oluyordu. Şimdi bu kazanılmış hakkın elimden alınmasını geçtim gelen yeni Yök düzenlemesiyle zaten 3 yıl sınırlanacak ve beni zora sokacak diye beklerken aslında 3 yıl bile olmadığını gösteriyor.

Kerem Yılmaz

Merhaba , 11.07.2016 tarihinde yüksek lisansa kayıt yaptırdım .Tecilim şu an 11.11.2019 olarak görünüyor. 2016 Nisan’da çıkan mevzuatı okuduğumda 4 yarıyılın sonunda gerekli şartları sağlamazsanız okulla ilişkiniz kesilir diyor .Bu durumda 11.07.2018 tarihinden itibaren öğrenciliğim düşerse tecilim iptal olur mu ? Yoksa tecil durumu öğrenciliği bağlamaz mı ? Ya da bu yasadan sonra yeni bir yasa geldi mi ve sonrasında bu 4 yarıyıl olayı kalktı mı ?
Teşekkürler.

Ahmet Erdem

Merhaba,
29 yaşındayım . 4 Sene önce yüksek lisansa başvuru yaptım. Okulu bitirmedim. Bu sene tekrar başvuru yapsam, askerliğim tecil olur mu?
Geri dönüşlerinizi rica ederim.

mert feral

Merhaba 1987 dogumluyum 2015te uzaktan egitim yüksek lisansa kaydoldum bir dönem devam etmedim ve 3.dönem bitti ama 3 dersim kaldı.ben başka bi okulun yüksek lisans programına kaydolmak istiyorum mezun olmadan kaydolunca tecil baştan başlıyor sanırım kaç yıl tecil oluyor acaba? benim duydugum 3 dönem ve okul bitince ekstra 1 yıl dogrumu acaba? yanıtlarsanız çok sevinirim iyi günler.

Başa dön tuşu