Bakaya ve Yoklama Kaçağı Nedir?

Bakaya kalma yada yoklama kaçağı olma istenen bir durum değildir. Yoklama kaçağı ve bakayalar için Askeri Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bakaya kalan kişilere ne yapılacağı, ne kadar ceza verileceği, mahkemeye ne zaman sevk edileceği Askeri Ceza Kanununda yer almaktadır. Bu kanunun 63. maddesinde bakaya yada yoklama kaçaklarına verilecek hapis cezaları düzenlenmiştir…

Bakaya Kalmanın Terimsel Açıklaması

Normal şartlar altında sağlık yada eğitim gibi geçerli bir mazereti bulunmayan ve askerlik çağı gelen bir kişi en yakın askerlik şubesine gidip muayene olmalı ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri tamamlamalıdır.  Fakat çeşitli sebeplerle askerlik yoklamasına katılmayan yada askerlik yoklamasına katıldıktan ve askerlik yerleri açıklandıktan sonra çeşitli sebeplerle askeri birliğine teslim olmayan kişiler bulunmaktadır. Bakaya ifadesi bu kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Yoklama Kaçağı Nedir?

Yoklama zamanı gelmesine rağmen askerlik şubesine gidip muayene olmayan ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri başlatmayan kişiler yoklama kaçağı olarak adlandırılır. Kişinin tecili yoksa yani eğitim yada sağlık gibi geçerli bir mazereti yoksa ve kişi mazereti olmamasına rağmen zamanında askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini yaptırmadıysa bu kişi yoklama kaçağı olarak kabul edilir ve yoklama kaçaklarına uygulanan cezai işlemlere maruz kalır.

Bakaya Kalmak Ne Demektir?

Bakaya kalmak kısaca askere gitme vaktiniz gelmesine ve her hangi bir tecilinizin bulunmamasına rağmen askerlik yoklamanızı yaptırdıktan sonra askere gitmemeniz anlamına gelmektedir. Kişi vakti gelmesine rağmen askerlik şubesine hiç uğramaz ise önce yoklama kaçağı sonrasında da bakaya olur. Bakaya kalmamak için askerlik vaktiniz geldiğinde tecilli durumda değilseniz askerlik şubesine gitmeli ve askerlik yoklamasını yaptırmalısınız.

GBT Sorgusuna Yakalanan Bakaya ve Yoklama Kaçaklarına Ne Yapılır?

Bakaya durumda olan kişilerin bilgileri jandarma ve polis Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde görünür. Kişi eğer GBT sorgusunda yoklama kaçağı yada bakaya ise bu durumda şu prosedür işler;

1) Eğer kişi ilk defa GBT sorgusunda yakalandı ise yani kişi daha önce hiç GBT sorgusuna takılmadı ve yakalanmadı ise o zaman kişiye bir tutanak imzalatılır ve 15 gün içerisinde askerlik şubesine gideceğine dair belge imzalatılır. Bu belgeyi imzalayan yükümlü serbest bırakılır. Bu evrak yükümlü tarafından imzalandıktan sonra yükümlünün askerlik şubesine 15 gün içinde gitmesi ve askere sevk işlemlerini tamamlaması gerekir. Kişiye ayrıca bakaya kaldığı gün başına belirlenen bir miktar idari para cezası kesilir..Kişi bu evrakı imzalamasına rağmen şubeye gitmez ise bakaya durumu devam eder ama 1 defa GBT sorgusuna yakalandığı bilgisi sisteme işlenir.

2) Eğer kişi 2. defa GBT sorgusunda yakalanırsa bu durumda kişi jandarma yada polis ekiplerince alıkonulur ve en yakın askerlik şubesine teslim edilir. Askerlik şubesinde kişinin yoklaması yapılır, askere alma için gerekli işlemleri yapılır. Bakaya kaldığı günle doğru orantılı şekilde yükümlüye idari para cezası kesilir. Kişi serbest bırakılır. Kişi buna rağmen yani tüm işlemleri yaptırmasına rağmen ve hatta askerlik yerinin açıklanmasına rağmen birliğine teslim olmayabilir…Bu durumda kişinin bakaya durumu devam eder. 2. Defa yakalandığı ve zorla şubeye getirildiği de kayıt altına alınır…GBT sorgusunda bu da görülür…

3) Eğer kişi bakaya yada yoklama kaçağı iken 3. defa GBT sorgusunda yakalanır ise bu durumda kişi şubeye götürülür. Şubede yine gerekli yoklama ve askere sevk işlemleri yapılır. Kişiye idari para cezası kesilir. Kişi serbest bırakılır. Bununla birlikte kişi mahkemeye sevk edilir. Kişi hakkında dava devam etmeye başlar. Mahkeme kişi hakkında hem idari para cezasına hükmeder hem de kişiye bakaya kaldığı süre göz önüne alınarak bir hapis cezası verir. Mahkeme Askeri Ceza Kanunu hükümlerine göre hapis ve idari para cezasına hükmeder. Bakaya ve yoklama kaçaklarına verilecek hapis cezaları Askeri Ceza Kanununun 63. maddesinde yer almaktadır.  Askeri Ceza Kanununun 63. Maddesi Şu Şekildedir;

Madde 63 – 1 – (Değişik: 31/3/2011-6217/4 md.) Barışta, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca haklarında verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra kabul edilecek bir özrü olmadan,
a) Yoklama kaçaklarından birlikte (…)(1) yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin gönderilmesi tarihinden,(1)
b) Bakaya kalanlar için, bakaya kaldıkları tarihten,
c) İhtiyat erattan çağrılıp da birlikte işleme tabi olduğu kişiler gönderilmiş bulunanlar için, en son gönderilme tarihinden,
d) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden, itibaren dört ay içinde gelenler altı aya kadar, yakalananlar iki aydan altı aya kadar; dört aydan sonra bir yıl içinde gelenler iki aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir yıla kadar; bir yıldan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar, yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

GBT Sorgusunda 3. defa yakalanan, mahkemeye sevk edilen kişi hakkında mahkeme idari para cezası ve hapis cezasına hükmeder. Kişi öncelikle kendisine verilen hapis cezasını çekmeye başlar. Kişinin hapis cezası bittikten sonra kişi hapisten alınır ve doğruca birliğine teslim edilir. Yani kişi hapishaneden doğruca askeri birliğine teslim edilir.

Kişi bakaya yada yoklama kaçağı ise sonsuza kadar kaçma gibi bir durum yoktur. Kişi 3. yakalamadan sonra önce hapse sonra da askerlik yapmak için birliğine gönderilir. Sonsuza kadar kaçma olsa bir çok kişi idari para cezasını öder ama askere gitmezdi.

GBT’de Yakalanan Direk Askeri Birliğine mi Teslim Edilir?

İlk iki GBT sorgusunda yakalanan kişi doğrudan birliğine götürülmez. ilk yakalamada kişiye askerlik şubesine git. Askere sevk ve yoklama işlemlerini yaptır derler. 2. Yakalamada kişi şubeye götürülür ve işlem yaptırılır. 3. Yakalamada ise kişi mahkemeye sevk edilir, önce hapse sonra da askere sevk edilir…Yani ilk iki yakalamada kimse zorla alınıp birliğe teslim edilmez. 3. Yakalamada da önce serbest kalırsınız mahkeme bitene kadar…

Bakaya Durum Belgesi Nedir?

Silah altına alınacak yükümlü son yoklamasını yaptırır ve askere çağrıldığı halde birliğine teslim olmazsa bakaya durumuna düşer. Bakaya duruma düşen yükümlülere askerlik durum belgesi düzenlenmez. Bakaya durumda olan kişilere “bakaya durum belgesi” düzenlenir. Askerlik şubesi kişiye bakaya durum belgesi düzenlediği zaman kişinin bir sonraki celp döneminde askere alınmak üzere sevk işlemlerini başlatmış olur. Bakaya durum belgesi  üniversite kayıtlarında, kamu ve özel sektörde iş başvurularında kullanılabilir.

Bakaya Kalmanın İdari Para Cezası Ne Kadardır?

Bakaya kalmanın idari para cezası vardır ve bu ceza sizin ne kadar süre bakaya kaldığınıza göre değişmektedir. Milli Savunma Bakanlığı Askere Alma Daire Başkanlığının sitesinde kaç ay süre bakaya kalanın ne kadar para cezası ödeyeceğine ilişkin liste her yıl yenilenmektedir. Bakaya kaldıysanız ne kadar ceza ödeyeceğinize bu idari para cezası tablosunu inceleyerek kolayca öğrenebilirsiniz. 2017 Yılı için idari para cezası tablosu aşağıda gösterilmektedir. Bu para cezaları her yıl yenilenmektedir. Aşağıda örnek olarak kaç ay için 2017 yılında kaç para ödemeniz gerektiği gösterilmektedir. Dikkat ettiyseniz bakaya kalanlardan da kendiliğinden teslim olanlarla bakaya kalıp yakalanarak askere alınanlar arasında idari para cezası olarak büyük bir fark görünmektedir. Bu nedenle mümkünse bakaya kalmayın. Eğer bakaya kalmanız kaçınılmazsa ve acil yapmanız gereken iş ve işlemleriniz varsa o vakit işinizi halleder halletmez askerlik şubesine giderek yoklamanızı yaptırın. Yoksa bakaya kalmanız nedeniyle çok ciddi para cezalarına maruz kalabilirsiniz.

1111-86/2 YOKLAMA KAÇAKLARI VE 1111-89 BAKAYALAR.

SÜRE (1 YILDAN SONRA)

KENDİLİĞİNDEN GELENLER (TL) YAKALANARAK GETİRİLENLER (TL)

0 AY – 4 AY

296 TL

1.187 TL

4 AY – 1 YIL

593 TL

2.376 TL

1 YIL-2 YIL

890 TL

3.564 TL

2 YIL-3 YIL

2.079 TL

5.943 TL

3 YIL-4 YIL

3.268 TL

8.320 TL

4 YIL-5 YIL

4.456 TL

10.696 TL

5 YIL-6 YIL

5.645 TL

13.073 TL

6 YIL-7 YIL

6.833 TL

15.450 TL

7 YIL-8 YIL

8.022 TL

17.829 TL

Mazeretsiz biçimde askerlik yoklamasını yaptırmayan yada askerlik yeri açıklanmasına rağmen askere gitmeyen herkes bakaya kalmış kabul edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır. Bakaya kalan kişiler askerlik şubesine giderse en yakın celp döneminde askere gidecek şekilde işlem görürler. Askere hemen alınmazsınız. Askere alım işlemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında yapılmaktadır. Eğer genel bilgi taramasında yakalanırsanız o zaman sizi askerlik şubesine götürürler ve askerlik şubesinde sizi bu celp dönemlerinden birinde askere gidecek şekilde işlemlere tabi tutarlar. Kişi genel bilgi taramasında yakalanır yakalanmaz yaka paça askeri birliğine askerlik görevini yapmak için götürülmez. Kişi askerlik şubesine götürülür, yoklaması yapılır ve ilk celp döneminde askere gidecek şekilde evrakları düzenlenir ve kişi salıverilir.

Askerlik İdari Para Cezası Nereye Ödenir

Eğer yoklama kaçağı ya da bakaya durumundaysanız ve tabloda belirttiğimiz üzere cezalarla karşı karşıya geldiyseniz bunları ödemek zorundasınız. Askerlik cezaları vergi dairelerinden ödenmektedir. Vergi dairelerinde cezalarınızı taksitlendirip ödeme şansınız vardır.

Yoklama Kaçağı ve Bakaya Cezaları Ödenmezse Ne Olur?

Kesinleşen cezalarını (itiraz edilmemesi, ortadan kaldırılmaması sonucunda) süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu’na göre tahsil edilmektedir. Bu usulde para cezası borcu vergi dairesine intikal etmekte, kişi ömür boyu takip edilmekte, alacağın tahsili için maaş haczi, taşınır, taşınmaz haczi, banka ve sair kurumlardaki alacakların, mevduatların haczi gibi her türlü yöntem, bir icra dosyası bulunmadan yürütülebilmektedir.

Bakaya Kalanlar Üniversiteye Kayıt Yaptırabilirler Mi?

Bakaya kalan yükümlüler üniversitelerin ön lisans, lisans yada yüksek lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Bunun önünde bir engel yoktur. Üniversiteler kayıt sırasında kişinin askerlikle bir ilişiğinin olmadığına dair belge isterler. Bakaya durumda olan kişiler askerlik şubesine giderek derhal bakaya durum belgesi almalıdır. Bakaya kişilere askerlik durum belgesi yerine bakaya durum belgesi verilir. Bakaya durumda olan kişi bakaya durum belgesi ile üniversitenin ilgili birimine sorunsuzca kayıt olabilir. Üniversiteye kayıt olan kişi de zaten askerliğini eğitim mazereti nedeniyle tecil ettirebilir.

 Bakaya kalan kişi üniversite kazanır yada yüksek lisans yapmaya başlarsa ne olur?

Bakaya kalan kişi eğitim mazereti nedeniyle askerliğini erteleyebilir. Diyelim ki bakaya durumdasınız. Bu durumda iken bir yüksek lisans kazandınız. O zaman ilk başta askerlik şubesine giderek yoklama yaptıracaksınız. Yoklama sonrasında sizi ilk celp dönemine yazacaklar. Size de “şu tarihe kadar askerlik yönünden bir sakıncası yoktur” diye bir evrak verecekler. Bu evrak aslında sizin için geçici tecil belgesi niteliği taşıyor. Bu evrakı alıp üniversiteye gidecek ve yüksek lisans programına kayıt olacaksınız. Üniversite sizi ilgili bölüme kayıt edecek. Kayıt olduktan sonra üniversite sizin adınıza askerlik şubesine yazı gönderecek bu kişi bizim üniversite de yüksek lisans öğrencisi. Askerliğini tecil edin diye. Askerlik tecil işlemlerini üniversiteyi beklemeden siz elden de yapabilirsiniz. Tecil işlemini elden takip etmek için önce üniversiteden öğrenci belgesi alacaksınız. Bu öğrenci belgesini askerlik şubesine götürdüğünüzde size tezli yüksek lisans için 4 dönem artı 1 yıl, tezsiz yüksek lisans için ise 3 dönem artı 1 yıl ek süre verilir. Bu sayede askerliği tecil edebilirsiniz.

Eğer üniversite yada öğrenci işleri askerlik tecil işlemlerimi otomatik olarak yapıyor diye düşünüyorsanız arada askerlik durumunu kontrol etmenizde fayda var. Zaman zaman oluşan karışıklıklar nedeniyle öğrencilerin bakaya kaldığı ve idari para cezası ödediği bir çok örnek vardır. Bu nedenle bakaya kalan kişilerden olup olmadığınızı düzenli aralıklarla e-devlet sitesi üzerinden kontrol etmenizde ciddi fayda vardır.

Özetle bakaya kalma istenen bir durum değildir ve bakaya kalan kişi idari para cezası ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle eğer bakaya kalmanıza sebep olan ciddi bir olay yoksa derhal yoklamanızı yaptırınız. Eğer mazeretiniz var ise o halde mazeretinizi derhal ilgili birimlere iletiniz. Yoksa bakaya kalırsınız ve uzun vadede ciddi sorunlarla uğraşabilirsiniz…

Bakaya Durumdan Nasıl Kurtulurum?

Bakaya durumdan kurtulmanın 3 yolu vardır.
1-Tecil (Askerliği tecil edebilmeniz için eğitim yada sağlık özrü gibi sebeplerin olması gerekir)
2-Muafiyet (Askerlikten sağlık sorunlarınız yada yaş nedeniyle muaf olmuş olabilirsiniz)
3-Silah altına alınma (Birliğe gidip askerlik yapmaya başlayabilirsiniz)

1-Öğrenim Durumu İle Tecil
a) Lise Mezunları:Lise mezunlarına 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre lise bitiminden itibaren 3 yıl tecil hakkı tanınır. 3 Yıl içerisinde her hangi bir ön lisans yada lisans programına kayıt yaptırmayan kişi üçüncü yılın sonunda bakaya duruma düşer. Kişinin bakaya duruma düşmemesi için lisans yada ön lisans programlarından birine kayıt yaptırması şarttır.

b) Üniversite Mezunları: Üniversitelerin lisans programından mezun olan kişilere mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl askerlik tecil hakkı tanınmaktadır. Lisans programından mezun olduktan sonra 2 yıl içerisinde herhangi bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmayan kişi bakaya duruma düşer.

2-Sağlık Raporu
Ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belgeleyen ve bu nedenle yoklama işlemini yaptıramadığını belgeleyen kişi de bakaya durumdan kurtulabilir.

 

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
341 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Mustafa kara

Merhabalar, bu sene tecilim bittiği icin kasim celbinde askere gitmem gerekiyordu fakat Eylül ayi icerisinde siniflandirmaya girmedim ve bakaya kaldim. 4 gün sonra yani ekimde teslim oldum islemlerim Şubat celbinde gitmek üzere ne yapıldı. Bi hafta önce subeye gittim tekrar işlem yapmam gerekir mi diye sordum gerek yok dediler. Şimdi tekrar bakaya kalmaktan korkuyorum.ekim ayindaki sevk islemleriyle askere gidebilir miyim yoksa tekrar islem yaptırmama gerek var mi

Adem Taştan

Selamlar, öncelikle ben adliyede katip olarak görev yapmaktayım. 31-12-2018 den itibaren bakaya kalmış olacağım henüz 4 yıllık mezun olamadım. bu dönem ki derslerimi alamadığım için 1 yıl daha uzattım üniversitemi amacım üniversitemi tamamlayıp öyle askere gitmek bu hususta nelerle karşılaşabilirim. ayrıca savcılığa soruşturma açılmaması için ne yapmalıyım. nasıl bir yol izlemem gerek. En azından 1 yıl bakaya olmanın cezasını ödemeye razıyım yada idari para cezalarını öderim ama zaman kazanmak istiyorum bu hususta yardımcı olabilir misiniz?

Adem Taştan

tecil hakkı meslek yüksek okullar için en fazla 29 yaş sınır 29 yaşıma giriyorum bende o tarihte yıl olarak doğal olarak tecil etmediklerini söylediler ama bu şekilde detaylı bilgide veremiyorlar 🙁

AYTUNÇ

Arkadaşlar merhaba ben liseden mezun olalı 4 yıl oluyor ve tecilim bitti. polis tarafından yakalanıp gbt yapıldı. 15 gün süre verildi ancak ben gitmedim tekrardan tutanak imzaladım bu böyle 3 kez oldu şuan dava açılmış hakkımda. Ve ben bakaya olarak gözüktüğüm için davaya katıldığımda para cezası dışında askere direk alınır mıyım. Çünkü üniversite okumak istiyordum bu yıl.

Ç k

Kaçağa düşdükten sonra okul okunuyomu

Halil ege

Merhabalar benim önlisans bittiğinde kendimi tecilli sanıyordum 5 ay sonra polis yakaladı tutanak imzaladım askerlik subesine gidip tecil etttirdim para cezası yedim. 2017 yıl sonunda tecil hakkım bitti e devletten formlarımı hazılayıp 5 ocakta askerlik şubesine gittim ama çalışan bana seni sevk edersem 7 ocakta yola cıkman gerekiyor DK ya kalmışın dedi sevk ettirmedim 2. kez para cezasına carptılırcam sorum ise
tecilim 2017 aralık son ayı bitiyordu ben nasıl dk ya kalıyorum
2018 ilk tertip ile neden gidemiyorum

SENCER TURAN

SELAMIN ALEYKÜM KOLAY GELSİN..29.03.1989 doğumluyum 2008 de lisans programına başladım henüz bitiremedim 04/02/2018 tarihinde SON YOKLAMAYA TABİ diye bi yazı var fakat ben ailevi problemlerden dolayı 4-5 sene askere gitmeyi düşünmüyorum.GBT ye girmezsem yinede tebligat gelirmi?Yada gbt ye girdim tebligat geldi almadım tebligatı ne olur?Yada bu kadar uzun süre gitmezsem beni askere zorla götürebilirlermi devlet memuruyum buna bi sıkıntısı olurmu yardımlarınız bekliyorum lütfen????

SENCER TURAN

Yazıyı ne zaman yazarlar peki süresi varmıdır?Öğrenci belgesi aldım fakat askerlik tecil işleminde kullanılmaz diyor çünkü 7 yılda bitirmem gerekiyormuş okulu..Ben hiç gbt ye girmesem otelde,öğretmen evinde kalmasam ne olur..Cezasına kabulum cezasını ödeyeceğim ama 4-5 sene gidemem nasıl olur nasıl yapabilirim?

SENCER TURAN

Dün bir kaç kişiyle daha görüştüm gbt ye girmediğin sürece hiç bi sıkıntı olmaz deniliyor sadece ceza ödersiniz deniliyor.Artık eskisi gibi tutup askere götürme işi yokmuş galiba.Hayatım biraz aksiyonlu olacak fakat gerçekten gidecek durumda değilim..Çıkar yol arıyorum..

Adem Taştan

Sencer bey bende aynı durumdayım aynı yaştayız. kamu çalışanıyım ama kuruma yazı yazılmıyor eskisi gibi bildiğim kadarıyla askerlik şubesi net bilgi veremiyor bu konuda bir kaç kişinin benzer durumda para ödediğini duydum bende. kimse bilgi vermiyor bu konuda . bende 4-5 yıl kadar zaman kazanmam gerek gidecek durumda değilim eğer bir çözümü varsa haberleşelim lütfen

SENCER TURAN

Adem bey dün ben aynı kurumda çalıştığım 2 arkadaşla konuştum öyle kuruma falan yazı yazma olayı yok gbt ye girmemeye özen göster başka hiç bişey olmuyor.Arkadaşımın biri 5 sene diğeri 1 sene 7 ay kaçmış hiç bişey olmamış hiç merak etmeyin..Askerlik şubesi başkanı ile konuştum dün onlar kaç demiyolar hiç bişekilde diyemiyolar daha doğrusu.gbt ye girseniz dahi cezanız ikiye katlıyo yine bişey olmuyo telefon numaranızı verin bi konuşalım sizinde adem bey..

Adem Taştan

Sencer bey öncelikle teşekkür ederim. Bu numaram müsait zamanda görüşmek dileğiyle 🙂 0534 915 5178

Asım

Iyi günler. Ağustos ayında tescilim bitti yoklama yaptırmadığım icin ekim ayı gibi gbt ye düştüm ve askerlik şubesine yonlendirildim. Orda subat celbine asker olacak şekilde işlemlerim yapıldı. Verilen askerlik durum belgesinde en altta sevk işlemlerini aralık ayında yaptırmam gerektiği yazıyordu fakat gitmedim. Verilen belgede Ocak 25 e kadar askerlik açısından sorun yoktur ibaresi yer alıyor. Şu an bakaya 1. Kez mi 2. Kez mi kalmis oluyorum? Ikinci Sorum şu sevk tarihinden önce yani 25 ocaktan önce o tarihi de kapsayacak şekilde rapor alsam celp dönemim ertelenir mi? Bu durumda yüksek lisansa kayit yaptırabilir mıyım? Yüksek lisans kayit tarihi olarak son gün 7 Şubat olarak gözüküyor. Kpss ye hazırlanıyorum ve askerliği bu sebeple ağustos ayina kadar bir şekilde ertelemem gerekiyor. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim. Oldukça çaresiz kaldım…

Sinan

Merhaba, benim yüksek lisans tecilim ağustos ayında bitiyor. Eylülde tekrar yüksek lisansa başvuracağım ve ekimde öğrenci olacağım. Bu dönemdeki 1 aylık sürede bakaya kalınmış olunuyor mu? Yoksa celbin gelmesinden sonra mı bakaya kalınıyor? Ağustosta tecilim bitince celp kağıdım ne zaman gelir? Teşekkür ederim.

Çağlar Çelik

merhabalar, sorumu cevaplarsanız sevinirim.

ben 88 doğumluyum ve aralık 2017 de tecilim bitti 4şubat 2018 tarihine kadar muhaneye gitmem gerekiyor fakat aöf okuyorum ve 4 dersım kaldı ve benım celp donemım mayıs ayı sınavlarım ıse hazıranda söyle bir planım var şubatta muhaneye gireyim ve mayıs ayından sonra bakayaya dusup hazırana kadar gıtmeyeyım daha sonra hazıranda gıdıp gıtmek ıstıyorum dıyeyım benı agustos ayınamı atarlar yoksa hemen alırlar mı ? yada ben hazırana kadar yakalanırsam nezaman alırlar benı askere. farklı bır yolu varsada belırtırsenız sevınırım.

Çağlar Çelik

Yakalayıp götürme kalktı diye biliyorum yakaladıklarında hemen götürürlermi yoksa para cezasımı uygulanır. sgklı bir iş yerinde çalışıyorum gelip buradan alma durumu olur mu ?

obilir

hayır olmaz para cezasından başka birşey yapamıyorlar.
3.yakalanmandan sonra da mahkemeye sevk ederler.

ali aslanbakan

Merhabalar, ben 1991 doğumlu lise mezunuyum. 1ocak 2014 tarihinde tecilim bitti ve hala askere gidemedim banka borçları nedeniyle. Bu kadar zaman gitmeyince ceza yeme durumu olacak. Gidememe nedenimi askerlik şubesine dilekçe ile bildirsem ödeyeceğim cezada hafifleme yapılabilirmi ?
Bu ayın sonunda şubeye gidip işlemlerimi yaptıracağım , ne yapmam gerekiyor kimliğimi alıp gitmem yeterlimidir?

obilir

Arkadaşlar merhaba ,

Üniversite mezunuyum . 1990 doğumluyum. Tecilim 2017 Ocakta bitti. 1 senedir kaçağım . Dün yakalandım 15 günluk teblıgat imzalandı. Ama işe gireli 10 ay oldu mart ayında tazminat alıp teslim olmak istiyorum. Marta kadar 2.defa yakalanmak istemiyorum. Yakalanırsam ne olur ? Yakalanmadan önce de tatil planımız vardı 🙂 Ucak ve otel rezervasyonu da yandı . 2.defa yakalayıp tatilde, havaalanında göturmelerinden korkuyoruz. Eşim ve bebeğim var allah yardımcımız olsun kısa dönemde olsa çok zor bir dönem. Size önemli sormak istediğim. 1 defa yakalandım 15 gunluk teblıgat ımzalandım . İş yerine ne zaman kagıt gıder cıkarılmam için ??? kaç gun veya kç ay veya kaçıncı yakalanmamda lütfen yardım

burak demir

merhaba 1993 doğumlu 01/01/2018 tarihi itibari ile bakaya durumundayım hiçbir şekilde tecilim uzamıyor fakat ben şuan kamu yönetimi 3.sınıfta okuyorum yaklaşık 1,5 yıl sonra okul bitiyor bu şekilde bakaya kalıp yakalanmadan mezun olarak bitirirsem askerlik kaç ay yaparım şuan öğrenimden dolayı hakkımın dolduğunu söylüyorlar çünkü 2 yıl üstüne 2 yıl daha okudum şuan 4 yıllığa tamamlıyorum bu şekilde kaçarak 4 yıllık bitirirsem askerlik kaç ay yapmış olurum acaba teşekkürler

zafer başcan

mrb kalr 15-10-1992 doğumluyum ve askerlik durumum aralık 2016 ya kadar tecilli durumdaydı ve ben 5-6 ay geç tecil yaptırtım ve 2018 aralık ayına kadar tecil uzadı ama ben eğitim ve aile sebeplerinden dolayı yeniden uzatmak istiyorum ayrıca şu an okumuyorum ve askerlik şubesi tecil yapılamıyo diyor yoklamaya geç kaldığım için bunun için herhangi bir şey yapılır mı

Mrchem

Merhaba aralık 1989 luyum ve şuanda yüksek lisans ikinci yılım yani 4. Dönemimdeyim, tecilim 23 mart 2018 de bitiiyor, nasıl uzatabilirm?

Emre nart

Merhaba .. Ben 1988 tıp mezunuyum . Yüksek lisanstan ötürü ocak 2019 a kadar teciiliyim ancak 3 dönem geçip mezun olamayacağından ötürü mayıs 2018 de kaydımı sileceklermiş.. Ben ağustosta ancak yüksek lisansa başvurabilirim.. ama o aradaki süreçten oturu yulsek lisansa basvuramayabilir miyim askerlikle ilgili sıkıntı yaşar miyim.. şu anda yeni bi yüksek lisansa başvurmam mi gerekiyor sıkıntı yasamamak için.. lütfen cevap verir misiniz ?

Keşke Olmasaydı

Merhabalar ben 6 yıldır kaçak durumundayım 2012 yılında askere gittim acemi birliğimi taamamladım ve usta birliğinde 1 ay kaldım ve izin kullandım.Kullandığım izinden birliğime dönüş yapmadım. Dönüş yaptıktan sonra çarşı izninden tekrar firar ederek yaşadığım şehire geldim. 2013 yılında yakalanarak mahkemeye cıkarıldım 1 ay tutuklu kaldıktan sonra birliğime gönderildim. Birliğimde 2 ay kaldıktan sonra kalan iznimi kullandım ve birliğime tekrar katılış yapmadım hakkımda dava acılmıs ve mahkemeye cıkmadım.Birliğimin bulunduğu şehirde 3 Asliye ceza mahkemesinde mahkemem görüldü fakat mahkemeye gitmedim.Askerlik şubesine gittiğimde İzin Tecavüzü olarak gözüküyor. Sevk alamadım hakkımda yakalama kararı cıkartılmıs. Bana bir yol göstericek yardımcı olucak varmı ?Birliğime tekrar katılıp askerliğimi yapmak istiyorum giderken yolda herhangi bir sorun cıkarmı ? Ceza alırsam ne kadar yatarım veya ne kadar para cezası öderim bilgiis olan yazarsa çok sevinirim.

Mehmet

Eylül 1991 doğumluyum. 4 yıllık üniversite mezunuyum. 2017 Kasım celbi ile gitmem gerekiyordu 28 Kasım da gbt ye takıldım tutanak tutuldu. Devam eden 15 gün içerisinde askerlik şubesine gitmedim. 1486 tl idari para cezası göndermişler.Memuriyete atanmak istiyorum o yüzden kpss ye hazırlanmaktayım Ağustos celbi ile askere gitmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor. Mahkemeye sevk durumları ne zaman başlıyor. Mahkeme sonucu memuriyet durumuna etki eder mi

Ç k

İyi günler
Ben 2015 lise mezunuyum üniversiteye başlayıp 3 ay sonra kaydımı sildirdim şimdiye kadar 31.12.2017 tarihine kadar askerlik işlemlerinde bi sakınca yoktu yazıyodu şimdi 04.02.2018 tarihine kadar bi sakınca yok erteleme nedeninde ise son yoklamaya tabi yazıyor

Benim tecil hakkım varmı hala pazartesi ayın 5i şubeye gitsem bi sorun olurmu

Tecil hakkım yoksa yaza kadar kaçak gözüküp yazın sınava girip lisans kaydı yaptırsam tecil ettirebilirmiyim?

Tolga

İyi günler. 4 yıllık üniversite mezunuyum . 2 yıllık tecil hakkım haziran 2018 de bitiyor. Açıköğretimden 2.bir üniversite okusam ek tecil alabilir myim? Yoksa illa yüksek lisansa mı kayıt yaptırmak gerekiyor?

Tolga

teşekkürler. peki uzaktan yüksek lisans işe yarar mı?

cczl

Arkadaşlar Merhaba,

Ben 1991 doğumluyum 27 yaşındayım ve 2009 üniversite girişliyim. Öğrenim hayatım hala devam ediyor haziranda mezun olacağım. benim problemim şu ki askerlik şubesinden yoklama kaçağı olarak görünüyorum. 8 yıllık azami öğrenim sürem dolduğu için yoklamaya çağırılıyorum. Ancak yaşım 27 yani 29 yaşına kadar kayıt yenilediğim ve harc yatırdığım sürece ki bunları yaptım askerliğimi tecil edebiliyor olmam gerekiyor. Askerlik şubesini aradım ve durumu anlattım benden Ek-G belgesi istediler.

Şimdi benim sorum;

Okul bana azami sürem dolduğu halde EK-G belgesi verir mi?
Ben Ek-G belgesi ile askerlik şubesine gidersem tecil hakkı elde edebilir miyim?

Teşekkürler

Metin

Merhaba

E devlette 30 haziran 2018 e kadar tecilim gozukuyor. Ama bana verilen kagıda tekrar baktıgım da 30 eylül 2018 yazıyor. Hangisi dogru acaba?. Tesekkurler

yunus demir

benim 2018 mayıs gözüküyor celp dönemi ama şuan kpss kursuna gidiyorum temmuzda kpssye gircem ağustosda askere gitsem sıkıntı olurmu

Cafer Ağbay

2017 Kasım da GBT’de bakaya kaldığım söylendi. Şubeye gittim 01.01.2018 e kadar bir lisansa kayıt olduğuna dair bir belge getirirsen tecil yapabiliriz dediler, malum kayıtlar o süreçte açık değildi. Şimdi Bakaya durumdayım sanırım. Lakin muayeneye olmadım. 2018 Eylül ayında üniversite tercihi yapacağım, okula kaydım mümkün olur mu? Kaydım mümkün olursa tecil olur muyum? Bir sorun çıkar mı? Teşekkürler şimdiden.

Cafer Ağbay

Teşekkürler cevabınız için, okula kayıt olurken askeriye ilişik yok belgesi verip, okula kaydımı yaptıracak yani doğru mu? Peki o vakit okulum tecil işlemlerini yapabilir mi benim için. Yoksa askeriye seni kaydettirdik şimdi geliyorsun askere mi der? Bunun net bilgisini verebilir misiniz rica etsem.

Cafer Ağbay

Tekrar merhaba, teşekkür ederim tekrar ki dönüşünüz için. Yani kayıt izniyle birlikte önce okumak istiyorum deyip, tecil ettirebiliyor muyum? Kazanılmış hak kısmını bu ölçüde kullanabiliyor muyum?

Cafer Ağbay

Sorun soruma cevap verirseniz çok mutlu olurum, kafam çok karışık.

Cafer Ağbay

Bu durumda okuyabilmenin yolu nedir? 1 yıl git gel büyük bir zaman kaybı. Üstelik lisans sonrası 6 ay yapmak da varken. Ne gibi bir yolu yordamı var bu durumun.

çıbanbaşı

Öncelikle bu askerlik işlerinden hiç anlamadığımı söyleyeyim.

2016 Haziranda bir lisans programından mezun oldum, 2016 kasımda 2 yıl askerliğimi tecil ettirdim. Herhangi bir yüksek lisans programına kayıt olmadım.

Bana verilen kağıtta 15 Haziran 2018 tarihine kadar askerlik işlemleri bir sakıncası yoktur yazıyor. Yani ben bu tarihten sonra kaçak gibi bir şey mi olacağım? Ama oradaki memur Kasım 2018 e kadar askerlikten kurtuldun dediğini hatırlıyorum. Kağıtta haziran diyor, memur kasım demişti. Kafam karıştı?

Kağıtta yazan 15 Haziran tarihinden sonra benim ne yapmam gerekir? Askere ne zaman giderim?

Bir de kpss ye çalışıyorum sınav temmuzda, kasım ayında da merkezi atamalar oluyor. Ben kasıma kadar askere gitmezsem ve de bir atanma durumum olursa atamam ne olur? İşe başlayabilir miyim yoksa askerliğini yap sonra mı başla derler yoksa askerliğimi yapmadığım için atamam hiç mi olmaz?

çıbanbaşı

Cevabınız için teşekkür ederim.

Peki ben sınavdan sonra (temmuz) vakit kaybetmemek için kasıma kadar beklemeyip daha erken bir zamanda askere gitme imkanım var mı?

Veya yüksek lisans yaparak askerliğimi daha da erteletebilir miyim?

samet yıldız

43 yaşındayım zorla götürme varmı askere

Tolga

Sene 2011 de aöf ye kayıt oldum. Ve askerliği aöf ile tecil ettirdim. 1 yıl sonra 2012 de örgün 4 senelik lisans kazandım. 2016 Haziranda lisans programından mezun oldum. 2016 kasımda 2 yıl askerliğimi tecil ettirdim. Herhangi bir yüksek lisans programına kayıt olmadım. Sorum şu: İlk kayıt yaptırdığım aöf kaydını pasiften aktif yaparsam tecilim devam eder mi? Cunku aöf hala duruyor mezun olmadım. Tecil eder mi mezun olmadığım için? Teşekkürler

Kenan

İyi günler.08/03/1989 doğumluyum.Yüksek lisans kaydımdan dolayı 17/11/2018 tarihine kadar tecilim vardı fakat şubat ayı içerisinde okul kaydımı silmiş.Şu anda e-devlet üzerinden askerlik durumumu kontrol ettiğimde 31/03/2018 tarihine kadar askerlik yönünden sakıncası yoktur yazmakta, erteleme nedeni olarakta sınıf ve tertibat bekliyor yazmakta.31 marta kadar sevk işlemi yaptırmassam bakaya mı oluyorum? Gidip sevk işlemi yaptırmadan şu tarihte şurada askersin gibi bir durumla karşılaşır mıyım? Çünkü şu sınıf tertibat bekliyor kısmı kuşkulandırdı beni:)

tufan

merhabalar, 2015 yılından bu yana 2 kez subeye götürülmeme karşın birliğime teslim olmayarak bakaya durumu düştüm , en son bu yıl polis merkezinden ifadeye cağırıldım, askerlik subesi hakkımda dava açmış? 2013 yılında cıkan yasaya göre artık askerlik subeleri bakaya yada yokla kaçakları hakkında kanuni olarak dava acamaz hükmü olmasına ragmen dava nasıl açılır ve sonucu ne olur? son olarakta para cezaları her yol cevirmesinde yakalanıp imzalatılan 15 gün içerisnde teslim olacagım belgesi için nekadar miktar işler teşekkür ederim.

tufan

Asker Kaçaklarına Hapis Cezası Var Mı?
2011 yılında yapılan düzenleme ile Askeri Ceza Kanunu’nda bulunan yoklama kaçağı ve bakaya suçları kabahate dönüştürüldü. Bunun anlamı artık bu tarihten itibaren asker kaçaklarına hapis cezası uygulanmayacak olmasıydı. Buna göre kabul edilecek bir özrü bulunmayan bakaya durumunda bulunanlar ile yoklama kaçakları sadece idari para cezası ile cezalandırılacak. Asker kaçaklarına hapis cezasının kaldırılması, Adalet Bakanlığı’nın yargının hızlandırılması ve iş yükünün azaltılmasıyla almış olduğu bir karardır. Bu düzenleme ile binlerce dosyanın adliyelere gelişi engellendi

Koray

Merhabalar, 94 doğumluyum, 2012 AÖF girişliyim. 2019 da öğrencilik sürem doluyor. Tekrar farklı bir AÖF programına kayıt olup 29 yaşına askerliği kadar tecil ettirebilir miyim ?

Umut Çanak (mikrooplazma)

Lisans seviyesinde mezun olduktan sonra yalnızca yüksek lisans yaparsanız yeniden tecil ettirebilirsiniz. Yeniden lisans okursanız tecil işlemi yapılmamaktadır. 29 yaşından sonra ise sağlık açısından herhangi bir sorun yoksa mecburen askere gitmeniz gerekmektedir.

Koray

Mezun olamıcam o yüzden, tekrar kayıt yaptırırsam 29 yaşına kadar erteletebilir miyim

poyraz

Selamlar
93 doğumluyum,2015 yılında 2 yıllık üniversitemi bitirdim ve diplomam ile tecil ettirdim. ocak 2018 de tecilim bitti ve gbt de yoklama kaçagı olarak şubede yoklama belgesi imzaladım. 15 gün içerisinde aile hekiminde muayene ol ve gel dediler. sorum şu hocam;15 gün içinde evraklarımı götürmeyip dgs sınavını kazanırsam tecil ettirebilirmiyim ? ve evralklarımı götürmedigim için adresimden yada sokakta beni zorla askere teslim ederler mi? 4 yıllık üniversite mezunu olup ondan sonra gitmek istiyorum askere. bazı kişiler birden fazla gbt ye girip sadece para cezası almışlar ama benim sizin bilgilerinize ihtiyacım var. lütfen yardımcı olun şimdiden tesekkrler..

Serhat A

Merhaba, 1990 doğumluyum, Önlisans ve lisanstan mezun oldum. Yüksek lisanstaydım fakat bitirmedim, Yüksek lisans kaydım Şubat 2018’de silindi. Şuan askerlik belgesine baktığımda “Sınıflandırılmış Yükümlü” yazıyor. Askere gitmeyip ağustos ayında yüksek lisansa tekrar kayıt olarak askerliği tecil ettirmem mümkün müdür ?

murat

merhaba.benim tecilim şubat ayında bitti şuan askerlik durum belgesinde ”sınıflandırılmış yükümlü” yazıyor. Ben ağustos celpinde askere gitmek istiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor.bakaya kalmadan bu mümkün mü?

samed yagiz

merhabalar açıköğretim kamu yönetimi bölümü okuyorum güz dönemini kayıt yenilettim ancak bahar dönemini kaçırdım e devlette 2019 sonuna kadar tecilli görünyorum ama öğrenciliğim pasif oldu askerlik tecil kalkar veya bakaya durumuna düşermiyim lütfen yardımcı olun bakaya olursamda güz döneminde tekrar kayıt yenilettiğimde bu ortadan kalkarmı

Oğuz B

Merhabalar, sülüs kağıdımı e-devlet üzerinden sehven almış bulundum, askerlik yerim belli olmasına rağmen şubat celbinde askere gidemedim. Maddi ve manevi şartlar gereği bana uygun olan kasım celbinde askere gitmek istiyorum. Fakat; şuan itibariyle askerlik kanununa göre bakaya statüsündeyim. Yukarıda yer alan ”bakaya kalmak nedir” yazısında durumu benim olanlara uygulanacak yaptırımlar ve sonuçları yönünden aradığım cevabı bulamadım.
Soru: Benim durumumda olan bakayalara uygulanan yaptırımlar nelerdir? İkamet ettiğim adrese gelip askere götürme gibi bir durum var mı? Herhangi bir kolluk aramasında beni direkt olarak askerlik yapacağım birliğe mi sevk ederler? Yoksa; askerlik şubesince en yakın bir sonraki celp dönemi için kaydımı yapıp, beni serbest mi bırakırlar? Şayet; gbt sorgusu ardından hemen askerlik yapacağım birliğime sevk etmiyorlar ise; kolluk tarafından yakalanıp tutanak ile serbest bırakılma halin de ( 2 ci’ye yada 4 cü’ye direkt götürüyorlar gibi?) bir sayı sınırı var mıdır? Kasım 2018 e kadar askerlik vazifemi beklete bilmem için desteklerinizi rica ederim.

Tufan

Kardeşim bu dediklerini defalarca yaşamış biri olarak cvp vereyim, birliğin belirli olduğu ve teslim olmadığın için bakaya durumdasın, öncelikle kimse adresine gelip zorla götürmez seni fakat yol kontrolu gbt sorgulama vs denk gelirse hakkında 15 gün içinde subeye gideceğine dair belge imzalatıp salıyolar ve 3kez gbtye takılıp evrak imzalamana ragmen gitmezisen ozaman askerlik subesi hakkında sulh ceza mahkemesine dava açıyor ve ilk savcılık ifadende subeye zorla götürüp teslim ediliyorsun tabiki hakkındaki para cezalarını saymıyorm bike gitmediğin zaman dilimi olarak.ancak kasımda gitmek istiyorsan direk kasım ayında subeye git birliğin belirli olduğu için aksi taktirde 2gün içinde gitmek zorunda kalırsın.

Oğuz B

Kardeşim, yorumların için teşekkür ederim. peki bu prosedürün dayanağı olan bir yönetmelik filan mı var acaba, Askerlik Kanununa baktığında durum daha farklı gibi gözüküyor çünkü.

Tufan

Tabiki 2011 yılında yapılan son değişiklikler ile yoklama ve bakaya durumda olan asker kaçaklarının cezası kabahatler kanunu kapsamına girdi ve hapis , zorla götüüüürme vs, kaldırıldı ve esnetildi , ayrıca bu anlattıklarımı cuma günü bizzat yaşadm devre devre?

Oğuz B

Tufan askeri ceza kanunundaki düzenlemeyi paylaşıyorum bi incele;
Madde 63 – 1 – (Değişik: 31/3/2011-6217/4 md.) Barışta, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 89 uncu maddesi
uyarınca haklarında verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra kabul edilecek bir özrü olmadan,
a) Yoklama kaçaklarından birlikte (…)(1)
yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı
içindeki son kafilesi gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin gönderilmesi tarihinden,(1)
b) Bakaya kalanlar için, bakaya kaldıkları tarihten,
c) İhtiyat erattan çağrılıp da birlikte işleme tabi olduğu kişiler gönderilmiş bulunanlar için, en son gönderilme
tarihinden,
d) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına
katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden,
itibaren dört ay içinde gelenler altı aya kadar, yakalananlar iki aydan altı aya kadar; dört aydan sonra bir yıl içinde
gelenler iki aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir yıla kadar; bir yıldan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar,
yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
2 – (Değişik: 15/6/1942 – 4257/1 md.) Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olanlarla ruhsatlılardan sevk gününün
bitmesinden itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye, elde edilenler dört aydan iki seneye kadar, yedi günden
sonra üç ay içinde gelenler iki seneden aşağı olmamak üzere elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan
sonra kendiliğinden gelenler beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasına mahkum edilirler. Az
vahim hallerde ölüm cezası yerine müebbet veya on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer hallerde
gösterilen cezalar yarıya indirilir. ‘ diyor!!!

Tufan

Adalet Bakanlığı’nın yargının hızlandırılması ve iş yükünün azaltılması amacıyla hazırladığı kanun tasarısında asker kaçaklarına hapis cezasının yerine idari para cezası geliyor.
Başbakanlığa gönderilen taslağa göre Askeri Ceza Kanunu’nda bulunan yoklama kaçağı ve bakaya suçları kabahate dönüştürülerek hapis cezasının yerine paza cezası uygulanması sağlanacak.

Buna göre kabul edilecek bir özrü olmadan bakayalarla yoklama kaçağı ve saklılardan, yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunanlar 7 gün içinde gelirlerse 250, yakalananlar ise 500 lira para cezası ödeyecek.

Üç aydan sonra gelenlerin 2 bin 500, 3 aydan sonra yakalananların ise 5 bin lira idari para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

Bu şekilde 180 bin civarında dosyanın adliyelere gelişinin önlenmesi bekleniyor.

Daha önceki durum

“Kabul edilecek bir özrü olmadan barışta bakayalarla yoklama kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunanların ve ihtiyat erattan çağrılıp da özürsüz yaşıtlarının yollanmalarından başlayarak 7 gün içinde gelenler 1 aya kadar, yakalananlar 3 aya kadar, 7 günden sonra 3 ay içinde gelenler 3 aydan 1 yıla kadar, yakalananlar 4 aydan 1 buçuk yıla kadar, 3 aydan sonra gelenler 4 aydan 2 yıla kadar hapis, 3 aydan sonra yakalananlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis” cezasıyla cezalandırılıyordu.
Resmi gazete ilanıdır. Bana yazdığın kanun son dakika değiştiriliştir.

Oğuz B

Kardeşim ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Kime inanıp hangi mevzuata uyacağız bu 3. defa ihtara rağmen gidilmediğin de yapılan işlemler falan herhangi biryerde de yazmıyor. Askeri ceza kanununda hapis cezası vardır diyor? Madem idari para cezası var, neden senin hakkında soruşturma başlattılar?

Tufan

ANKARA – Adalet Bakanlığınca “yargının hızlandırılması” amacıyla hazırlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar eden erlere verilecek hapis cezaları, idari para cezasına dönüştürülecek.

Tasarı ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 63. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi değiştirildi. Buna göre, daha önce “Kabul edilecek bir özrü olmadan barışta bakayalarla yoklama kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunanların ve ihtiyat erattan çağrılıp da özürsüz yaşıtlarının yollanmalarından başlayarak 7 gün içinde gelenler 1 aya kadar, yakalananlar 3 aya kadar, 7 günden sonra 3 ay içinde gelenler 3 aydan 1 yıla kadar, yakalananlar 4 aydan 1 buçuk yıla kadar, 3 aydan sonra gelenler 4 aydan 2 yıla kadar hapis, 3 aydan sonra yakalananlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis” cezasıyla cezalandırılıyordu.

Değişiklikle bu kişilerden 7 gün içinde gelenlerin 250, yakalananların 500, 7 günden sonra 3 ay içinde gelenlerin bin, yakalananların 2 bin, üç aydan sonra gelenlerin 2 bin 500 bin, 3 aydan sonra yakalananların 5 bin lira idari para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Bu fıkra hükümlerine göre idari para cezası, ilgilinin nüfus kaydı itibariyle bağlı olduğu askerlik şubesi başkanlığınca verilecek. Sen bana inan? 3yıllk bakaya durumdaym ve sana en son yolladığım kanun numarasından oku tasarıyı

Oğuz B

İlgine teşekkür ederim kardeşim, başıma yeni tecrübeler geldikçe paylaşıyor olacağım.

Tufan

Soruşturma başlatıldı ama mahkeme açılmadı soruşturma açılınca cağrıldım ve savcı polis eşliğinde beni şubeye teslim etti , eger dediğin gibi hapis olsaydı nezarete girerdim polis beni teslim etti gitti bende evrak imzalayıp çıktım gittim şubeden.

poyyraz

merhaba tufan kardeşim ben poyrazz. bu konularda bilgin var sanırım. sana bir sorum olacak cevaplarsan sevinirim. kardeşim yoklama kaçagıyım 2018 ocak ayından itibaren. 2 yıllık mezunum ve diplomamı verip tecil hakkımı kullanmıştım. Şimdi soruma gelecek olursam geçen hafta gbt de yakalandım be mesai saatleeri içinde oldugu için askerlik subesinde tutanak imzalattılar. 15 gün içinde aile hekiminde muayene olup gel dediler. tutanakta da öyle yazıyor. ben gitmezsem herhangi bir sorun olurmu? para cezası hariç başka bir sıkıntılı durum olur mu? dgs sınavına girip 4 senelik mezun olmak istiyorum. sınavı kazanıp gidip tecil ettirebilirnyim ? o zamana kadar götürmezler dimi askere ? cevabını bekliyorum…

Tufan

Merhaba poyraz kardeşim, yaşını belirtmemişsin henüz ama , eger 30 yaşından gün almamış isen, okulunu 4 yıla tamamlarsan 2sene daha tecil ettirebilirsin herhangi bir problem olmaz, aöf kaydıda yaptırabilirsin daha kolay olur, sonrasında kayıt belgen ve diploman ile subeye basvurup tecilini yaptırabilirsin.

Tufan

Poyraz, son olarak zorla askere götürme devri sona erdi, okuluna devam edebilirsin zati yasalara göre okul kaydı ögrenim hakkı senin mazeretin , sadece gbtye girmemeye çalış girersende gerekli memura durumunu anlat problem cıkmaz.

poyraz

tesekkur ederim tufan kardeşim. yaşım 25. verdigin bilgiler için sagolasın. dgs sınavı temmuzda. benim endişem temmuza kadar yoklama kaçagı olarak sınavı girip tecil ettirememdi. sonuçta daha 4 ay var sınava. 4 ay daha dayanıp sınavı kazanıp tecil ettirebiliyorsam sıkıntı yok. aöf kaydı 4 yıllıga geçmemi saglıyorsa onada başvururum. benim bildigim dgs sınavını kazanmam lazım. ayrıca askerlik şubesinde bana tecil hakkın yok dediler. bir an önce askere gidiyim diye korkutmak amaçlımı söylediler yada onları prosödörü bu diyemi öyle söylediler bilmiyorum. son olarak, aile hekiminde muayene olmadım bir evrak götürmedim askerlik yeri ö durumda belli olmaz dimi? ben yine yoklama kaçagımı yoksa bakaya durumundamı olucam ?

tufan

poyraz kardeşim 30 yaşından önce 2 senelik önlisans mezunu oldugun için lisansa tamamladıgın sürece istedigin an tecil yaptırabilirsin, tecil hakkın neden yok dediler çünkü henüz lisans kaydın sistemde olmadıgı için. ayrıca sen muayne yapıp silüs almadıgın için bakaya değil yoklama kaçağı olarak kalacaksın. bu durumda tek skıntın para cezası olcak onun dışında skıntın yok, relax ol. yolda gbtye girerim diede korkma yol üzeri sana 15 gün içinde askerlik subesine gidecegine dayir evrak imzalatıp bırakıyolar 3 gbtye takılmandan sonra sube alahine dava açıyor zati sen o süre zarfına kadar dava açılsa dahi lisans kaydın ile subeye gidersen (mazeretli) yada savcıya ifadeye gidersen mazeretin oldugu sürece mahkeme ceza bile yazmaz kardeşim. hadi inşallah kazanırsın sınavları…

tufan

kanun tasarı maddesi bu incele kardeşim;
1-Öğrenim Durumu İle Tecil
a) Lise Mezunları: Arkadaşlar diyelim ki lise mezunusunuz. Bildiğiniz üzere kanuna göre lise mezunlarının 3 yıl tecil hakkı bulunmaktadır. Eğer bir lise mezunu 3 yıldan sonra yoklamasını yaptırdığı halde askere gitmez ise bakaya durumuna düşer. Bu bakaya durumundan kurtulup tecil işlemi yapılması için kişinin bir lisans programına kayıt olması gerekmektedir. (2 senelik ön lisans mezunları dahil)

b) Üniversite Mezunları: Lisans mezunları, mezun olduğu andan itibaren 2 yıl askerliğini tecil ettirebilmektedir. Mezun olduktan ve 2 yıl geçtikten sonra askere gitmeyen yükümlü yoklama kaçağı durumuna düşer. Yoklamasını yaptırır da sevk tarihinde askere gitmeyen yükümlü ise bakaya durumuna düşer. Yükümlünün bu durumdan kurtulması ve tecil işlemlerini yaptırabilmesi için bir yüksek lisans programına kayıt olması gerekmektedir.

Poyraz

Çok tesekkür ediyorum kardeşim. Bu bilgilere ihtiyacım vardı sağol var ol. Ben mesai saatleri içinde yakalandıgım için polis degil askerlik subesi tutanal tuttu o yuzden endişe ettim. Umarım sınavı kazanırım. Umarım senin de hayatında hersey olumlu yönde istedigin gibi gider. Allah gönlüne göre versin 🙂

tufan

merhaba admin,
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim ama 3. yakalamada yaka paça birliğe teslim edilir demişsiniz fakat bakaya durumda olunca 3 gbt tespitinden sonrasında askerlik subeşi dava acıp mahkeme sürecine giriyoruz ve savcıya ifade verirken polis esliğinde askerlik subesine teslim ediliyoruz evraklar doldurulup imzalanıp gününü bekliyorsunuz ama alıp ta yaka paça inzibat eşliğinde askeri birliğe teslim söz konusu değil bizzat bunları yaşamış olan ben örnektir.

Tufan

Sayın admin, bana gösterdiğiniz kanun tasarısı 1111 sayılı 2011 askerlik kanununa hakim , ancak 2013 yılında askerlik sürelerine cezalarına yönelik 1111sayılı ceza kanunu değiştirilmiştir, bu alanda ki kırmızı metin 2011 yılı eski kanun yeşil alan 2013 yılı yeni tasarı, kanunlar geçmişe yürümez, ve son çıkan kanun eski kanunu çürütür şuanda askerlik kanunu ve prosedürünü bizzat kendim yöbetiyorum ve tüm aşamalarını yaşadım. Dediğiniz gibi olsa dahi kanunen cezalar askerlik süresi bitimi sonunda tahsis edilir öncesinde değil.

bora

Yargının hızlandırılması kapsamında yoklama ve bakaya olanlara hapıs cezası kalkmıstır para cezası devam etmektedır 10 defa tutanak yemıs bır arkadasım var hapis cezası vs olmadı

ilker

hocam merhabalar. bizleri bilgilendirdiğiniz içi tesekkurler. benim için çok önemli bir sorum var cevaplarsanız sevinirim. 2018 ocak tecilim bitti. gbt de tutanak imzaladım. yoklama kaçagı yada bakaya olan kişi celp dönemi olmadan hemen askere alınır mı? yani ben muayene olup raporumu teslim ettiğimde yoklama kaçagı diye hemen birlige teslim olurmuyum yoksa bir sonra ki celp dönemi tarihinde mi giderm? cevabınızı bekliyorum saygılar..

ilker

hocam teşekkür ederim bilgi için ama son sorum. Bunuda açıklarsanız minnettar olrum. bazı kesimlerde devre kaybı olarak hemen alınırsın diyor. devre kaybı nedir? 31.12.2017 tecilim bitti ben devre kaybımı olucam ?

oğuz

selamlar efendim. Ben oğuz 93 doğumluyum suanda yoklama kaçagıyım. bir gbt tutanagı yedim. benim sorum şu. Yoklama kaçagı yada bakaya kalan kişi celp dönemi tercih edebilir mi? yoksa muayene olduktan sonra hemen birligemi teslim olur? cevabınızı bekliyorum şimdiden tesekkrler..

oğuz

yani devre kaybı olarak hemen alınırmıyım lütfen cevabınızı bekliyorum en kısa zamanda

askerlik123

askerlikten saglık nedenlerinden dolayı muafım ama rapor almadan önce polis meslekyüksek okulundayken saglık nedenlerinden dolayı 4 ay bakaya durumuna düştüm eve bakaya kagıdı gelince şubeye gittim yedek subay adayı şubat celbi olarak askeri hasteneye sevk edildim gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı hastane askeriyeye elverişli degildir seferde görev yapar dendi askerlikle ilişiğin kesildi dendi para cezasınıda ödemessin dedi şubedeki memur ama ceza geldi bunu ödemem gerekiyormu.

Cevdet Özkan

Merhaba kardeşim benim geçen ay tecilim bitti 1988 dogumluyum . İki hafta önce yolda yakalandım bana dediler ki 15 gün içinde askerlik şubesine başvur gitmesine gideceğim ama 5 bin lira borcum var bi yere onu kapatmam lazım Şimdi işe gireceğim sigortadan gelip beni alırlar mı ?alsalar da sadece ceza mı yazarlar? Ondan sonra ne olur ? İş yerine bir sıkıntı olur mu ?
Şimdiden çok tskler

türkçeci hoca

merhaba, durumum şöyle:

2014 te yüksek lisansa kaydoldum ve askerliğim ertelendi. hala tecil sürem olmasına rağmen 2017 kasımında askere gitmek için askerlik işlemlerimi 2018 şubat ayına yönelik başlattım. ama ocakta vazgeçmek zorunda kaldım ve üniversiteden tekrar askerliğimin ertelenmesini istedim. o vakte kadarsınıflandırıldım ve üniversite tarafından askerliğim 26.03.2018 tarihine kadar ertelendi.

1- kayıtlı olduğum yüksek lisans bölümünden kayıt sildirip 2018 temmuz ya da ağustosta tekrar bir yüksek lisans kazanır ve kayıt yaptırırsam askerliğim ertelenir mi?

2- mayısta sevke tabi olacağım ama 29 nisandan başlayan bir haftalık rapor alsam celp dönemini ağustosa kadar uzatabilir miyim?

3- velevki 29 nisanda bir haftalık rapor alamasam ve bakaya kalsam (ocak 2018de sınıflandırılmış ama erteleme yaptırmıştım) temmuz ya da ağustosta tekrar eski kaydımı sildirip yeni yüksek lisansa kaydolsam üniversiteye kayıt olabilir ve askerlik tehiri yaptırabilir miyim?

4- iki askerlik şubesyle görüştüm biri sen sınıflandırılmışsın artık yüksek lisans kaydıyla tecil yaptıramazsın dedi; diğeri bakaya kalırsın kazandığın zaman gelir bunu belgelersin bakaya cezan kesilir askerlik durum belgen verilir ve kaydolursun üniversite askerliği tekrar erteler dedi.

kafam karıştı.

şimdiden vereceğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim…

Trkchc

Vayy Allah sizden razı olsun beyefendi. Derli toplu bilgi sahibi oldum sayenizde.

Adsız

Merhaba 21 yaşındayım psikolojik nedenlerle muayene olmadım şimdi açık liseye kaydolup tecil ettirebilir miyim

alper özaslan

merhaba 1988 doğumluyum halen 4 yıllık üniversite öğrencisiyim aynı zamanda iş hayatına atıldığım ve iş hayatımda sorunlar olduğundan inişli çıkışlı bi ticaret hayatım oldu yeni yeni toparlıyorum kendimi bu kadar sene okumuşkende yedek subay olarak yapmak istiyorum 3 hafta önce gbt sorgusunda yoklama kaçağı olduğum ortaya çıktı 15 gün içinde şubeye git denildi gitmedim bunun bana nasıl bi sorunu olur bir sene boyunca yani okulum bitene kadarda gitmek istemiyorum okulu bitirip öyle askerliğimi yapmak istiyorum nasıl sıkıntılara maruz kalırım cezai işlemi nedir yardımcı olurmusunuz bu konularla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim

Tufan

Gbt ye yakalandığınuz her an kabahatlar kanunu gereği askere gitmediğiniz süre kadar para cezası yersiniz. Okulunuzu bitirin gbtye girmemeye çalışın. Okulunu bitir kimse seni zorla askere götürmez ama 3 gbt yoklamasında sube dava açabilir açarsada okuduğunu kanıtlarsan ceza almazsın rahat ol bitir okulunu.

Taer

28 yasındayım. Lisan mezunuyum ve 2 yıllık tecıl hakkım bu ay bitti. 30 yasına kadar bır sıkıntı olmadan devam edebılırmıyım yoksa bakaya yada yoklama kacagı ne zaman baslar.

Tufan

Teciliniz bittiği anda şubedeişlemlerinizi yaptırmaz iseniz otomatikman bakaya yoklama kaçağı durumuna düşer gbt ye kaydınız yapılır. 3 gbt yakalamasından sonra hakkınızda şube savcılık aracılığı ile dava açar. İsterseniz tezsiz yüksek lisans kaydı yaptırıp tekrar tecil işlemi yaptırabilirsiniz.

suat

26 yaşındayım. 6 erkek kardeşim 2 şer yıl arayla askere gitti. ben psikolojik rahatsızlığım nedeniyle yoklama dahi yaptıramadım. hakkımda bakaya kaldığım için ceza davası açıldı. lise 2 terk im. açık liseye kaydolsam tecil hakkımı kullanabilir miyim. bilgilendirebilirseniz memnun olurum. teşekkür ederim.

Tufan

Öğreniminizi devam ettirdiğiniz sürece tecil hakkınız mevcuttur ama subeye başvurmanızı tavsiye ederim . korkmayın subeye giderseniz zorla askere götürmezler, sadece bilgi danış durumunu anlat sana yardımcı olurlar.

Adsız

Suat ne yaptın tecil ettirdin mi

Maruf Bolat

Merhaba,
Matematik Öğretmeniyim ve daha önce ek-A ile tecil hakkımı kullandım. Sonrasında tezsiz yüksek lisans yaptım. Bundan sonra aynı veya farklı bir bölümde tezli yüksek lisans yaparsam tekrar tecil hakkı doğar mı?
Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

Tufan

Murat bolat..Öncelikle 30 yaşını doldurduysanız tecil hakkınız yoktur, son olarak tecil yaptırmanız için bulundugunuz seviyenin bir üstü gerekir örnegin lisans bitirdiyseniz yüksek lisans yaptırırsanız tecil işlemi olur yüksek lisans yaptınız ise doktora gibi aynı alanda tecil olmaz.

murat boyraz

meraba arkadaslar ben 89 dogumluyum 18 yasimda yurt disina ciktm askerlik yapmadim ve 25 yasinda geldim turkiyeye yine yapamadim evlilik vsss neyse sorum ben 3 den fazla gbtyr girdim simdi cumhuriyet savcisi mahkeme acmis ben mahkeme surecinde yurt disina cikabilirmiyim yani yurt disina cikis yasagi olur mu bu daha yeni acildi mahkeme bana bu konuda bilgi sahibi arkadaslar yardimci olursaniz cok sevinirim isim dolayisiyla cikmam lazim simdiden size cok yesekkurederim allaha emanet olun

Tufan

Murat bograz bey, bakaya ve yoklama kaçakları 2010 da çıkan yeni kanunla yurt dışına çıkmaları yönündeki engel ortadan kalkmıştır. Hakkınızda mahkeme tarafından verilen yurt dışı çıkış yasağı olmadığı sürece gönül rahatlığı ile cıkabiirsin. Genede cıkmadan bir gün önce gbt yoklamanı yaptır 15 gün içinde askerlik subesine gitmen gerektigini bildiren ihparnamen ile 14 gün içinde hiçbir sorun yaşamazsın.

Doktor Bey

merhabalar,tıp fakültesi mezunuyum,lisans sonrası 2 yıllık tecil sürem 31.12.2017de bitmişti,rapor alıp celp dönemini mayıs 2018e atlattım.Bakaya durumuna düşersem tusu kazanıp, bakaya durum belgesi ile asistanlığa başvurabilirmiyim?(elbette idari para cezasını ödedikten sonra) tekrar rapor almam gerekiyorsa, rapor almam gereken tarih belgenin en üstünde yazan askerlik işlemi yönünden sakıncası yoktur şeklinde geçen 25.04.2018 tarihimidir,yoksa belgenin en alttında yazan ‘yükümlünün 01 mart-31 mart 2018 tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırması gerekmektedir’ ifadesindeki 31 mart veya 1nisan tarihimidir? önceki tecil belgemde bu üstte ve altta yazan tarihler aynıydı o yüzden kafam karıştı:) yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Tufan

Admin en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Mert Ertunç

Merhaba, 24 yaşındayım 20 yaşına girmeden önce üniversite kazanamadığım için 3 yıllık tecil hakkımı kullanmıştım. Tecil hakkımın 1.senesinde farklı bir şehirin üniversitesinde 4 yıllık bölümüne kayıt oldum askerlik tecilim okul tarafından uzatıldı. Daha sonra tekrar üniversite sınavına girerek bulunduğum şehirin üniversitesine kayıt olmaya hak kazandım. Eski üniversitemden kaydımı sildirip yeni üniversiteye kayıt yaptırdım ve okul tecilimi 2022 yılının Aralık ayına kadar uzattı. Yeni üniversitemin kampüsünün taşınması sebebiyle 1 sene sonra yine farklı bir şehire yatay geçiş yaptım. Bu üniversite kayıt olurken benden askerlik kağıdı falan istemedi belgelerinizi biz eski okulunuzdan talep edeceğiz dediler. 2018’den önce kontrol ettiğimde askerlik tecilimin eski üniversitemin uzattığı gibi 2022’ye kadar olduğu gözüküyordu, ancak tesadüfen denk gelen gbt sorgusunda yoklama kaçağı göründüğüm ortaya çıktı. E-devletten kontrol ettim tecil sorgulama kısmında askerlik şubesine müracaat ediniz yazıyor ama üniversite kaydım halen bulunmakta üstelik bu olay başıma vize dönüşü geldi komutan bile şaşırdı duruma. 15 gün içerisinde askerlik şubesine gitmem gerekiyormuş. Benim tek başıma tekrar tecil yapma şansım var mı yoksa bu tecili okul mu yapmak zorunda. Sonuç olarak okulun ihmali yüzünden mağdur olmuş durumdayım. Askere alınma durumum olur mu ne zamandan beri tecilsizim bilemiyorum ama tahminen 2018’den sonra oldu bu olay

Mert Ertunç

Ek olarak ben bu olaydan önce aile soy bilgisi sorgulama formu için e devlete giriş yapmıştım tahminen şubat ortasıydı ama bana herhangi bir bildirim, mesaj falan gözükmedi biraz baktım da bazı arkadaşlara e devletten bildirim gelmiş.

Tufan

Mert ertunc
Tahmini olarak yeni okulun senin önceki tecilini goz onunde bulundurarak askerlik subesine evragini yollamamis, eski okulundanda kaydin silindigi icin askerlik subesi okulla ilisiginin kalmadigini dusunup seni yoklama kacagi statusune koymus, bu durumda acil kendin askerlik subesine giderek islemlerini yaptirip ayni sekilde 2022 yilina okulunun bitis tarihine kadar gönul rahatligi ile tecil ettirebilirsin, ancak yoklama kacagi olarak kaldigin sureler sana idari para cezasi olarak yansir, bu cezayada temyiz yoluna giderek itiraz edebilir borcu ortadan kaldirabilirsin. Gecmis olsun…

Canberk

Merhabalar,
Subat ayinda yuksek lisanstan kaydim silindi ve agustos celbi icin kagit geldi. Yuksek lisans basvurulari haziranda kayitlari ise eylulde oluyor genelde. Kasim celbine kalirsam eylulde yuksek lisansa kayit olabilir miyim? Bakaya kalmadan nasil celp atlatabilirim?
Tesekkurler

Tufan

Cevap verebilmemiz icin yasinizi belirtmeniz gerekir,ayrica muayne olmusmuydunuz? ancak 30 yasin altinda iseniz yoklama kacagina pozisyonuna dusup kacak gorundugunuz gun sayisi kadar ceza yeyip kayit gunu kaydinizi yaptirip tecil islemlerini yapabilirsiniz ancak kacak kaldiginiz sure zarfindaki para cezasi isler bilgiiz olsun, ancak istersen saglik raporu alip biraz tarihi oteleye bilirsin, yada subeye gidip durumu anlat henuz muayne olmadiysan, agustosncelp tarihini biraz gecirip kasim celp tarihi basvuru gunune denk getirirsen ozaman problem yasamazsin.

Canberk

Yasim 28. Muayene olmadim, ne zaman olmam lazim onu da bilmiyorum bir bildirimi gelmedi. Yoklama tarihleri ne zaman?Yoklama kacagindan ziyade bakaya kalmak daha mi mantikli?
Tesekkur ederim

cem

iyi günler
yüksek lisans bittiğinden dolayı 1 yıl tecil hakkım vardı. otomatik tecil oluyor diye şubeye gitmedim. Geçen çevirmede ortaya çıktı. Askeriyeye gittim tecil ettirdim. Bugün elime 422 tl 2 aylık bakaya cezası geldi. Bunu iptal ettirme durumum var mıdır? Askerienin verdiği tecil belgesinde 30.09.2018 kadar askerlik yönünden sakınca yoktu diyor. E devlette ise 27.07.2018 kadar sorun yok diyor. Hangisini baz alacam. E devlettekini nasıl düzeltebilirim

yunus demir

ben ağustos dönemi için işlemlerimi yaptım yalnız 1 gruplar temmuz 24 de gitcekmiş 2 yıldır emek verdiğim kpss sınavı var askerdeyken sınava kesin girilebiliyormu

yunus demir

askerlik şubesindeki görevli bayan söyledi

can

Merhaba

Ben yurtdışın da çalışıyorum ve yurtdışın da bulunuyorken bakaya durumuna düştüm.Şimdi gtb sorgusunda yakalanıp tutanak tutuldu ve 15 gün için de askerlik şubesine gitmedim ve 2 nci kez cevirmeye yakalanıp tekrar tutanak tutdular.15 gün için de yine askerlik şubesine gitmedim ve eve askerlik subesinden tebligat geldi, para cezasını ve 15 gün için de itiraz hakkım olduğunu bildirdiler.Ben tekrardan yurtdışına çalışmaya çıkacam ama vizem yok suan :

Soru

1- Bu cezayı ödemek için askerlik şubesine gitsem hemen sevk işlemi başlatırlar mı? Ceza mı ödeyip yurtdışına çıkabilir miyim?Vize çalışma izni almada sorun yaşar mıyım?

2-Yurtdışı na çıkmak istesem havaalanın da ne gibi sorun yaşarım ?

Başa dön tuşu